Quiz Wielkanocny

TEMAT: Quiz wielkanocny
CEL OGÓLNY: Rozwijanie umiejętności zgodnego rozwiązywania podstawowych zadań do wykonania.
CELE OPERACYJNE:
Dziecko:

  • wspólnie z rówieśnikami rozwiązuje postawione zadania do wykonania
  • sprawdza swoje wiadomości dotyczące tradycji i zwyczajów wielkanocnych

METODY:
czynne: zadań stawianych dziecku
słowne: objaśnienia, zagadki

FORMY ORGANIZACYJNE: praca zespołowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: karteczki z numerami zespołów, klocki przeznaczone do punktacji, kartki z pytaniami, tabliczki z literami (A, B, C), kartony, kredki, karty pracy z różnymi przedmiotami, puzzle, jajka gotowane

PRZEBIEG:

1.Przywitanie dzieci.
2.Podział dzieci na zespoły, wybór kapitana drużyny ( 3 zespoły po 3 osoby )
3.Zajęcie miejsc przy oznaczonych stolikach.
4.Omówienia zasad punktacji (1 punkt za prawidłową odpowiedź, 0 punktów za błędną lub nie udzielenie jej wcale )
5.Konkurencje:

A) „Zgaduj – zgadula” – drużyny losują pytania, a następnie odpowiadają, która z podanych odpowiedzi jest prawidłowa.
Jak nazywają się święta, które są symbolem zmartwychwstania Jezusa?
a. Święta Wielkanocne
b. Święta Bożego Narodzenia
c. Boże Ciało

W jakim dniu tygodnia idziemy ze święconką do kościoła?
a. w poniedziałek
b. w sobotę
c. w środę

Co nie pasuje do koszyczka wielkanocnego?
a. baranek
b. chleb
c. karp



Jak nazywają się malowane jajka?
a. kraszanki
b. malowanki
c. pisanki

B) Rysowanie na kartonie kurczaczka.
C) Kolorowanie tych przedmiotów na kartach pracy, które nie pasują do Świąt Wielkanocnych.
D)„Zgaduj – zgadula” cd.

Jakie potrawy powinny znaleźć się na wielkanocnym stole?
a. zupa grzybowa,karp,
b. jajka, babka
c. jabłka, ser

Jak inaczej mówimy na gałązki wierzbowe?
a. bazie kiciaczki
b. bazie kotki
c. bazie krówki

Jak nazywają się wydrapywane jajka?
a. pisanki
b. wydrapywanki
c. kraszanki

Jak nazywa się dzień kiedy idziemy do kościoła z palemką do święcenia?
a. wtorek palmowy
b. niedziela palmowa
c. sobota palmowa

E) Układanie obrazka z części ( puzzle )
F) Ozdabianie wg. własnych pomysłów jajek.

6.Obliczanie zebranych punktów.
7.Podziękowanie za udział z Quizie.
8.Wręczenie nagród zwycięskiej drużynie.

OPRACOWAŁA:
Katarzyna Płóciennik
nauczycielka Przedszkola Miejskiego Nr 71
w Łodzi



Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: