Potrafię zachować się bezpiecznie

Cele:

Dziecko:

-potrafi połączyć znak drogowy z odpowiednim napisem
-wie jak zachować się, gdy zaatakuje pies (wykona pozycję żółwia)
-zna numery alarmowe
-potrafi pokolorować światła na sygnalizatorze wg. podanego napisu
-zna rodzaje znaków (informacyjne, ostrzegawcze, nakazu i zakazu)
-wie jak zachować się sytuacjach trudnych i niebezpiecznych
-potrafi pracować w zespole

Pomoce: szarfy dla kapitanów (czerwona, niebieska, żółta, zielona)
tabela z punktami, kółka w kolorach czerwonym, niebieskim, żółtym i zielonym
legitymacje Klubu Mądrej Głowy
kaseta z odgłosami psa, z muzyką do biegu, marszu, podskoków

Przebieg:

1.Powitanie przybyłych gości – przedstawicieli Komendy Policji.
2.Podział grupy na cztery zespoły wg kolorów (czerwony, niebieski, żółty, zielony).
3.Zapowiedź tematu zajęcia – zabawy w Kubie Mądrej Głowy, przypomnienie hasła klubowego „Mądra głowa zawsze wie co jest dobre, a co złe”.

Odsłanianie hasła po każdej zabawie.

Potra fię zacho wać się bezpie cznie

7 2 6 4 1 5 34.Zadanie 1 – układanie w zespole pociętego znaku drogowego, podanie nazw znaku.

Pytanie dodatkowe do jakiej grupy znaków zaliczamy ten znak?

Zadanie 2 – łączenie znaku drogowego z odpowiednim napisem, praca indywidualna przy stoliku.

Zadanie 3- praca w zespole odpowiedzi na pytania.

-Co zrobisz, gdy zgubiłeś się w sklepie?
-Co zrobisz, gdy nieznajomy zaprasza Cię na lody?
-Co zrobisz, gdy osoba obca częstuje Cię cukierkami?
-Co zrobisz, gdy po powrocie do domu zastajesz wyważone drzwi i porozrzucane rzeczy?

Zadanie 4 – zabawa ruchowa „Pies”

Dzieci maszerują, biegają, podskakują do muzyki, kiedy usłyszą szczekanie psa przyjmują pozycję żółwia.

Zadanie 5 – łączenie numeru alarmowego z odpowiednim pojazdem np.;

997- samochód policyjny.

Zadanie 6 – praca w zespole odpowiedzi na pytania

-Kolega przewrócił się i nie może się podnieść:

a) próbujesz go sam podnieść
b) zawiadamiasz dorosłych o zdarzeniu
c) szybko odchodzisz

-Jesteś jedynym świadkiem wypadku drogowego:

a) patrzysz co się dzieje
b) odchodzisz
c) jak najszybciej dzwonisz po pogotowie lub informujesz dorosłych o zdarzeniu

-Zauważyłeś gęsty dym, który wydostaje się spod drzwi:

a) uciekasz
b )zastanawiasz się co to może oznaczać
c) zawiadamiasz dorosłych lub dzwonisz do Straży Pożarnej(lub Policji)

-Do drzwi puka nieznajoma osoba:

a) otwierasz drzwi
b) jesteś cicho, nie otwierasz drzwi, dzwonisz do mamy
c) rozmawiasz z nieznajomym, mówiąc mu, że mama późno wróci

Zadanie 7 – kolorowanie świateł na sygnalizatorze wg podanych napisów(idź, stój czekaj), praca indywidualna przy stoliku.

5.Odczytanie hasła „Potrafię zachować się bezpiecznie”.

Przeliczenie punktów , ogłoszenie wyników przez komisję konkursową (zaproszeni goście).

Uroczyste wręczenie medalu Bezpieczny Przedszkolak, wklejenie do legitymacji Klubu Mądrej Głowy wykonanych ćwiczeń, pamiątkowe zdjęcie.

Przygotowała i przeprowadziła
mgr Elżbieta Baracz

Przedszkole Miejskie nr 12

im. Marii Konopnickiej

w MielcuByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: