Poznawanie indywidualnych możliwości dziecka poprzez prymat typowych sytuacji przedszkolnych.

Rozwój dziecka jest procesem, w którym obserwujemy zmiany prowadzące do lepszego funkcjonowania dziecka. W celu wychwycenia tych zmian, należy dokonywać diagnozy rozwoju dzieci. Diagnoza wiadomości i umiejętności dziecka prowadzona jest w formie rozwiązywania zadań w kartach pracy oraz obserwacji dziecka.

Poniżej podaję propozycje wykorzystania typowych sytuacji przedszkolnych,  celem poznania możliwości i umiejętności dziecka.

1. Czynności samoobsługowe

> Jak dziecko radzi sobie:

– z ubieraniem i rozbieraniem

– jedzeniem

– myciem rąk

> Czy potrafi samodzielnie korzystać z toalety

2. Zabawa dowolna> Jakiego rodzaju zabawy preferuje dziecko

> Czy jest inicjatorem czy biernym uczestnikiem

> Czy bawi się sam, czy woli z  innymi dziećmi

> Czy długo potrafi skoncentrować się na zabawie

3. Zabawy i zajęcia inspirowane przez nauczyciela

– Ruchowe

> Czy dziecko chętnie uczestniczy w tego typu zabawach

> Czy jest zręczne ruchowo

> Czy orientuje się w schemacie własnego ciała oraz w stronach i kierunkach otoczenia

>  Czy domaga się tego typu zabaw

– Konstrukcyjno-manipulacyjne

>  Czy chętnie uczestniczy w tego typu zabawach

>  Czy korzysta ze wskazówek nauczyciela

> Czy dostrzega i koryguje swoje błędy

– Gry i zabawy dydaktyczne

>Czy chętnie uczestniczy w tego typu zabawach

> Czy prosi o takie zabawy

> Czy spostrzeżenia wzrokowe, słuchowe, dotykowe, smakowe, węchowe są trafne i samodzielne

4. Działalność plastyczna

> Czy chętnie podejmuje tego typu działalność

> Czy podejmuje temat czy stara się go zmienić

> Czy prace są bogate w  treść

5. Słuchanie czytanego tekstu

> Czy lubi tego typu zajęcia

> Jak zachowuje się podczas słuchania bajki, baśni, opowiadań

> Czy chętnie wypowiada się na temat wysłuchanego utworu

> Czy upomina się o tego typu zajęcia

6. Praca z książką / dzieci 6-letnie/

> Czy wykazuje tego typu zainteresowania

> W jaki sposób korzysta ze wskazówek, instrukcji

> Czy doprowadza pracę do końca

> Czy wymaga powtórzeń i dodatkowych wskazówek

> Czy wymaga mobilizacji do pracy

> Jak reaguje na niepowodzenia

7. Rozmowy indywidualne z dzieckiem

> Czy chętnie nawiązuje kontakty z dorosłymi

> O czym najchętniej mówi

 

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: