Przedszkolna Akademia Zdrowia

– zabawa dydaktyczna
– aktywność: słowna, ruchowa, plastyczna

Prowadząca:
Agnieszka Woźniak

CELE :

· kształtowanie postawy prozdrowotnej
· rozwijanie aktywności twórczej przez wykorzystanie dziecięcej ekspresji,
· poznanie podstawowych zasad higieny,
· utrwalanie przyzwyczajeń i nawyków dbania o codzienną higienę ciała,
· rozumienie spożywania warzyw i owoców jako źródła witamin

POMOCE : odznaki „Akademii Zdrowia”, 2 obręcze, ilustracja przedstawiająca łazienkę, warzywa, owoce, woreczek, rysunek drzewa, wycięte liście, zagadki w kopertach;

METODY : aktywizujące, pobudzające zachowania sprzyjające zdrowiu;

LITERATURA : J. Tuwim „Raz – dwa – trzy”, piosenka „Poskacz ze mną” K. Kwiatkowska, D. Gellner;

PRZEBIEG ZAJĘCIA

1. Powitanie – „ Nazywam się i lubię….”
2. Utrwalenie nazw części ciała: n – elka pokazuje części ciała , dzieci nazywają je i pokazują.
3. „ Witamy się …nogami, rękami itd.” – najpierw cała grupa, potem łączą się w pary i witają się w parach np. rączka do ucha;
4. Wysłuchanie wiersza J. Tuwima „Raz – dwa – trzy”„ Raz!
Pierwsza rzecz to wstać rano!
Dwa!
Kto o krzepkie zdrowie dba
Ten się długo myje co dzień
Mydłem, szczotką, w zimnej wodzie
Pluska, pryska, parska, rży!
Trzy!
Trzyj ręcznikiem suchym ciało
Żeby aż poczerwieniało.
Cztery!
Gdy chcesz nabrać pięknej cery,
Żywym, bystrym być jak rtęć,
Wiedz, że sprawią to spacery
A codziennie rano
Pięć!
Musisz się gimnastykować!
Ćwicz je prężnie i miarowo,
A dopiero potem
Sześć!
Jeść!”

Omówienie treści wiersza :

– Co należy robić, by być zdrowym?
– Jak wy dbacie o zdrowie?

5. Zaproszenie do Przedszkolnej Akademii Zdrowia. Aby dostać odznakę Akademii Zdrowia należy wykonać kilka zadań.

a) Na dywanie rozkładamy 2 obręcze, mamy też przygotowane różne przybory toaletowe i inne przedmioty ( mogą to być obrazki) . Dzieci za parawanem wybierają jeden przedmiot, opisują jego wygląd lub do czego służy – pozostałe dzieci odgadują nazwę tego przedmiotu i wkładają do odpowiedniej obręczy ( jedna obręcz – przybory toaletowe, druga – pozostałe przedmioty) . Dzieci przeliczają sylaby, głoski, wyodrębniają głoski w nagłosie i wygłosie.
b) Na tablicy wisi ilustracja przedstawiająca łazienkę lub kilka ilustracji związanych z tematyką zajęć. Ilustracje są przykryte kartonem, podzielonym ( przeciętym) na kilka części – puzzle, które są ponumerowane.

Dzieci losują zagadki (też ponumerowane) , rozwiązują je i zdejmują odpowiednio ponumerowane puzzle. Starają się odgadnąć, co kryje ilustracja przedstawiona na tablicy.

c) Wspólny taniec przy piosence „Poskacz ze mną”

– zwrócenie uwagi na ważną rolę ruchu i gimnastyki w utrzymaniu dobrej kondycji i dobrego zdrowia;

Dzieci w rytm piosenki podskakują o obwodzie koła. Podczas refrenu dzieci w rozsypce poruszają się po sali naśladując: grę w piłkę, skakanie w gumę, skakanie na skakance, skok w tył, w przód, w bok.

d) Zabawa „ Zaczarowany woreczek”

Odgadywanie owoców i warzyw po dotyku – rozmowa na temat racjonalnego odżywiania się i konieczności jedzenia warzyw i owoców, które zawierają witaminy niezbędne człowiekowi do życia.
Zwrócenie uwagi na konieczność mycia owoców i warzyw przed spożyciem.

e) Porównanie zdrowia do drzewa ( na tablicy wisi rysunek lub makieta drzewa i napis – Drzewo Zdrowia).

„Burza mózgów” – Co to znaczy być zdrowym?

f) Dzieci rysują na wyciętych listkach własne pomysły i zawieszają je na drzewie (można także zawieszać hasła np. ruch, higiena, zapisane przez nauczycielkę).

6) Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciu. Wręczenie odznak „Akademii Zdrowia”.

ZAGADKI

· Mydła i wody pilnie unika. Co weźmie do rąk wszystko poplami. A jak nazwać takiego chłopczyka? Ja wam nie powiem, nazwijcie go sami.
(brudas)

· Rozpuszczam się w wodzie, ubywa mnie co dzień. Kto o czystość dba, ten dobrze mnie zna.
(mydło)

· Schowała się w tubie, używać ją lubię, a i mała szczotka chętnie się z nią spotka.
(pasta do zębów)

· Spogląda z wysoka na kurki, na wannę, gdy go używasz, udaje fontannę.
( prysznic)

· Jak ten przedmiot się nazywa? Jest za mały by nim pływać, lecz gdy woda z kranu ciurka, biorę kąpiel, daję nurka.
(wanna)

· Ono pewnie cię przekona, ze twarz twoja zabrudzona.
(lustro)

· Używasz go co dzień wieczorem i rano. Przypomina przedmiot, którym grabią siano.
(grzebień)

· Co tak wygląd zmieniać może: gdy jej dużo zwie się morzem, a gdy ilość jest niewielka, to jest kropla lub kropelka. Gdy jest ciepło, wtedy płynie, a na lód twardnieje w zimie.
(woda)Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: