Podwodny świat – scenariusz zajęcia dla 6 – cio latków

Cele główne:

 • podniesienie poziomu wiedzy  o pochodzeniu i występowaniu wody
 • doskonalenie umiejętności myslenia – przyczynowo – skutkowego  oraz umiejętności przewidywania nastepstw
 • umiejętnośc wypowiadania się w różnych technikach plastycznych

Cele operacyjne:

 • dziecko wie, jakie rodzaje zbiorników wodnych wystepują na Ziemi, potrafi je nazwać
 • wie, dlaczego należy dbać o czystość wody w rzekach, jeziorach …, podajac przykłady
 • przedstawia ludzi i swiat w pracach plastycznych

Metoda:

 • słowna, oglądowa, praktycznej działalności dziecka

Forma:

 • indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczna:

 • obrazki związane z tematem “Komu potrzebna jest woda?”
 • ilustracje przedstawiające życie zwierzat wodnych
 • slajdy w opracowaniu prowadzącej
 • globus
 • materiały plastyczne
 • płyta CD – podkład do zabawy integracyjnej’Podwodny spacer” oraz muzyka relaksacyjna

Przebieg zajęcia: Nauczycielka prosi dzieci o rozwiazanie kilku zagadek. Prawidłowa i jedna odpowiedź będzie wskazówką do tematu dzisiejszej rozmowy.

Zwykle się rozlewa, leje,

czasem jak kamień twardnieje.

Bez niej trawy usychają,a zwierzęta umierają.

woda

Służy do mycia,

służy do picia,

bez niej na Ziemi

nie byłoby życia

woda

Raz pływa sobie, to znów w obłok się zmienia. A wszystko w zależności od stanu skupienia. Chodzi w nas, myje nas, poi ludzi, pole, las Zwykle się rozlewa, leje Czasem jak kamień twardnieje, Bez niej trawy usychają, Zwierzęta i ludzie umierają

woda

Dzieci podały prawidłową odpowiedź – będziemy rozmawiać o wodzie. Nauczycielka pyta dzieci:

· jaki kolor ma woda np. w szklance, w butelce?

· jakim kolorem na mapach zaznaczone są miejsca gdzie jest woda?

· jak się one nazywają?

Prosi, by popatrzyły na globus i powiedziały:

· czy niebieskich miejsc na nim jest dużo, czy mało?

· co to oznacza?

Zabawa ruchowa: Taniec wodnych kropelek – dzieci „kropelki” poruszają się dowolnie w rytm usłyszanej muzyki. Gdy muzyka ucichnie, dzieci dobierają się w kilku osobowe zespoły tworząc „kałużę”. Zabawę powtarzamy 3 – 4 razy.

Po zabawie nauczycielka prosi by dzieci przeszły do stolików – wyjaśnia im zadanie które mają wykonać – segregowanie obrazków „Komu potrzebna jest woda”

Prowadząca sprawdza poprawność wykonania polecenia. Dzieci odkładają zestawy obrazków na wyznaczone miejsce. Nauczycielka zaprasza je do siebie.

Układając obrazki dowiedzieliśmy się, komu i do czego potrzebna jest woda? (rośliny, zwierzęta, ludzie).

Pytanie do dzieci:

· czy woda może tylko płynąć i kapać?

· co jeszcze może być wodą? (lód, śnieg, para)

Nauczycielka prosi wybrane dziecko o pokazanie na obrazkach wody jako: lód, para, rzeka ..

Razem przypominamy sobie nazwy różnych zbiorników wodnych – rzeka, staw, jezioro, morze, ocean.

Nauczycielka pokazuje dzieciom slajdy przedstawiające strumyk, rzekę, staw, jezioro, morze, ocean. Dzieci przyporządkowują odpowiednie ilustracje zwierząt do tych zbiorników wodnych.

Wspólnie ustalamy, że bez wody zwierzęta (ryby, foki, delfiny, żaby …) nie mogą żyć, dlatego koniecznie musimy dbać o czystość wszystkich wód.

Zabawa przy piosence Podwodny spacer – dzieci poruszają się w rytm muzyki tworząc koło. Gestami naśladują sposób poruszania się podwodnych zwierząt o których słyszą w piosence.

Po zabawie nauczycielka prosi dzieci, by spróbowały powiedzieć – wykorzystując swoja wiedzę i wyobraźnię – jak wygląda podwodny świat.

Po krótkiej rozmowie proponuje wykonanie z przygotowanych pomocy obrazka pod tym tytułem. Dzieci przechodzą do stolików. Wykonaniu ich pracy towarzyszy muzyka relaksacyjna.

Zakończenie:

Gdy dzieci wykonają prace, wspólnie je omawiamy i wywieszamy na wystawie w „Kąciku dla rodziców”.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: