Pracowite owady – scenariusz zajęcia z zakresu aktywności przyrodniczej.

Temat: „Pracowite owady”
Scenariusz zajęć z zakresu aktywności przyrodniczej
Data: 26.04.2017r.
Grupa wiekowa : 5latki
Prowadząca: mgr Joanna Kończyk

Cel główny: zapoznanie dzieci ze znaczeniem wybranych gatunków owadów w przyrodzie : biedronki, motyla, pszczoły
Cele operacyjne:
• Rozwiąże zagadkę słuchową –odgłosy łąki
• Dokona syntezy sylabowej wyrazów – mieszkańców łąki
• Aktywnie uczestniczy w tworzeniu makiety łąki
• Uważnie słucha treści utworu
• Rozumie znaczenie słowa :owady ; dzieli słowo owady na głoski, wyróżnia głoskę w nagłosie
• Wykona samodzielnie prace plastyczną : koloruje, ozdabia według pomysłu , wycina po linii
• Aktywnie bierze udział w zabawie ruchowej: reaguje na hasło N. umówionym zachowaniem
• Poprawnie określa strony : lewa, prawa
• Określi swój nastrój na zajęciach

Przebieg:
1. Przywitanie zabawami powitalnymi „Iskierka przyjaźni”
2. Zagadka słuchowa „Odgłosy łąki” wprowadzeniem w tematykę zajęć. Podanie celu zajęć
3. „Mieszkańcy wiosennej łąki” – wspólne wykonanie makiety łąki . Dzieci dokonują syntezy sylabowej wyrazów dzielonych na sylaby przez N. ; po wykonaniu tego zadania mogą przymocować na makietę łąki jej mieszkańców.
4. Zwrócenie uwagi dzieci , że na łące brakuje jakiś mieszkańców. Uchwycenie, jakich w oparciu o wysłuchanie fragmentów wiersza I. Salach „Na łące”: motyle, biedronki, pszczoła .
• Wprowadzenie wyrazu : owady; wyjaśnienie znaczenia słowa
• Ułożenie z rozsypanki wyrazu :owady; liczenie głosek, określenie, na jaką głoskę rozpoczyna się wyraz
5. Pogadanka nt. dobroczynnego znaczenia owadów w przyrodzie i dla życia człowieka w oparciu o ilustracje
6. Działania dzieci – praca plastyczna : biedronki, motyle , pszczółki. Dzieci wybierają sylwetę owada, kolorują, ozdabiają wg pomysłu, wycinają. Uzupełnienie makiety łąki sylwetami owadów zrobionych przez dzieci
7. Zabawa ruchowa ”Tyle, ile”. Dzieci –owady łączą się na pauzę w muzyce w trójki, dwójki, czwórki- zależnie od ilości oczek pokazanych przez N. na dużej kostce.
8. Zabawa wyciszająca z sylwetą owada „Moje miejsce z prawej strony jest wolne, więc zapraszam Pszczółkę Izę…”
9. Ewaluacja zajęć pod kątem nastroju dzieci z wykorzystaniem kół stonogi :”Grupowa stonoga”



Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: