Polska – jej piękno i historia.

Scenariusz zajęć w grupie dzieci 6-letnich

Temat: POLSKA – jej piękno i historia.

CELE OGÓLNE:
– kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
– rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi
– kształtowanie postaw patriotycznych

CELE OPERACYJNE – dziecko:
– rozwiąże zagadkę,
– potrafi zanalizować treść wiersza,
– odpowie na pytania dotyczące symboli narodowych,
– wie, jak nazywa się stolica Polski,
– prawidłowo dokończy zdanie
– potrafi umieścić wizytówkę z krajobrazem na mapie we właściwym miejscu,
– rozumie pojęcie „konstytucji”, „Święto Królowej Polski”,
– zatańczy wybrane figury z „Krakowiaka”,
– wie, co wspólnego mają wszyscy Polacy,
– potrafi razem z grupą zaśpiewać piosenkę patriotyczną

Metody: podające, aktywizujące, „burza mózgów”
Formy: grupowa, zbiorowa
Środki dydaktyczne: symbole narodowe, kontury mapy, wizytówki krajobrazów Polski, konstytucja, płyta z muzyką

Przebieg:
1. Wysłuchanie zagadki:
„Pytanie nietrudne, każdy to przyzna. Jak się nazywa nasza ojczyzna?” (Polska)
2. Słuchanie wiersza Czesława Janczarskiego pt. „Co to jest Polska”? – analiza treści wiersza.

1) – Co to jest Polska?- 3) Polska – to miasto,
spytał Jaś w przedszkolu strumień i rzeka,
Polska – to wieś I komin fabryczny,
i las co dymi z daleka,
I zboże w polu,
2) I szosa, którą pędzi 4) a nawet obłoki,
do miasta autobus, gdy nad nami mkną.
i samolot, co leci Polska to także
wysoko nad tobą. Twój rodzinny dom.
5) A przedszkole?
Tak – i przedszkole,
i róża w ogrodzie,
i książka na stole.
3. Rozmowa na temat symboli narodowych. Prezentacja flagi Polski i godła.
4. Zabawa dydaktyczna „Znamy symbole narodowe”- dokończ zdanie:
Moją ojczyzną jest…
Nasze godło narodowe to…
Flaga polska jest…
Stolicą Polski jest…
5. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Wędrówka po Polsce”
6. Zabawa dydaktyczna „Nasza mapa”- dzieci przyklejają na mapie Polski w odpowiednich widokówki przedstawiające polskie krajobrazy: góry, jeziora, morze, lasy.
7. Taniec „Krakowiak” – wybrane figury.
8. Rozmowa nt. Święta 3 Maja ( Konstytucja, Święto Królowej Polski).
9. Próba odpowiedzi na pytanie: „Co łączy wszystkich polaków?”
10. Wspólne śpiewanie piosenki patriotycznej wybranej przez dzieci.

Edyta Wójcik
Przedszkole Publiczne nr 188 w Krakowie

Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: