Przedszkole przyjazne maluchom

„Przedszkole przyjazne maluchom” – nowy projekt Komitetu Ochrony Praw Dziecka

Komitet Ochrony Praw Dziecka rusza z nowym projektem – „Przedszkole przyjazne maluchom”. Konkurs ma na celu promowanie najwyższych standardów prywatnych przedszkoli na terenie Warszawy i okolic. Zgłoszenia udziału nadsyłać można od lipca do listopada 2012 r.

W lipcu b.r. Komitet Ochrony Praw Dziecka startuje z nowym projektem – „Przedszkole przyjazne maluchom”. Konkurs przeznaczony jest dla prywatnych placówek wychowania przedszkolnego, a jego celem jest poszerzenie idei dobrych przedszkoli i wyróżnienie tych, które korzystnie wpływają na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka. Zwycięzcy otrzymają od Komitetu Ochrony Praw Dziecka certyfikaty placówki przyjaznej maluchom 2012/ 2013 r.

Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie prywatne przedszkola z Warszawy i okolic, spełniające standardy zawarte w regulaminie. Zgłoszone do projektu placówki będą oceniane na podstawie informacji podanych w ankiecie zgłoszeniowej, zdjęć, informacji na stronie internetowej czy profilach społecznościowych placówki. Istotnym elementem będą opinie od rodziców i opiekunów dzieci. Kolejnym etapem oceny będzie wizyta przedstawicieli Kapituły Komitetu Ochrony Praw Dziecka, złożonej ze specjalistów związanych z przedmiotem projektu.

Członkowie Kapituły projektu będą brać pod uwagę:

  • Atmosferę, wygląd przedszkola (metraż, ilość sal, ogródek/plac zabaw) i jego położenie
  • Kwalifikacje kadry pedagogicznej oraz program edukacyjny
  • Wyposażenie placówki w zabawki przyjazne dziecku
  • Opiekę zdrowotną
  • Opinię rodziców
  • Możliwość spotkania się i rozmowy przedstawicieli Kapituły z rodzicami/opiekunami oraz dziećmi.

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz dzieci od 1981 roku. Komitet prowadzi i angażuje się w różne projekty, akcje wspierające pokrzywdzone dzieci oraz ich rodziny, a także te promujące prawa dziecka. Pomaga też rodzicom kształtować świat przyjazny dziecku poprzez wybór książek, zabawek, gier, bezpiecznych miejsc rozrywkowych dla dzieci oraz portali internetowych.

Szczegóły oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.kopd.pl/

Dodatkowych informacji o projekcie oraz działaniach KOPD udziela:

Magdalena Woźniak, Zespół PR i Pozyskiwania Środków Komitetu Ochrony Praw Dzieckam.wozniak@kopd.pl,  22 626 94 21, 504 190 740

Informacje o Komitecie Ochrony Praw Dziecka

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego, która zajmuje się ochroną praw i interesów dzieci oraz ich rodzin. Od 1981 roku misją Komitetu jest przeciwdziałanie i zapobieganie wszelkim przejawom krzywdzenia dzieci oraz pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Swoją misję KOPD realizuje poprzez Centrum Interwencyjne w Warszawie oraz 23 oddziały terenowe w całej Polsce.

Komitet Ochrony Praw Dziecka jako organizacja pozarządowa świadczy pomoc psychologiczną, pedagogiczną, diagnostyczną, psychoterapeutyczną, mediacyjną i prawną, szukając najwłaściwszej formy pomocy dla dziecka i jego rodziny.

Zakres pomocy udzielanej przez Centrum Interwencyjne KOPD w Warszawie:

– konsultacje psychologiczne,
– porady psychologiczno-pedagogiczne,
– porady prawne i porady socjalne,
– mediacje rodzinne,
– psychoterapia rodzinna i psychoterapia małżeńska,
– psychoterapia indywidualna (w tym dla osób, będących w sytuacji rozwodu lub rozstania partnerskiego oraz osób dorosłych, które w dzieciństwie przeżyły wykorzystanie seksualne),
– prowadzenie grup psychoedukacyjno-wsparciowych dla rodziców, będących w konflikcie okołorozwodowym,
– prowadzenie grup psychoterapeutycznych dla osób po rozwodzie lub rozstaniu partnerskim,
– interwencja prawno-psychologiczna w przepadkach wykorzystywania seksualnego dzieci,
– diagnoza psychologiczno-seksuologiczna dzieci z podejrzeniem wykorzystania seksualnego,
– wsparcie psychologiczne i psychoterapia dla dzieci-ofiar wykorzystywania seksualnego i ich rodzin,
– przesłuchania dzieci w trybie art. 185a k.p.k.

Komitet Ochrony Praw Dziecka prowadzi również szkolenia na temat konfliktu okołorozwodowego, przemocy w rodzinie, w tym szczególnie przemocy seksualnej wobec dzieci, które są przeznaczone dla profesjonalistów, pracujących z dziećmi i ich rodzinami. KOPD prowadzi także działalność wydawniczą oraz zajmuje się popularyzacją praw dziecka.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: