Rabanowe igraszki – scenariusz opracowany na potrzeby projektu: “RABAN! Recykling, a nie bałagan”

TEMAT: RABANOWE IGRASZKI

GRUPA DZIECI: 5-LATKI

PROWADZĄCA: DOROTA PIETRZAK

CELE OGÓLNE:

-uświadomienie dzieciom, w jaki sposób człowiek może zagrażać środowisku

-poznanie korzyści i szkód związanych z rozwojem cywilizacji

-rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia

-wykonywanie przez dzieci zadań w grupach, współdziałanie

CELE OPERACYJNE:-dziecko rozumie konieczność ochrony otaczającego środowiska

-czynnie uczestniczy w działaniach na rzecz środowiska

-zna sposób i potrafi segregowac odpady

-wykorzystuje materiały odpadowe podczas zabaw ruchowych i zajęć plastycznych

METODY I FORMY PRACY:

-metody aktywizujące: zabawy ruchowe, zajęcia inspirujące wyobraźnię

-zabawy w zespołach i indywidualne

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

kolorowe pojemniki na odpady, różnego rodzaju odpady papierowe (gazety, rolki po papierze toaletowym i ręcznikach jednorazowych, papierowe tacki), plastikowe (butelki po wodzie mineralnej, nakrętki w różnych kolorach), skakanki, kołki do oznakowania trasy, kije plastikowe różnej długości, stoper.

PODSTAWA PROGRAMOWA:

I2, I3, II5, III3, IV1, IV2, IV3, V3, V4, IX2

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

po spacerze wokół osiedla dzieci opowiadają o swoich spostrzeżeniach: śmieci leżały obok kosza, były rozrzucone odpadki wokół osiedlowych śmietników. Wyglądało to bardzo brzydko. Pytanie: Co możemy zrobić? Podczas burzy mózgów padają różne propozycje: posprzątamy, będziemy pilnować, aby każdy wyrzucał papierki do kosza, będziemy segregować odpady, powiemy o tym innym. Nauczycielka pyta, kto pamięta, w jaki sposób segregujemy odpady. Dzieci chętne zgłaszają się i odpowiadają. Na dywanie leżą różne odpady: papierowe, plastikowe, szklane (ostrożnie!! Zwracamy uwagę dzieciom na możliwość skaleczenia). Chętne dzieci segregują je do odpowiednich pojemników. Nauczycielka pyta: czy wiecie, że tymi odpadami można się bardzo ciekawie bawić, zanim trafią na wysypisko? Proponuje zabawy. Po każdej zakończonej konkurencji uczestnicy skandują:

“Osobno plastik, osobno szkło,

osobno papier – ZAPAMIĘTAJ TO!”

1. Podział grupy na dwa zespoły. Na papierowych tackach stoją rolki po papierze toaletowym. Sztafeta. Należy dobiec do wyznaczonego punktu i wrócić, a potem przekazać tackę następnemu zawodnikowi. Tackę trzymamy w jednej ręce, a druga ręka jest na plecach, bo nie wolno podnosić rolki, jeśli spadnie. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, to zawodnik wraca i idzie jeszcze raz. Wygrywa drużyna, która szybciej zakończy rundę.

2. Zabawa w parach na czas. Jedno dziecko trzyma plastikowy kijek, a drugie nakłada na niego rolki po papierze toaletowym. Wygrywa para, która najszybciej nałoży rolki na cały kijek. Rolki mogą leżeć w pewnej odległości, wtedy jest trudniej.

3. Zabawa w 2 zespołach. Każdy zespół ma do dyspozycji skakankę lub długi sznur (równej długości). Dwoje dzieci wybranych z zespołu trzyma końce sznura, a reszta dostarcza rolki i nakłada je na sznur. Wygrywa szybszy zespół.

4. Zabawa w 2 zespołach. Segregowanie do pojemników rozsypanych na podłodze nakrętek od butelek w różnych kolorach na czas (mierzenie stoperem)

5. Pomyśl i zgadnij! Zabawa na logiczne myślenie: umieść wiele butelek plastikowych w małym żółtym pojemniku

6. Slalom w 2 zespołach: kulanie między przeszkodami butelki po wodzie mineralnej przy pomoicy rolki po ręcznikach jednorazowych (tylko 1 ręką, druga jest schowana za plecami)

7. Po zakończeniu konkurencji wszyscy zawodnicy przystępują w nagrodę do wykonania czapek “pirackich” z gazet. Można je dodatkowo ozdobić sylwetami pojemników na odpady w 4 kolorach: białym, zielonym, żółtym i niebieskimByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: