Pory roku

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców
Data: 27.10.2010.
Opracowanie i prowadzenie: Marta Galińska-Falaki
Grupa wiekowa: 5, 6 – latki
Temat: Zabawy pór roku.

Cele ogólne:
• utrwalenie wiadomości o poszczególnych porach roku
• rozwijanie wrażliwości estetycznej

Cele szczegółowe:
Dziecko:
• dostrzega rytm i stałe nastepstwo pór roku
• wymienia pory roku w odpowiedniej kolejności
• określa cechy charakterystyczne pór roku
• dopasowuje obrazki do odpowiedniej pory roku
• tworzy zbiory i przelicza jego elementy
• porównuje liczby
• zilustruje ruchem muzykę
• współdziała w grupie tworząc pracę plastyczną

Metody: czynna, słowna, oglądowa, aktywizująca
Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna
Środki dydaktyczne: kartoniki z literami i cyframi, wizytówki z imionami dzieci, tekturowy zegar, wyrazy z nazwami pór roku, obrazki z atrybutami pór roku, cyfry, kolorowe kartki A-4, kartoniki z symbolami pór roku, 4 duże kartony z sylwetą drzewa, różne materiały plastyczne – papier kolorowy, bibuła, farby, kredki pastelowe, ziarna zbóż, wata, itp.; płyty cd „Tańce integracyjne w pracy z grupą”, płyta cd z muzyką do zabawy „Kasztany” – materiały KLANZY, odtwarzacz płyt cd.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie „Chodźcie do koła” – piosenka na powitanie KLANZY
2. Odszukiwanie wizytówek – dzieci kolejno podają sobie wizytówki, kto trafi na swoją zatrzymuję ją. Wizytowki przyklejone są do kolorowych kartonikóww czterech kolorach
(w ten sposób dzieci podzielimy na 4 grupy wg koloru wizytówki).
3. Wprowadzenie do tematu zajęć – odszukiwanie hasła dnia.
Spójrzcie na tablicę, na której przypięte zostały karty z literami. Pod każdą literą umieszczona jest cyfra. Ułóżcie cyfry w porządku od najmniejszej do najwiekszej. Prawidłowo ułożone litery tworzą wyrazy, które trzeba odczytać i wtedy dowiecie się,
o czym dziś będziemy rozmawiać.
HASŁO: PORY ROKU
4. Rozmowa o porach roku.
• Ile mamy pór roku?
• Kto potrafi je wymienić?
• Jakie są cechy charakterystyczne poszczególnych pór roku? (po czym poznajemy, że jest np.: lato, itd.)
• Jakie kolory możemy przypisać do poszczególnych pór roku?
5. Zegar pór roku.
Prezentacja zegara (pytanie do dzieci – Co to może być? Podpowiedzią może być wiersz Pory roku):
Każdy rok ma czworo dzieci,
Które kocha niesłychanie.
I każdemu w równej części,
Świat oddaje we władanie.
Kiedy Wiosna rządzi światem,
ziemia się pokrywa kwiatem.
Kiedy Lato tron przejmuje,
Słońcu przygrzać rozkazuje.
Gdy przychodzi czas Jesieni,
W sadach owoc się czerwieni.
A gdy Zima berłem skinie,
Świat w śniegowej śpi pierzynie.
Rok za rokiem tak się toczy,
Nieodmiennie w tym porządku,
Bo gdy jeden się zakończy,
Drugi snuje od początku.

Odszukanie na zegarze wybranej pory roku.
6. Przyporządkowanie karteczek z nazwami pór roku, do koloru na zegarze. (Polecenie: przeczytajcie napisy, przyporządkujcie je do każdej z pór roku). Kilkakrotne przesuwanie wskazówki zegara z jednoczesnym wymienianiem nazwy pory roku: WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA.
7. Zabawa ruchowa – Wiosna, lato, jesień, zima.
Dzieci skaczą obunóż po planszach symbolizujących pory roku. Za każdym razem wymieniają odpowiednie nazwy pór roku.
8. Dobieranie atrybutów pór roku.
Wybrane dzieci losują obrazki pasujące do danej pory roku (krokus, bałwan, kasztan, słońce, trawa, sanki, deszcz, plaża, narty, motyl, wiatr, morze, biedronka, mróz, liście, itp.). Dzieci układają je (krokus, bałwan, kasztan, słońce, trawa, sanki, deszcz, plaża, narty, motyl, wiatr, morze, biedronka, mróz, liście, itp.) w odpowiednim miejscu na wcześniej przygotowanych kolorowych kołach symbolizujących pory roku
9. Przeliczanie i porównywanie elementów zbioru.
Dzieci przeliczają obrazki, podpisują kartonikiem z cyfrą, następnie porównują posługując się określeniami: więcej, mniej, najwięcej, najmniej.
10. Jaką porę roku lubię najbardziej? – swobodne wypowiedzi dzieci.
Przesuwanie wskazówek zegara w odpowiednie miejsce.
11. Zabawa ruchowa „Kasztany” wg KLANZY.
Dzieci odzwierciedlają ruchem muzykę wg wskazówek nauczyciela.
12. Praca plastyczna „Drzewo”.
Dzieci łączą się w odpowiednie grupy wg koloru wizytówki czyli kolorów pór roku, siadają do stolików i wykonują wspólną pracę plastyczną w technice miszanej. Każda grupa otrzymuje na dużym formacie narysowane drzewo. Zadanie polega na udekorowaniu drzewa w taki sposób aby odzwierciedlało odpowiednią porę roku.
13. Wspólne oglądanie wykonanych prac plastycznych, zakończenie zajęć.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: