Rejs statkiem-zajęcia z elementami logopedii

Scenariusz zajęć z elementami logopedii

w  grupie dzieci 3,4,5,-letnich

Tematyka tygodnia: Podróże małe i duże.

Temat dnia: Rejs statkiem

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • rozwijanie mowy
 • usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie słuchu
 • bogacenie słownictwa związanego z tematyką morską
 • integrowanie grupy poprzez działanie i wspólną zabawę

Cele operacyjne:  dziecko

 • słucha z uwagą poleceń  nauczyciela
 • odpowiada na pytania nauczyciela
 • odgrywa przydzieloną mu rolę
 • stara się poprawnie wykonać ćwiczenia narządów artykulacyjnych i oddechowych
 • rysuje obiema rękami w rytm muzyki
 • przestrzega reguł obowiązujących w grupie
 • zachowuje bezpieczeństwo w czasie zabaw
 • współpracuje w grupie
 • jest świadome prawidłowego ułożenia narządów artykulacyjnych przy wybrzmiewaniu   głoski „sz”i „s”
 • rytmicznie bawi się do piosenki oraz do muzyki poważnej

 

FORMA PRACY: grupowa, indywidualna, zespołowa

METODY PRACY: słowna-rozmowa na temat podróży, oglądowa, oparta na działaniu,

Elementy metod nowatorskich: „Aktywność muzyczno-ruchowa” wg Batti Strauss, pedagogika zabawy- Klanza    (zabawy z chustą), „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej, elementy logopedii w przedszkolu,ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

podkłady muzyczne do piosenki i tańca , książka o tematyce morskiej, przedmioty związane z tematyką morską( muszle, kamyki, patyki bursztyny, rozgwiazdy), chusta animacyjna, materiały do prac plastycznych

 PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Zaproszenie dzieci  do podróży statkiem. Przydzielenie ról kapitana (nauczyciel)  i marynarzy (dzieci)

2.„Zadania pana  kapitana”- ćwiczenia narządów artykulacyjnych połączone z ćwiczeniami oddechowymi. Dzieci naśladują ruchy narządów artykulacyjnych wykonywane przez  kapitana-nauczyciela.

 Kapitan statku ma różne humory. Kiedy jest zadowolony śmieje się radośnie „ho, ho,ho. Także marynarze wtedy się śmieją – ha,ha,ha. Nawet mała myszka, która mieszka pod pokładem śmieje się wtedy cichutko- hi,hi,hi. Radosny kapitan posyła wszystkim marynarzom całuski i uśmiecha się do nich (szybka zmiana układu ust uśmiech-ryjek). Czasami wesoło pogwizduje (wykonywanie ruchów imitujących gwizdanie). Kiedy jednak się zdenerwuje nadyma się ze złości jak balon (- nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza ustami lub nosem). Kiedy jest bardzo zły prycha i parska jak koń. (prychanie). Czasami nawet kląska głośno językiem.(kląskanie). Muszę wam jednak powiedzieć, że te jego humorki szybko mijają i wtedy znowu wszyscy się cieszą.

3.„Załoga wyrusza w rejs”- zabawa z wykorzystanie chusty animacyjnej do szanty „Wiwat żeglowanie

4.Prezentacja książki o tematyce morskiej, przedstawiającej statek załogi.

5.Rozmowa na temat prezentowanej książki

 • Jak powinni zachowywać się marynarze na statku?
 •  Gdzie śpią marynarze i kapitan?
 • Do czego służy kotwica?
 • Dzięki czemu porusza się statek?

6.Zabawa ruchowa  „Taniec obłoków „Oh swallow” wg Batti Strauss

7.Zabawa logopedyczna ”Wąż”-oparta na wierszu L.J.Kerna, poprzedzona  przypomnieniem w jaki sposób należy prawidłowo wymawiać głoskę „s” ze zwróceniem uwagi na właściwe ułożenie narządów artykulacyjnych.

Idzie wąż, wąską dróżką

nie porusza żadną nóżką.

Poruszałby gdyby mógł

lecz wąż przecież nie ma nóg. ssssss

8.Naśladowanie odgłosu wiejącego wiatru i szumu fal- dźwięków, które stale towarzyszą załodze. Zadanie poprzedzone jest  przypomnieniem dzieciom w jaki sposób należy prawidłowo wymawiać głoskę „sz” ze zwróceniem uwagi na właściwe ułożenie narządów artykulacyjnych..

9.Zabawa logopedyczna z wykorzystaniem chusty animacyjnej ”Trzy wiatry” –przy jednoczesnym wybrzmiewaniu głoski „sz”

10.Wykonanie pracy plastycznej w grupach „ Wspomnienia z rejsu” –rysowanie (pastelami suchymi lub olejnymi) jedną ręką lub oburącz w zależności od swoich możliwości, morskich fal,  w rytm muzyki. Doklejanie papierowych statków indywidualnie  wybranych przez dzieci.

11.Ewaluacja zajęć-Rysowanie przez dzieci buźki uśmiechniętej lub smutnej w zależności od tego ,czy zajęcia. im się podobały, czy nie.

12.Podsumowaie zajęć: podziękowanie  za wspólną zabawę.  oraz zaproszenie dzieci do odpoczynku w wybranych kącikach zainteresowań. Zachęcenie do obejrzenia zgromadzonych na stolikach skarbów, które wyrzuciło morze na brzeg (muszle, kamyki, patyki bursztyny, rozgwiaz).

 

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: