Program własny “Wiemy, co jemy”

PROGRAM WŁASNY Z ZAKRESU EDUKACJI ZDROWOTNEJ zintegrowanej z edukacją przyrodniczą, matematyczna, literacką i techniczną.

Opracowała: mgr Małgorzata Orłowska

 

WSTĘP

Edukacja żywieniowa to jeden z głównych elementów edukacji zdrowotnej kierowanej do różnych grup odbiorców. Wiele chorób cywilizacyjnych uwarunkowanych jest utrwalonymi w dzieciństwie błędami żywieniowymi. Nabyte wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o późniejszym stylu życia.

Edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych to zamierzony ciąg planowanych działań wychowawczych, uwzględniających intensywny rozwój psychofizyczny i społeczny oraz warunki środowiskowe.

Przedszkole ma wzbogacać wiedzę wychowanków z dziedziny zdrowia i kształtować postawy prozdrowotne dzieci, jak też umożliwić nabycie określonych umiejętności i prawidłowych nawyków higieniczno- zdrowotnych.

Jednym z obszarów edukacji zdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym jest zdrowe odżywianie. Na kształtowanie nawyków żywieniowych dzieci ogromny wpływ maja rodzice, ale coraz częściej niestety media, reklamy i kuszące oferty fast fooodów. Często powodem niezdrowego odżywiania jest strach przed nieznanym, nieznajomość potraw, ich smaku i różnorodności. Dzieci w przedszkolu niechętnie sięgają po produkty dla nich nowe, nieznane lub te, które różnią się od domowych posiłków.

Aby proces edukacji żywieniowej realizowanej w przedszkolu przynosił efekty powinna istnieć spójność między żywieniem w domu i w przedszkolu.

Ogólnym założeniem niniejszego programu jest przekazanie dzieciom aktualnej wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia, jak też zapoznanie z podstawowymi grupami produktów wchodzących w skład piramidy żywieniowej. Ma on również na celu włączenie dzieci do samodzielnego przygotowywania posiłków.Program obejmuje zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej, ale też przyrodniczej, matematycznej, literackiej i technicznej. Myślą przewodnią programu jest hasło „Wiemy, co jemy”.

Dzieci nie tylko mają przygotowywać i jeść zdrowe produkty, ale też spróbować i poznać smak tych mniej zdrowych, poznać sposób ich przyrządzania, działanie urządzeń elektrycznych w kuchni, przyborów kuchennych i bezpieczne ich użytkowanie. Będą tworzyć też własne przepisy na pyszne, łatwe i zdrowe dania dla swoich domowników.

 

CELE PROGRAMU:

 • Zapoznanie z piramida żywieniową,
 • Poznanie zasad zdrowego żywienia,
 • Poznanie wybranych grup produktów spożywczych,
 • Samodzielne poszukiwanie informacji, korzystanie z różnych źródeł wiedzy,
 • Aktywny udział dzieci w przyrządzaniu wybranych dań,
 • Zapoznanie z działaniem urządzeń elektrycznych i innych przyborów potrzebnych w kuchni,
 • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń i przyborów kuchennych,
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami miary i wagi produktów spożywczych,
 • Nauka komponowania własnych jadłospisów z uwzględnieniem zasad zdrowego odżywiania.

 

METODY PRACY:

 • Słowne: opowiadania, wiersze, zagadki,
 • Oglądowe: pokaz, demonstracja, obserwacja,
 • Dramowa,
 • Ćwiczeniowa,
 • Zadaniowa,
 • Problemowa,

 

FORMY PRACY:

Zbiorowa, indywidualna, grupowa, w parach,

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Teksty literackie, produkty spożywcze, plansza przedstawiająca piramidę zdrowia, książka kucharska, naczynia, urządzenia kuchenne, przybory plastyczne: kartki, kredki, pastele, farby.

 

Roczny plan działań programu z zakresu edukacji zdrowotnej zintegrowanej z edukacją literacką, matematyczną, przyrodniczą i techniczną w grupie dzieci w wieku 3- 6 lat na rok szkolny 2012\2013

 

L.p.

Zadania

Obszar edukacyjny

Termin realizacji

Uwagi

1. Warzywa:
 1. Zapoznanie z warzywami z ogrodów i działek, poznanie ich właściwości, smaku, walorów odżywczych (wycieczka na działkę, przyniesienie warzyw przez dzieci).
 2. Zabawy z warzywami przeliczanie, poznanie wartości pół, ćwierć, zabawy słowne, plastyczne, teatralne

 

 1. Wykonanie surówki warzywnej.

przyr. i zdrow.

matem., językowa, plastyczna

zdrow., teatralna, techniczna, przyr.

X

2. Owoce:
 1. Zapoznanie z owocami z naszych sadów oraz drzewami owocowymi, poznanie ich smaku, właściwości i zastosowania.
 2. Wykonanie kompotu lub soku z wybranych owoców (poznanie działania sokowirówki)

przyrod. i zdrowotna

techn., przyrodn.

XI

3. Produkty mączne:
 1. Poznanie różnych rodzajów zbóż, ziarna, zastosowanie spożywcze (opowiadanie od ziarenka do bochenka)
 2. Zabawy matematyczne mierzenie i ważenie mąki i ziarna, poznanie miar wagi
 3. Pieczenie świątecznych pierników

literacka, przyrodn.

matem.

społ. techn., matem.

XII

4. Owoce egzotyczne:
 1. Zabawy z mapą poznanie różnych owoców i krajów, z których do nas przybyły.
 2. Zabawy z owocami rozpoznawanie po smaku, dotyku, zabawy dramowe

 

 1. Wykonanie sałatki owocowej dla babci i dziadka

Przyr., społ., zdrow.

Rozw. zmysły,

teatralna

techn., przyrodn.

I

5. Ryby:
 1. Zapoznanie z różnymi gatunkami ryb słodko i słonowodnych ( samodzielne poszukiwanie informacji na temat ryb i ich środowiska).
 2. Poznanie właściwości odżywczych dań z ryb i ich ogromnego wpływu na rozwój dzieci.
 3. Poznanie i degustacja różnych potraw rybnych zaproponowanych i przyniesionych przez dzieci lub wykonanie wspólnej potrawy w przedszkolu (pasta rybna, sałatka śledziowa)

Przyr., rozw. myślenie,

Zdrow.

Przyr., zdrow, społ.

II

6. Nabiał:
 1. Zapoznanie z grupą produktów zaliczanych do nabiału (historyjka obrazkowa „Mleko”.
 2. Poznanie różnych produktów mlecznych, degustacja
 3. Wykonanie serowych myszek i łódek z jajek na twardo na podst. fragm. Książki M. Terlikowskiej „Kuchnia pełna cudów”

Przyr., zdrowotna,

Przyr., społ.

Literacka,

Społ., zdrow.

III

7. Zupy:
 1. Zabawy z książką kucharską poznanie różnych dań ze szczególnym uwzględnieniem zup
 2. Komponowanie własnego przepisu na zupę praca plastyczna w grupach

 

 1. Gotowanie wybranej zupy

Społ., przyrodn.,

Rozw. myślenie,

Plast.

Społ. techn.

IV

8. Nowalijki:
 1. Poznanie warzyw sianych na wiosnę, założenie hodowli rzeżuchy, szczypiorku,
 2. Poznanie właściwości odżywczych warzyw z własnych ogródków (nawozy sztuczne)
 3. Wykonanie zdrowych kanapek

Przyr.

Zdrow.

Zdrow. Społ.

V

9. Desery:
 1. Zapoznanie z różnymi produktami, z których można zrobić desery, poznanie ich właściwości i wartości odżywczych oraz zastosowania,
 2. Zabawy matematyczne i językowe (analiza wyrazowa, sylabowa i głoskowa, zbiory)
 3. Wycieczka do Fabryki Dr. Oetkera
 4. Wykonanie wybranego zdrowego deseru (galaretki, babeczki z owocami)

Społ. zdrow.,

Matem. językowa,

Społ. techn.,

Społ. techn., zdrow.

VI

 

Literatura:

 • Promocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych- K. Żuchelkowska, K. Wojciechowska,
 • Proste przepisy na szkolne sukcesy – M. Skura, M. Lisicki,
 • Program edukacji żywieniowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców realizowany w Krakowie – praca zb. A. Kozioł- Kozakowska, B. Pióreczka, M. Schlegel- Zawadzka,
 • Kuchnia pełna cudów – M. Terlikowska

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: