Scenariusz Dnia Ptaka w przedszkolu

Scenariusz zajęć

Temat zajęć: „Dzień ptaka”- przyrodnicze zabawy .
Grupa: wszystkie grupy wiekowe

Cele ogólne:
– rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,
– uświadomienie dzieciom różnorodności świata przyrody
– rozwijanie uwagi i spostrzegawczości

Cele operacyjne:
– dziecko nazywa i wskazuje wybrane gatunki zwierząt domowych i wolnożyjących,
– dziecko udziela odpowiedzi na pytania dotyczące inscenizacji
– dziecko wskazuje wybrane gatunki ptaków,
– dziecko potrafi ułożyć rozsypankę obrazkową w całość,
– dziecko potrafi nazwać ptaka na podstawie wydawanych przez niego dźwięków,
– dziecko potrafi rozwiązać zagadkę,
– dziecko cierpliwie oczekuje na swoją kolej podczas rozmowy kierowanej,
– dziecko aktywnie uczestniczy w zabawie,
– dziecko potrafi wyjaśnić wybrane powiedzenie związane z ptakami,

Formy pracy:
indywidualna i grupowa
Metody :
• słowne
• oparte na działalności praktycznej uczniów

Przebieg:
1. Powitanie dzieci z wszystkich grup wiekowych.
2. Prezentacja przygotowanego przez grupę „Skrzaty” programu artystycznego.
3. „Ptasie zagadki”- rozwiązywanie słownych zagadek, wskazywanie rozwiązania na ilustracjach; przypomnienie wyglądu godła Polski.
4. Zabawa ruchowa ze śpiewem „ Kukułka”.
5. Układanie rozsypanki obrazkowej w całość- nazywanie ptaka widniejącego na ilustracji.
6. „Zgadnij czyj to śpiew?”- zabawy z zagadkami dźwiękowymi, rozpoznawanie odgłosów ptaków odtwarzanych z płyty CD.
7. „Koliber”- zabawa z elementem rywalizacji.
8. „Ptasie mleczko”- wspólne poszukiwanie uzasadnienia dla nazwy łakoci na zasadzie „burzy mózgów”, wspólna degustacja słodyczy.
9. „Ptaki w mowie codziennej”- zrozumienie określeń „kukułcze gniazdo”, „wybierać się jak sójka za morze”, „sokoli wzrok”, „mądry jak sowa”, etc.
10. Podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę, wręczenie niespodzianek w postaci sylwet sów.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: