Powitanie wiosny

SCENARIUSZ WSPÓLNYCH ZABAW “WITAMY WIOSNĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU”

Prowadzące :mgr Gabriela Cieślik, mgr Regina Powiecka

Cele główne:
• zapoznanie z tradycją żegnania zimy i powitania wiosny;
• integrowanie się dzieci z różnych grup;
• swobodne wyrażanie siebie- ćwiczenie słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni;
• nabywanie umiejętności współdziałania w zespole.

Cele operacyjne:
Dziecko:
• poznaje tradycję żegnania zimy i witania wiosny;
• poznaje obrzęd topienia Marzanny i zwyczaj chodzenia z gaikiem;
• wypowiada się na podany temat;
• rozwiązuje zagadki słowne;
• współdziała w zespole;
• współtworzy radosną atmosferę i integruje się z dziećmi z innych grup;
• śpiewa piosenki o tematyce wiosennej.

Przebieg:

  1. Nawiązanie do dzisiejszej uroczystości ,,ŻEGNAMY ZIMĘ – WITAMY WIOSNĘ”.

Zebraliśmy się dzisiaj, by wszystkim dzieciom i dorosłym podać najświeższe wiadomości od dziś 21 marca wiosna u nas zagości. W związku z tym zapraszamy na spotkanie i może ktoś odpowie na pytanie: Czy wiosna jest już u nas?(dzieci odpowiadają TAK lub NIE)

Czy wszystko budzi się ze snu ?
Czy wiosna niedługo przyjdzie tu ?
Czy schowamy ciepłe kurteczki ?
Czy wyjmiemy letnie bluzeczki ?
Czy bardzo lubimy wiosnę ?
Czy wiosną wszystko rośnie ?
Czy raz deszczyk , raz słońce świeci ?
Czy czasem śnieg z nieba leci ?
Czy wszędzie robi się zielono ?
Czy wróciły już ptaki zza morza ?

  1. Próby przedstawienia jak wyglądają powroty ptaków i nazwanie ich –  rozwiązanie  zagadek , n/t  ptaków, które przyleciały z ciepłych krajów ?

Już wróciła jaskółka ,

Bo nad głowami kreśli kółka.
Jeszcze inne ptaki do nas wracają,
A jakie to odpowiedzi na zagadki dzieci nam dają.I

Dzieci się śmiały, gdy go witały.
Żabki płakały przez dzionek cały. (bocian)

II

Dźwięczy pod niebem jak srebrny dzwonek,
Tak śpiewa mały szary …(skowronek)

III

Zimą przy kominie usłyszysz świerszczyka,
Wśród wieczornej szarej ciszy piękny śpiew …(słowika)

IV

On po lesie kuka, ona gniazdka szuka.
Jak znajdzie, porzuca jajo – niech je inni wygrzewają ! (kukułka)

  1. Nawiązanie do pierwszych kwiatów wiosennych : Czy wiecie, że Wiosna nadchodząc wysyła czaty na zwiady najpierw wysyła kwiaty. Dla dzieci nowa zagadka – dobierz nazwę do kwiatka:

I

Przez śnieg się odważnie przebijam.
Mróz nawet mnie nie powstrzyma.
Mam listki zielone tak jak wiosna,
A dzwonek bielutki jak zima. (przebiśnieg)

II

Przyszła wiosna do lasku
Z kluczami przy pasku.
A te klucze pachnące
można znaleźć na łące. (pierwiosnki)

III

Młody góral w górach,
Chwycił się za głowę,
Gdy zobaczył w śniegu kwiaty fioletowe.(krokusy)

IV

Ciągle jeszcze chłodno,
A najgorsze są noce i ranki,
Więc czyż można się dziwić,
Że ubrały się w futra…(sasanki)

  1. Zapoznanie i wyjaśnienie zwyczaju pożegnania Zimy Marzanną.

Wiosna ostrożnie rozgląda się po świecie,
Czy też nie wrócą mrozy i zamiecie ?
Czy już może wiosna w świat wyruszyć ?
Trzeba złą zimę dzisiaj wyrzucić.
Marzanna to symbol zimy,
Która całą przyrodę, ziemię, rzeki i drzewa skuwa lodem…
Ludzie tęskniąc do ciepła, chcąc się słońcem cieszyć.
Przyjście wiosny, jak mogli, pragnęli przyśpieszyć
Więc, gdy ziemia tajała, gdy spływały lody
Srogą Zimę- Marzannę wrzucali do wody
Stąd się bierze początek panowie i panny
Piękny zwyczaj ludowy topienia Marzanny.
Za chwilę drogie dzieci ruszymy gromadą, wesołym pochodem
Poniesiemy Marzannę nad błękitną wodę
Radować się będą drzewa, weselić się będą domy
Gdy poniesiemy Marzannę chochola ze słomy
Wrzucimy do wody niedobrą boginię niech prędko do morza zła zima odpłynie.

  1. Wyjście z przedszkola spacer po najbliższej okolicy z Marzanną , szukanie oznak wiosny.
  2. Powrót do ogrodu przedszkolnego w celu utopienia Marzanny .

Dzieci wraz z nauczycielkami żegnają Marzannę i topią ją w przygotowanej do tego celu dużej misie ,wypowiadając przy tym następujące słowa :

Zgiń, przepadnij Zimo i nie wracaj do nas
My na przyjście Wiosny otwórzmy ramiona.

  1. Wprowadzenie symbolu Wiosny – Gaika.

Następnie nauczycielka wypowiada następujące słowa:

Już na rzekach pękają lody
Odchodzą zimna i chłody
Zielony gaik radośnie
Kłania się pięknej wiośnie.
A taka jest wiosny wola
By gaik zanieść do przedszkola.
Tam patrząc na niego radośnie
Wszystkie dzieci pamiętać będą o wiośnie.

  1. Powrót do przedszkola z Gaikiem przypomnienie piosenek o wiośnie przez wszystkie grupy.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: