“Podróżowanie stonogi Stasi” – konspekt zajęć plastycznych

  1. Grupa  II
  2. Osoba prowadząca: Marta Nowajczyk- Piela
  3. Data: 03. 04. 2012
  4. Miejsce: sala przedszkolna
  5. Temat zajęcia : „ Świąteczne podróżowanie stonogi Stasi”- zabawy konstrukcyjne z użyciem różnorodnych materiałów wtórnych.
  6. Cele główne;

– wykorzystywanie różnorodnych materiałów wtórnych w pracy plastycznej-tworzenie zabawek

– uważne słuchanie wiersza

– rozwijanie wyobraźni dzieci poprzez komponowanie z różnych form pojazdów (środków transportu)

– rozwijanie sprawności manualnej

Cele szczegółowe:

– dziecko tworzy zabawki przy użyciu różnorodnych materiałów wtórnych

– gromadzi doświadczenie plastyczne poprzez wykonywanie prac z zastosowaniem różnych technik plastycznych

– wie w jaki sposób różne materiały wtórne wykorzystać podczas zabawy

– uważnie słucha wiersza o stonodze– zna różne środki transportu

  1. Metody:  czynna-(zadań stawianych dziecku), słowna- (rozmowa, wiersz, objaśnienia), oglądowa (pokaz)
  2. Formy: zbiorowa, zespołowa, indywidualna.
  3.  Pomoce: wiersz „Stonoga” autorstwa nauczycielki, kawałki kolorowych materiałów, stonoga z rolki po papierze , rolki po papierze, krepina, klej, nożyczki, kolorowe papiery, opakowania po serkach, patyczki, małe pudełka, plastelina
  4. Przebieg zajęć:

– Zgromadzenie dzieci na dywanie

– przedstawienie tematu zajęć, przypomnienie zasad zachowania podczas zajęć

– nawiązanie do zbliżających się świątecznych wyjazdów

– „ tajemnicze pudło”- zaprezentowanie dzieciom zawartości pudełka

– ułożenie z kolorowych materiałów „ polany , rzeki, plaży”

– przedstawienie dzieciom stonogi  Stasi ( omówienie z czego została zrobiona)

– wysłuchanie wiersza o stonodze autorstwa nauczycielki

– rozmowa na temat sposobów podróżowania

– zabawy ruchowe typu „ Samochody”, „ Samoloty”, „ Łódki” itp. (słuchanie poleceń, reagowanie na sygnał)

– omówienie zadań do wykonania

– objaśnienie sposobu wykonania zabawek

– podział na grupy

– zaproszenie dzieci do stolików

– praca dzieci

– zorganizowanie wystawy prac dzieci (omówienie efektów ich pracy, pochwały)

– wspólna zabawa wykonanymi zabawkami ( np. puszczanie  żaglówek w misce z wodą).

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: