Przygoda ołówka – zajęcie otwarte

olowekKONSPEKT

Prowadząca: Bogumiła Cichecka

Data: 30.11.2012r

Grupa 5-6 latki

Temat zajęć: „ Przygoda ołówka”- bajka terapeutyczna utrwalająca zasady zgodnego funkcjonowania w grupie.

Cele ogólne:
• Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy i współdziałania w grupie.
• Tworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie
• Umacnianie więzi grupowych i wdrażanie do postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami współżycia w przedszkolu.
• Rozwijanie empatii i właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych
• Integrowanie grupy, wzmacnianie pozycji mniej znaczących dzieci w grupie

Cele operacyjne:
dziecko:
• Uważnie słucha bajki
• Potrafi wskazać i nazwać niewłaściwe zachowania bohaterów bajki
• Rozumie odczucia innych
• Zna zasady właściwego zachowania się w różnych sytuacjach
• Potrafi współdziałać z innymi
Metody:
• słowna
• problemowa
• zadań stawianych dziecku
• praktycznego działania
• zabaw integracyjnych

Formy pracy:
• grupowa
• indywidualna
Środki dydaktyczne:
Bajka terapeutyczna pt. „ Przygoda ołówka”, płyta z piosenką „Przedszkole drugi dom”, pudełko z ilustracjami przedstawiającymi różne zachowania dzieci, kredki, flamastry, pastele, klej, kolorowy papier, nożyczki, ozdoby piankowe, bibuła, brokat, szablony ołówka, karta pracy

 

Z podstawy programowej :pkt. 1–  Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

– pkt. 3– Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

pkt. 9– Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

– pkt. 15– Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 

Przebieg zajęć:

1. Powitanie przy piosence „Przedszkole drugi dom” – na przerwę w muzyce dzieci witają się różnymi częściami ciała: rękami, stopami, kolanami, brzuszkami, plecami itp.

  1. 2. Słuchanie bajki terapeutycznej pt. „ Przygoda ołówka” ( załącznik)

 

  1. 3. Rozmowa na temat. bajki ( analiza postępowania bohaterów)

– jakie postacie występowały w bajce

– kto jest głównym bohaterem bajki

– kto mieszkał w piórniku i jak wyglądał

– co nocą wyobrażali sobie mieszkańcy piórnika

– co robiły kredki

– jak czół się ołówek gdy kredki się z niego wyśmiewały

– kto zniszczył wszystko to co narysował ołówek

– kto pocieszał ołówek gdy było mu smutno

– jak czuł się ołówek kiedy Zuzia wzięła go do ręki i zaczęła nim codziennie rysować

  1. 4. Zabawa ruchowa wg Klausa W. Vopla „
    Zabawa polega na swobodnej interpretacji ruchowej do słyszanej muzyki. Na przerwę w muzyce nauczyciel wymienia głośno imię wybranegodziecka, które będzie magnesem. Pozostałe dzieci muszą dotknąć dziecka- magnesu, należy uczynić to w możliwie delikatny sposób, za pomocą wyciągniętej przed siebie ręki, i dodatkowo stanąć możliwie blisko siebie, tak by wszystkie dzieci mogły przykleić się do magnesu.
  2. Kuferek dobrych zachowań – wypowiedzi na temat. przedstawionych zachowań przedstawionych na ilustracjach, wskazywanie czy to jest właściwe zachowanie czy niewłaściwe, zamieszczanie obrazków na odpowiednich tablicach. Wesoła minka – dobre; smutna minka – złe

 

  1. 6. Zabawa ruchowa „ Wiatr i liście” – dzieci poruszają się po Sali w rytmie muzyki, gdy muzyka powoli cichnie, dzieci – listki łagodnie opadają na ziemię, wirując wokół własnej osi. Jeśli muzyka gwałtownie ucichnie, to dzieci szybko kładą się na podłodze.

 

  1. Wykonanie zadania – karta pracy – kolorowanie obrazków przedstawiających dobre zachowanie, obok obrazków ze złym zachowaniem rysujemy smutną minkę.

 

  1. Masażyk „ZOO” – rodzice wykonują na plecach dzieci masażyk do słów wierszyka

Tutaj w zoo jest wesoło,

Tutaj małpki skaczą w koło,

Tutaj ciężko chodzą słonie,

Biegną zebry niczym konie,

Żółwie wolno ścieżką człapią,

W wodzie złote rybki chlapią.

Szop pracz, takie czyste zwierzę,

Ciągle sobie coś tam pierze.

Struś dostojnie w koło chodzi,

Spieszyć mu się nie uchodzi.

A w najdalszej części zoo

Dwa leniwce się gramolą,

Wolno wchodzą na dwa drzewa,

Gdzie się każdy z nich wygrzewa

I zapada w sen głęboki …

 

  1. Wesoły, kolorowy ołówek – wykonanie kolorowych ołówków wg wzoru, ozdabianie wg własnego pomysłu i inwencji twórczej dzieci i rodziców.

 

10. Zakończenie zajęć Iskierką przyjaźniByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: