Rola ojca w procesie wychowania

        „Na ukształtowanie się osobowości dziecka pierwszy i podstawowy wpływ wywiera rodzina, a przede wszystkim rodzice. Wpływ ten trwa przez wiele lat , gdyż mimo przeobrażeń w samej rodzinie w miarę przechodzenia przez różne fazy rozwoju – jest ona dla dziecka stałym środowiskiem wychowawczym.”
Fundamentem życia rodzinnego jest więź między rodzicami, która stanowi podstawowy składnik klimatu miłości  i atmosfery wychowawczej w domu rodzinnym.
W tej wspólnocie osób jaką jest rodzina matka i ojciec są w swych rolach  niezastąpieni i wnoszą w jej życie szereg cennych wartości. Zarówno rola matki jak i ojca obejmują szereg funkcji, które składają się na całokształt ich zadań opiekuńczych. Znaczącą rolę w rodzinie i w życiu dziecka spełnia ojciec. To on ma do spełnienia niezwykle ważną funkcję. Ojciec troszczy się o zapewnienie rodzinie odpowiednich środków do życia, a także świadczeń socjalnych (urlopy, wczasy, leczenie). Przez swą troskę wnosi w życie element stabilizacji. Słusznie zauważa Jerzy Witczak w swojej książce, że obecność ojca w procesie wychowania jest  ważna i konieczna, ale niemożliwa do zastąpienia.  Aby ojciec miał dobry wpływ na dzieci, muszą one wiedzieć, że jest nimi rzeczywiście zainteresowany, kocha je i zaradnie aprobuje, niezależnie od tego, jak często musi korygować ich zachowanie.  Oczywiste jest, że ojciec powinien spędzać czas z dziećmi, aby mogły one zrozumieć jego charakter i odczuć jego stosunek do siebie.  Dlatego w przypadku rozwiedzionej rodziny z ojcem, który mieszka w innym np. odległym miejscu, tak ważne są częste widzenia z dziećmi.
Chłopcy uczą się być mężczyznami obserwując postawy swoich ojców, w przyszłości będą ich naśladować.
Ale nie tylko chłopcy starają  naśladować zachowanie swojego taty.
Między trzecim ,a  szóstym rokiem życia u dziewczynek występuje przywiązanie do ojca. Jego praca, wygląd, zainteresowania, jego stosunek do żony i córki wpłynie na obraz przyszłego męża, gdyż to on jest pierwszym wzorem mężczyzny.
Zarówno ojcu jak i dziecku potrzebna jest świadomość, że bez względu na to, co się między nimi dzieje są sobie zawsze bliscy, potrzebni i akceptowani.
Tylko w atmosferze miłości i wzajemnej akceptacji może rozwijać się w dziecku poczucie własnej wartości i wiary w siebie. Serdeczność i życzliwość ze strony taty są potrzebne dziecku, ponieważ są potwierdzeniem jego wartości.

ROLA OJCA W DYSCYPLINIE
Istnieją tacy ojcowie, którzy uchylają się od udziału w dyscyplinowaniu swoich dzieci i po powrocie chcieliby się nimi cieszyć, a nie krzyczeć na nie i karać. Tak dzieje się w większości współczesnych rodzin, gdzie to matka jest odpowiedzialna za utrzymanie dyscypliny przez większą część dnia.
Wielu ojców kocha swoje dzieci ale nie potrafi okazać miłości. Dla dziecka słowo kocham cię oznacza zabawę, poświęcenie jemu czasu. Nie ważne są prezenty, którymi tata chce obdarować swoją pociechę. Dla dziecka najważniejszy jest kontakt, spędzanie jak najwięcej czasu ze sobą. Wówczas to wytwarza się bliska relacja między tatą, a dzieckiem to wtedy dziecko ma możliwość zaobserwowania jak w danej sytuacji zachowuje się tata i próbuje go naśladować- czerpie wzorce.
Ojciec nie powinien czekać, aż jego dzieci dorosną, osiągną pewien wiek nie może nagle pojawić się, gdy sytuacja tego wymaga i zniknąć gdy problem przestaje istnieć.
Nawiązanie silnej więzi ojca z dzieckiem jest w chwili jego urodzenia. Tata i mama jednocześnie powinni stać się ekspertami. Razem powinni się wspierać i pomagać w tym trudnym czasie jakim jest przewijanie, kąpanie, karmienie, ubieranie, pocieszanie, czytanie, a nawet opowiadanie bajek.

OJCIEC W NASZYCH CZASACH
Obecne czasy przyniosły wiele zmian korzystnych dla rodziny. W wielu rodzinach sytuacja ekonomiczna zmusiła kobiety do pracy. Coraz częściej słyszymy że to ojciec jest na urlopie wychowawczym, gdyż zarobki żony są wyższe i to właśnie ona robi karierę zawodową. Rodzina działa na zasadzie partnerstwa. Ojciec uczestnicząc  w porodzie staje się „prawdziwym tatą”. Nie tylko pomaga swojej żonie w przewijaniu czy karmieniu ale stara się być jak najlepszym przyjacielem swojego  dziecka. Jego rola polega na tym aby otoczyć dziecko miłością, szacunkiem, zaufaniem, a także podarować dziecku większą niezależność.
Możemy coraz częściej zobaczyć tatę który po pracy chodzi ze swoim dzieckiem na spacery zbierając liście, kasztany, zimą lepi bałwana. Są to ojcowie którzy bardzo pozytywnie wpływają na rozwój swojego dziecka, mają z nim wspólne tematy, plany-marzenia.
W niektórych rodzinach ojciec nadal jest jedynie nieobecnym dostarczycielem dóbr, wychodzi wcześnie rano, pracuje cały dzień i wraca zmęczony późnym wieczorem. W weekendy ogląda telewizje lub śpi. Dzieci te nie mają wiele sposobności by zająć się z tatą czymś istotnym albo porozmawiać o swoich problemach. Przyjmuje on role tradycyjnego nauczyciela, a ciężar wychowania pozostawia matce.
Nie wszyscy mają tak wspaniałych rodziców z którymi mogliby rozmawiać, którzy by troszczyli się o dobra materialne. Są dzieci które muszą się same troszczyć o siebie i o swoje młodsze rodzeństwo. Zazwyczaj dzieci te pochodzą z rodzin patologicznych, są bite, głodne i nie mają warunków do nauki. Tacy ojcowie czy matki dają zły przykład swoim dzieciom, tym samym hamując rozwój swojego dziecka, dając negatywne wzorce do naśladowania. Dzieci te nie mają szacunku dla swojego ojca czy matki, bezmyślnie kopiują ich sposób mówienia, zachowania, agresji, którą wyładowują na młodszych i słabszych kolegach.
Dlatego w dzisiejszych czasach bardzo dużo mówi się o rodzinie. Dzięki programom tv, radiowym, dzięki artykułom pomaga się rodzinom w „dotarciu” do swojego dziecka. Organizowane są szkolenia, kursy na których uczy się rodziców jak mają postępować- wychować swoje dziecko.
Uważam że jeżeli ojciec będzie rozmawiał ze swoim dzieckiem na temat trybu życia, systemu wartości, mniej będzie wtedy rozczarowań i załamań. Ojcowie muszą szanować poglądy swoich dzieci, aby dzieci mogły być dumne ze swoich ojców.

Lublin, Kwiecień 2013
Renata Harasim

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: