Przetwory – stemplowanie połówką jabłka maczanego w farbie. Scenariusz zajęcia z zakresu aktywności plastyczno – technicznej

PROWADZĄCA ZAJĘCIE:Edyta Ruta

DATA ZAJĘCIA:22.11.2010

ILOŚĆ DZIECI NA ZAJĘCIU:21

TEMAT: „Przetwory- stemplowanie połówką jabłka maczanego w farbach.

CELE OGÓLNE:

 • rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców (jabłka, gruszka) oraz owoców egzotycznych(banan, kiwi);
 • uświadomienie dzieciom znaczenia spożywania owoców;
 • wyrabianie u dzieci zmysłu smaku i węchu;
 • zapoznanie z techniką maczania połówki owocu w farbie;

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • rozróżnia i nazywa owoce;
 • wie, że należy jeść owoce, aby być zdrowym;
 • wypowiada się poprzez twórcza prace plastyczną

FORMA:

 • zajęcia z całą grupą;
 • praca samodzielna, indywidualna

WYKORZYSTANE METODY:

-słowne-rozmowa, dyskusja-czynne-zadań stawianych do wykonania

-oglądowa- pokaz,obserwacja

POMOCE:

paski krepiny, kontur słoika, farby- żółta, czerwona, zielona, klej, owoce krajowe i egzotyczne

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1.Nauczycielka przygotowuje na talerzu różne owoce. Przeprowadza z dziećmi rozmowę na temat pory roku i darów „Pani Jesieni” w sadzie.

Mówi o znaczeniu owoców dla zdrowia i pyta jakie owoce dzieci lubią i jedzą. Zachęca do rozpoznawania zgromadzonych na talerzu owoców

i ich nazywania (to jest jabłko, jest czerwone i okrągłe).

Następnie dzieci podchodzą do skrzynki z otworem wewnątrz, w której znajdują się różne owoce i dzieci za pomocą dotyku, rozpoznają je.

 1. Zabawa badawcza- co to za owoc?

Pokrojone owoce w kostkę umieszczone na talerzyku. Wskazane dziecko z zawiązanymi oczami częstuje się i nazywa owoc, którego próbowało. Stara się również określić smak i zapach danego owocu.

 1. Słuchanie recytacji wiersza Marii Konopnickiej „Jesienią”

Nauczycielka wyjaśnia dzieciom niezrozumiałe słowa „uroni”,

„nadstawić”. Nauczycielka prosi o narysowanie w powietrzu ręką owoców , które pojawiły się w wierszu. Wyjaśnia również na czym będzie polegała ich praca przy stolikach.

 1. Zabawa ruchowa „Spadające jabłuszka”.

Dzieci biegają po sali i ramionami naśladują ruchy gałęzi poruszanych przez szumiący wiatr, oraz naśladują jego odgłos(szsz,szsz). Gdy usłyszą jabłko spada podskakują mówiąc – stuk, stuk.

 1. Praca przy stolikach.

Dzieci maczają połówkę jabłka w farbach :żółtych, czerwonych, zielonych

i stemplują nią na wyciętym wcześniej konturze słoika. Pamiętają, aby stemplować jabłkiem jedno obok drugiego, aby stworzyć swój słoik z przetworami. Następnie dzieci biorą pasek krepiny i przyklejają go w miejscu dekielka i ściskają palcami tak by zrobić falbankę.

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: