Profilaktyka przeciwpożarowa

Blok tematyczny: Pożar!? Wiem co robić.
Temat dnia: Ewakuacja
Cel główny: Kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia.
Cele szczegółowe. Dziecko:
wie jakie są skutki pożaru,
wie jak zachować się w sytuacji zauważenia ognia lub dymu,
zna numery alarmowe i wie, że nie można dzwonić pod te numery dla zabawy,
rozpoznaje znaki informacyjne o drogach ewakuacji i miejscach sprzętu pożarniczego,
potrafi zachować się właściwie w czasie ewakuacji w budynku przedszkola,
potrafi dostrzec niebezpieczeństwo.
Metody: rozmowa, plastyczna, scenki, czynna
Formy: indywidualna, zbiorowa
Środki dydaktyczne: plansza z labiryntem, ilustracje przedstawiające znaki informujące o drodze ewakuacji i miejscach sprzętu pożarowego, kartki papieru dla każdego dziecka, kredki

I. Część wstępna

Nauczyciel zawiesza na tablicy labirynt i podaje polecenie „ W domu Ognika wybuchł pożar. Znajdź drogę ewakuacji.” Dzieci wytypowane przez nauczyciela wodzą palcem po labiryncie oznaczając drogę.

II. Część właściwa

Nauczyciel pyta dzieci „Czy wiecie co może spowodować pożar?” „Co należy zrobić kiedy zauważycie ogień lub dym w waszym otoczeniu?” Dzieci wypowiadają się, nauczyciel weryfikuje odpowiedzi, poprawia w razie błędnej lub niepełnej odpowiedzi. Przypomnienie numerów alarmowych.
W sali zostały ukryte znaki informacyjne o drogach ewakuacji i miejscach sprzętu pożarniczego. Dzieci odnajdują te znaki, każdy po kolei pokazuje odnaleziony przez siebie znak. Dzieci próbują wyjaśnić o czym informuje dany znak, nauczyciel kontroluje wypowiedzi dzieci, poprawia w razie błędu.
Zabawa „Pali się”, dzieci biegają po sali na hasło PALI SIĘ! Jak najszybciej ustawiają się parami.
Wycieczka po przedszkolu w poszukiwaniu znaków informujących o drogach ewakuacji i miejscach sprzętu pożarowego. Dzieci zatrzymują się przy każdym z tych znaków, krótkie omówienie każdego z nich. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi, która droga ewakuacji z ich sali jest najkrótsza, udanie się tą drogą.
Dzieci rysują plan swojego pokoju, umieszczając na nim znaki drogi ewakuacyjnej. Prezentują swoje prace kolegom, nauczyciel ocenia czy droga ewakuacyjna przez nich zaznaczona jest tą najwłaściwszą.

III. Część końcowa

„Czy znam znaki ewakuacyjne?” zabawa mająca na celu utrwalenie znaków informujących o drodze ewakuacji. Nauczyciel wyznacza trasę w sali po której będą poruszały się dzieci. Drogę wyznaczają znaki nie tylko te odnoszące się do drogi ewakuacyjnej. Dziecko dotrze do mety tylko wtedy kiedy będzie przestrzegało znaków informujących o drodze ewakuacji.

Opracowała:
Judyta Pluto-Prądzyńska
Przedszkole 22, Koszalin

Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały:

  • Wrocławskie wróbleWrocławskie wróble Podstawa programowa - budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczenie radości odkrywania Cele […]
  • Quiz WielkanocnyQuiz Wielkanocny TEMAT: Quiz wielkanocny CEL OGÓLNY: Rozwijanie umiejętności zgodnego rozwiązywania podstawowych zadań do wykonania. CELE […]
  • Scenariusz zajęć logopedycznychScenariusz zajęć logopedycznych Wada : Seplenienie dotyczące szeregu szumiącego Temat zajęć : Wywołanie prawidłowego dźwięku [sz] Cele zajęć : - pionizacja […]
  • Scenariusz spotkania andrzejkowego z udziałem rodzicówScenariusz spotkania andrzejkowego z udziałem rodziców Prowadzące: Małgorzata Zawadzka Przebieg spotkania: 1. Przywitanie wszystkich wierszem: „Andrzejki” „ Listopad, gdy już kończy […]