“Przedszkolaki o zdrowiu”

,,Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz”
|Jan Kochanowski|

Propagowanie zdrowego stylu życia nieodłącznie wiąże się wychowaniem zdrowotnym szeroko realizowanym w ramach
działalności dydaktyczno-wychowawczej w naszym przedszkolu.
Zabiegi pracowników przedszkola wobec wychowanków zmierzają w tym obszarze do wytwarzania konkretnych sprawności oraz umiejętności bezpośrednio bądź pośrednio związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia oraz do kształtowania postaw umożliwiających stosowanie zasad higieny, zapobiegania chorobom, bezpieczeństwa, rozwojowi sprawności fizycznej, budzenie pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia.

Treści dotyczące zdrowia podejmowane są w przedszkolu najczęściej w ramach takich kręgów tematycznych, jak: bezpieczeństwo, nawyki higieniczno-kulturalne, sprawność fizyczna oraz kształtowanie czynnej postawy zapobieganiu chorobom i pozytywnego stosunku do lekarza.

Ich realizacja następuje trakcie organizowanych przez nauczycielki sytuacjach edukacyjnych, dowolnych zabawach inicjowanych przez dzieci, spontanicznych kontaktach na drodze dziecko-nauczyciel oraz poprzez współpracę przedszkola z rodzicami i środowiskiem społeczno-lokalnym.

W naszym przedszkolu prowadzimy różnorodne działania promujące zdrowie.
Bierzemy czynny udział w konkursach przedszkolnych, miejskich promujących zdrowie.

Byliśmy organizatorami konkursów przedszkolnych i między przedszkolnych takich jak:

,,Bajkowa kukiełka z warzyw”,
,,W zdrowym ciele-zdrowy duch”.

Dbałość o higienę wychowanków i przeciwdziałanie chorobom jamy ustnej jest dla nas ważnym aspektem. Dzieci prawidłowo i samodzielnie myją zęby po posiłkach oraz pilnują czystości szczotek i kubków.
W naszym przedszkolu wszystkie dzieci mają indywidualne półeczki na kubki, szczotki i pasty do zębów.

Przedszkole nasze realizuje cykl programów autorskich opracowanych przez nauczycielki, dotyczących problematyki zdrowia .Są to: ,,Mały Ratownik, ”,,Zdrowy Przedszkolak”, ,,Stoliczku nakryj się”. Działa też kółko sportowe W ramach realizowanych programów dzieci poznają treści dotyczące: zdobywania wiedzy na temat zdrowego odżywiania, poznania wartości odżywczych warzyw i owoców, wyrabianiu nawyków o przekonań prozdrowotnych, przestrzegania nawyków kulturalno-żywieniowych. Cyklicznie bierzemy udział w kolejnych edycjach programu ogólnopolskiego ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury” – propagującego zdrowy styl życia.

Przedszkolaki samodzielnie przygotowują zdrowe potrawy takie jak: zdrowe kanapki sałatki owocowe i jarzynowe, szaszłyki owocowe, soki warzywno-owocowe. Wiedzą o szkodliwości spożywania słodyczy i chipsów.Organizujemy dla naszych wychowanków spotkania z pielęgniarką, stomatologiem.
Podczas tych spotkań dzieci uczestniczą w pogadankach edukacyjnych dotyczących odpowiedzialności za nasz stan zdrowia. Dzieci uczestniczą w pokazach i spotkaniach z ratownikiem medycznym, pokazach sportowych.

Treści prozdrowotne zostały włączone do przygotowanych przez nas przedstawień i teatrzyków. Dzieci uczą się wierszy, piosenek i inscenizacji dotyczących higieny i racjonalnego zdrowego odżywiania.

Nieobca jest naszym dzieciom tematyka dotycząca bezpieczeństwa.
Dzieci w trakcie różnorodnych sytuacji edukacyjnych zapoznają się z przepisami, zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach oraz bezpiecznych zachowań.
Zapraszamy na spotkania policjanta, organizujemy przedstawienia o tej tematyce.
Dzieci biorą udział w kolejnych edycjach Ogólnomiejskiego Programu dotyczącego bezpieczeństwa, znajomości zasad ruchu drogowego organizowanego przez Komendę Policji w Koszalinie, a także Programie Edukacji Przeciw Pożarowej.

Poprzez uczestnictwo w Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków, Mikołajkowych Potyczkach Sportowych rozwijamy kondycję fizyczną.
Wprowadzamy także do zajęć ruchowych elementy gimnastyki korekcyjnej, w tym metodę V. Sherborne, Kniesów, Dobrego Startu.

Do wdrażania treści prozdrowotnych wykorzystujemy literaturę, muzykę, działania plastyczne, zajęcia ruchowe, spotkania, pogadanki, spacery i wycieczki ale i sytuacje edukacyjne spontaniczne prowokowane przez dzieci w trakcie zabawy. Do działań prozdrowotnych chętnie włączają się nasi rodzice.

Jesteśmy otwarci na nowe, ciekawe pomysły. Uważamy, iż wykształcenie zainteresowań dzieci własnym zdrowiem i rozwojem ułatwi nabywanie podstawowych umiejętności dbania o nie.
Zdrowie zależy od wielu czynników: stylu życia, środowiska, genetyki, poziomu sprawności fizycznej. Na wiele z tych czynników my, nauczyciele możemy wywierać wpływ, ale dla kształtowania stylu życia małego człowieka znacząca jest przede wszystkim rola rodziny.

Barbara RakowskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: