Scenariusz dla 3 latków “Bezpiecznie bawimy się na sali”

Scenariusz zajęcia przeprowadzonego w grupie 3 latków z zakresu przestrzegania zasad zachowania warunkującego bezpieczeństwo własne i innych w dn. 09.11.10.

Podstawa programowa: Obszar VI pkt 5

TEMAT: „Bezpiecznie bawimy się na sali”

CELE OGÓLNE:
· Uświadomienie dzieciom konieczności sprzątania sali, oraz faktu, że bałagan na sali może być przyczyną wypadków
. Wprowadzenie Regulaminu Bezpiecznego Zachowania w 3 latkach
. Rozpoznawanie przez dzieci niektórych przedmiotów niebezpiecznych, których nie powinny dotykać
. Utrwalanie znaczenia czerwonego i zielonego światła w ruchu drogowym
· Uważne słuchanie i rozumienie słownych poleceń nauczycielki kierowanych do całej grupy

CELE OPERACYJNE:
· Sprząta salę, układa porozrzucane zabawki na miejsce
· Poznaje zasady zachowania warunkujące bezpieczeństwo dzieci na sali
· Rozpoznaje przedmioty, których nie powinno dotykać
· Reaguje ruchem na kolor zielony i czerwony
· Słucha poleceń nauczycielki

METODY:
czynna: zadań stawianych do wykonania
oglądowa: ilustracja, piktogramy
słowna: rozmowa, instrukcja, polecenie

FORMA: zbiorowa, indywidualna

POMOCE: zabawki, Regulamin Bezpiecznego Zachowania w 3 latkach, karty pracy, kredki, kółka w dwóch kolorach: czerwony, zielony, kółka od sersa dla każdego dziecka

PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1. Po skończonej zabawie dowolnej, bez sprzątania nauczycielka wyprowadza dzieci z sali. Pomoc w tym czasie demonstracyjnie zwiększa bałagan. Nauczycielka wchodzi na salę z dziećmi i proponuje im zabawę w samochody. Oczywiście nie dopuszcza do tej zabawy, wyjaśniając, że nie byłaby ona bezpieczna. Prosi dzieci o wypowiedzi, co mogłoby się wydarzyć.
2. Dzieci sprzątają salę, układają zabawki na swoich miejscach.
3. Zabawa bieżna „Samochody”. Nauczycielka rozdaje każdemu kółko od sersa (kierownica samochodu), sama trzyma dwa koła w kolorze zielonym i czerwonym. Dzieci – samochody reagują odpowiednio na kolory kół podnoszone przez n-lkę.
4. Po skończonej zabawie dzieci siadają, a nauczycielka demonstruje Regulamin Bezpiecznego Zachowania w 3 latkach, który zawiera piktogramy i hasła: nie wchodzę na krzesła i stoliki, nie biegam po sali i łazience, nie popycham innych, nie niszczę i nie rozrzucam zabawek, nie wychodzę z sali bez pozwolenia, nie dotykam ostrych przedmiotów, nie wkładam do ust, nosa ani ucha żadnych przedmiotów sobie i innym. Omawia je i wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać tych zakazów.
5. Karty pracy „Rozpoznajemy niebezpieczne przedmioty”. Każde dziecko otrzymuje kartę pracy z poleceniem, aby skreśliło obrazki przedmiotów, których nie powinny dotykać dzieci (gwóźdź, igła, nożyczki, szpilka, pinezka, nóż).

Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: