“Przedszkolne muzykowanie”- scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców z zakresu edukacji muzycznej.

Zajęcie otwarte z rodzicami

„Przedszkolne muzykowanie”- z zakresu edukacji muzycznej.

Grupa: (5,6 latki)

Miejsce: sala przedszkolna

Przybory: płyty CD, magnetofon, „muzyczne słoneczko”, plansza z teczki „Muzykozabawy”, instrumenty perkusyjne dla całej grupy, tablica.

Cele ogólne:

 • pogłębianie więzi z rodzicami w trakcie wspólnych zajęć;
 • rozwijanie aktywności i kreatywności u dzieci;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych.

Cele operacyjne: dziecko:

 • śpiewa znane mu piosenki;
 • rozwiązuje zagadki słowne, dźwiękowe;
 • rozpoznaje instrumenty po dźwiękach przez nie wydawanych, nazywa je;
 • różnicuje dźwięki głośne i ciche;
 • wykonuje akompaniament do piosenki;
 • odczytuje symbole graficzne, wygrywa rytm według nich;
 • uczestniczy w zabawach rytmicznych, tanecznych;
 • gra na instrumencie tylko w określonym momencie- skupia uwagę na zadaniu;
 • odczuwa radość wspólnej zabawy;
 • rodzic ma okazję obserwacji swojego dziecka na tle całej grupy przedszkolnej.Przebieg zajęć:

1.Rozpoczęcie zajęć utworem „Jestem muzykantem” (wg Batii Strauss)- śpiewanie utworu wraz z graniem na instrumentach perkusyjnych w odpowiednich momentach i marszem po sali.

2.Przywitanie z gośćmi, zaproszenie do wspólnej zabawy.

3.Wprowadzenie w tematykę- rozmowa z dziećmi.

4.Rozwiązywanie zagadek słownych o instrumentach.

Okrągły i brzuchaty,

Śród zabawek czasem leży

Zależy mu na tym, aby go uderzyć.

Gdy stuknę go czasem-zagra pod palcami

Głośno mi dziękuje, gdy stukam palcami.                        (bębenek)

Mały i cienki, cieniutkim głosem

Zagra piosenki pod twoim nosem.                                   (flet)

Chyba największy wśród instrumentów

Swoją ogromną paszczę otwiera

By pięknie grały wszystkie koncerty                              ( fortepian)

Zrobione są z drewna

Cztery struny mają

Gdy pociągniesz po nich smyczkiem

To pięknie zagrają.                                                    (skrzypce)

Duża albo mała,

Jak u słonia zwie się.

Gdy zaczynasz w nią dmuchać

Melodia się niesie.                                                        (trąbka)

5. Pokaz przedszkolnych instrumentów perkusyjnych, utrwalenie nazw, nazwa grupy-instrumenty perkusyjne.

6. „Perkusyjna zgadula”- wysłuchiwanie dźwięków instrumentów z płyty CD, odgadywanie nazwy, wyszukiwanie odpowiedniego kartonika i uzupełnianie brakujących elementów na planszy.

7. „Perkusyjna zgadula 2”- wysłuchiwanie dźwięków instrumentów, na których w ukryciu gra nauczyciel, podawanie nazw tych instrumentów. Zaproszenie rodziców na dywan.

8. Reagowanie na dźwięki głośne- ciche. Dzieci i dorośli stoją w kole, trzymają się za ręce, gdy nauczyciel gra dźwięki forte- koło się rozciąga, gdy gra piano, dzieci i rodzice tworzą koło zwarte. Kilkakrotne powtórzenie.

9. Dzieci i rodzice siedzą w kole, otrzymują różne instrumenty perkusyjne, na znak nauczyciela grają forte lub piano- według znaków pokazywanych przez nauczyciela (dłonie złożone – piano, dłonie rozsunięte- forte.

10. Dzieci i goście siedzą w kole, każdy ma jeden instrument. Począwszy od pierwszego dziecka, wszyscy po kolei uderzają w swój instrument, ale tylko jeden raz, i dopiero wtedy, gdy ucichnie brzmienie instrumentu poprzednika.

11. „Słoneczne promienie”- Dzieci siadają dokoła „promieni słonecznych”(pomoc dydaktyczna) ze swoim instrumentem w ręce. Nauczyciel uruchamia promienie, skacząc po promieniach daje znak, że gra dziecko siedzące na końcu wskazanego promienia. Można „uruchamiać” kilka promieni naraz. Dziecko gra na instrumencie tylko wtedy, gdy nauczyciel stoi na jego promieniu.

12. Zabawa do utworu „Le Basque” (wg Batii Strauss). Zabawa w dwóch wariantach- w kole z gestami oraz taniec w parach.

Wersja A:

A

-ręka prawa schodzi po ręce lewej

-ręka lewa schodzi po ręce prawej, 2x całość

B

-klaskanie w dłonie 4x

-zakręcenie ręki prawej (od strony lewej do prawej)- ucieka do tyłu

-zakręcenie ręki lewej (od strony prawej do lewej).

Wersja B:

A

-ucieczka- pogoń, po tych samych śladach, ruchem partnera

B

-klaskanie w dłonie partnera 4x, ręce sklejone i dookoła obrót z partnerem- w prawo, w lewo2x

13. Granie na instrumentach wg symboli graficznych zapisanych na tablicy. Sprawne odczytywanie symboli, gra we właściwym momencie.

14. Piosenka „Leśna orkiestra”- próba wspólnego układania akompaniamentu do piosenki, wykorzystanie instrumentów perkusyjnych.

15. Pożegnanie piosenką „Leśna orkiestra” wykonaną przez dzieci i rodziców.

Opracowała i przeprowadziła:

mgr Agata KorfantyByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: