Przedszkolne spotkania adaptacyjne

Jednym z głównych problemów adaptacyjnych dzieci, które zaczynają chodzić do przedszkola jest brak odpowiedniego przygotowania go do tego ważnego wydarzenia oraz brak współpracy między rodzinami a przedszkolem. Pomóc w pokonaniu tych przeszkód mają tzw. spotkania adaptacyjne – które są coraz bardziej popularne w przedszkolach w naszym kraju.

Każdy rodzic ma wiele obaw związanych z pierwszymi dniami jego pociechy w przedszkolu. „Niby wiem, że żadna krzywda się tam Witkowi nie stanie, a mimo to jestem przerażona!” – pisze Joasia na Familie.pl. Jeszcze gorzej jest, gdy dziecko z „ marszu” trzeba zostawić w zupełnie nowym miejscu z obcymi dla niego osobami… „Nasze przedszkole nie organizuje żadnych dni otwartych 🙁 Nie wyobrażam sobie poranka, w którym po raz pierwszy zaprowadzam dziecko w obce miejsce, do obcych ludzi na kilka godzin…” – martwi się monaaa71…

Pierwsze kroki w przedszkolu zarówno rodzicom, ich pociechom jaki przedstawicielom przedszkola znacznie ułatwiają spotkania adaptacyjne. Mają one wiele zalet, dlatego warto z nich skorzystać i dobrze się do nich przygotować.

Czym są spotkania adaptacyjne?

W większości przedszkoli spotkania adaptacyjne rozpoczynają się na kilka dni przed rozpoczęciem „właściwego” funkcjonowania dziecka w przedszkolu. Trwają one przeważnie od 2 do 5 dni i uczestniczą w nich: dyrektor przedszkola, przedszkolanki, rodzice oraz dzieci. Podczas tych spotkań wszyscy poznają się a dzieci oraz rodzice zaznajamiają się z budynkiem przedszkola oraz ze wszystkimi zasadami, które w nim obowiązują. Ponadto, przedszkolanki często przygotowują serię wspólnych gier i zabaw.

Spotkania adaptacyjne dla dzieci

Dziecko zaczyna swój rozwój w domu, gdzie czuje się bezpieczne i kochane. Idąc do przedszkola zaczyna funkcjonować w zupełnie innym środowisku – instytucjonalnym. 3-latki są jeszcze niezwykle wrażliwe emocjonalnie i przywiązane do rodziców, dlatego zmiana taka nie powinna odbywać się w sposób nagły i niezrozumiały. Spotkania adaptacyjne pomagają przyszłym przedszkolakom:

  • złagodzić napięcie związane z nową sytuacją
  • poczuć się w nowym miejscu sytuacji bezpieczniej dzięki wsparciu rodziców
  • polubić przedszkole, zrozumieć, czym ono jest i co tam będą robić

Spotkania adaptacyjne dla rodziców

Stres związany z początkiem funkcjonowania dziecka w przedszkolu towarzyszy każdemu rodzicowi. Spotkania adaptacyjne mają na celu złagodzenie tego stresu, przede wszystkim poprzez:  • nawiązanie relacji z pracownikami przedszkola
  • umożliwienie przekonania się jak dziecko reaguje na przedszkole
  • przygotowanie do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania do nowej sytuacji
  • umożliwienie wyrażenia wszelkich uwag co do przedszkola i własnego dziecka.


Spotkania adaptacyjne dla przedstawicieli przedszkola

Spotkania adaptacyjne mają także wiele zalet dla przedstawicieli przedszkoli, które je organizują. Najważniejsze z nich, to:

  • poznanie potrzeb i oczekiwań rodziców oraz dzieci
  • możliwość nawiązania bliższej więzi z rodzicami, która jest kluczowa dla lepszego wzajemnego zrozumienia
  • znaczne ograniczenie problemów adaptacyjnych nowych przedszkolaków.

Trzeba pamiętać, że pierwsze kroki dziecka w przedszkolu będą miały wpływ na całokształt jego dalszego funkcjonowania w społeczeństwie. Tym bardziej więc rodzice oraz pracownicy przedszkoli powinni starać się o to, żeby pierwsze dni w przedszkolu dziecko wspominało jak najlepiej.

Źródła:
www.Familie.pl
Marzena Kurzeja, Mariola Tokarczyk „Tworzenie warunków do łatwej adaptacji dziecka 3-4 letniego w przedszkolu”
mgr Elżbieta Ciejka Adaptacja bez łezByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: