,,Podróż na matematyczną wyspę”- scenariusz zajęcia z zakresu pojęć matematycznych w grupie 4-5 latków w przedszkolu.

” PODRÓŻ NA MATEMATYCZNĄ WYSPĘ ”
– Scenariusz zajęcia z zakresu pojęć matematycznych w grupie dzieci 4-5 letnich ,,SKRZATY” w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Ostródzie.

Opracowanie i prowadzenie zajęcia: Ewa Lodd

Cele zajęcia: dziecko
– dzieli zdanie na wyrazy
– porównuje długość zdań, np.( przelicza liczbę wyrazów )
– dzieli wyrazy na sylaby
– liczy sylaby i porównuje długość wyrazów ; zna określenia( krótki, dłuższy, najdłuższy )
– uczestniczy w zabawach rytmicznych :
– powtarza usłyszany rytm,
– odtwarza rytm według zaprezentowanego wzoru graficznego,
– układa schemat graficzny do usłyszanego rytmu,
– samodzielnie określa położenie przedmiotów w przestrzeni: potrafi określić położenie przedmiotów w odniesieniu do własnego ciała (na prawo, na lewo,naprzeciw)
– potrafi poruszać się w otoczeniu zgodnie z podaną instrukcją słowną
– współpracuje w zespole
– potrafi dokończyć zdanie zgodnie z rymem; wzbogaca słownictwo poprzez wyszukiwanie rymów
– potrafi policzyć 10 przedmiotów i więcej
– zna cyfry 1,2,3,4,5.

Forma pracy: indywidualna, grupowa.
Metody : oglądowa,czynna-samodzielnych doświadczeń dziecka;stopniowania trudności.

Pomoce: list wróżki Mądrej Główki, strzałki kierunkowe, 3 zestawy obłoczków do układania rytmów,kartoniki z kropkami, kartoniki z cyframi, 3 zadania do przeliczania wyrazów w zdaniach, patyczki matematyczne, kartoniki z kolorami :/biały, niebieski, fioletowy, pomarańczowy/, liczmany niebieskie chmurki, duża kostka liczbowa ; nagrody-naklejki ,,Korona Mistrza”.

Plan zajęcia:
1. Powitanie: zabawa przy piosence pt. ,,Szedł Listopad”.
2. Tropy, szukanie ukrytego listu wg strzałek umieszczonych w sali.
3. Wykonanie 4 zadań,wg stopnia trudności dla 4 i 5 latków.
4. Zabawa ruchowa przy piosence pt.,,Na 4 i na 6”.
5. Dalsze wykonywanie zadań związanych z umiejętnością liczenia.
6. Omówienie i ocena poprawności wykonania zadań przez dzieci. Pochwała, wręczenie nagród-naklejek ,,Korona Mistrza”

Przebieg:

1. Powitanie: zabawa przy śpiewie piosenki pt.,,Szedł Listopad”.
2. Tropy, szukanie ukrytego listu wg strzałek.
3. Odczytanie listu przez nauczyciela, omówienie treści listu:
Drogie dzieci!
Nazywam się Mądra Główka. Jestem wróżką i mieszkam na Matematycznej Wyspie.
Chcę Was zaprosić do mojego domu, ale podróż na Matematyczną Wyspę nie jest łatwa.
Nie każdy może się tam dostać. Ten, kto nie lubi liczyć, tańczyć, śpiewać,
układać i tworzyć zbiorów – będzie miał trudności z dotarciem do mnie. Wieżę, że
potraficie pokonać trudności i szybko rozwiążecie zadania, które dla was
przygotowałam. A wtedy , może dziś się spotkamy ! ?

– Od kogo otrzymaliśmy list ?
– Jak nazywa się wyspa, na której mieszka Wróżka ?
– Co trzeba zrobić, aby tam się dostać ?4. Wykonywanie zadań przez dzieci :

– Aby dostać się na Matematyczną Wyspę musimy wykonać kilka zadań:

Zadanie Nr 1. dla 4-latków pt. ,,Obłoczki”. /Zadanie to wykonuje troje dzieci/. Układanie z pamięci obłoczków w szeregu ; znajomość kolorów: dziecko przez chwilę obserwuje szereg, po czym nauczyciel go zasłania, a dziecko układa z pamięci:
– /różowy, biały, biały, różowy/;
– /niebieski,różowy, biały/;
– /biały, niebieski, biały,niebieski/.

Zadanie Nr 2. dla 5-latków, zabawa pt. ,,Sylaby”.Wybrane dzieci otrzymują w kopercie kartki z kolorami. Zadaniem dzieci jest podzielić na sylaby nazwy kolorów tych kartek, a następnie przeliczyć ilość sylab w tych wyrazach i dobrać kartonik z odpowiednią liczbą kropek:
– biały , bia – ły , /. . /
– niebieski , nie-bie-ski , /. . . /
– fioletowy , fio-le-to-wy , /. . . . /
– pomarańczowy , po-ma-rań-czo-wy , / . . . . . /

– Dzieci określają , który wyraz jest krótki, dłuższy i najdłuższy.

Zadanie Nr 3. dla 4 i 5-latków, zabawa słuchowa pt.,,Policz ilość dźwięków”. Zadanie to wykonuje kilkoro dzieci. Nauczyciel wyklaskuje dany rytm , lub dowolną ilość dźwięków. Dzieci przeliczają , a następnie układają tyle chmurek, ile dźwięków usłyszały. Dzieci wybierają kartonik z cyfrą, odpowiadający ilości przeliczonych chmurek.

Zadanie Nr 4.dla 5-latków oraz chętnych 4-latków pt.,,Liczenie wyrazów w zdaniu”. Każde dziecko otrzymuje po jednym zdaniu,/- poziom trudności w zależności od umiejętności dziecka/. Kładziemy przed dzieckiem napisane na kartce zdanie. Czytamy zdanie na głos, dziecko liczy ilość wyrazów w tym zdaniu , a obok kładzie tyle patyczków, ile wyrazów widzi i słyszy.

5. Zabawa ruchowa do śpiewu piosenki pt.,,Na 4 i na 6”.

Zadanie Nr 5.dla 4-latków. Zabawa ruchowa z użyciem dużej kostki liczbowej. Dziecko wykona ćwiczenia ruchowe, zgodne z ilością wyrzuconych i policzonych przez siebie oczek.

Zadanie Nr 6. dla chętnych w dokańczanie zdania pt.,,Zagadki-rymowanki”. Nauczyciel czyta zdanie , a dziecko chętne do udzielenia odpowiedzi podnosi rękę. Wskazane przez n-la dziecko odpowiada:

– Piotruś kochany lubi ………………./banany /
– Duży Tomek buduje …………………/domek /
– Kaczka to była…………………../dziwaczka /
– Zaprasza nas iglasty……………../ las /
– Dla ochłody zjadam………………./lody /
– Cielę wciąż językiem ………………./miele /
– Lata osa koło ……………………../nosa /
– Wrona była bez……………………/ogona /
– Jedźmy z górki na …………………/pazurki /
– Wlazł kotek na……………………/płotek /
– Mała Zosia to wielka ………………./samosia /
– Cicho myszy,bo kot………………../słyszy /
– Dobry dżem chętnie………………./zjem /.

6. Omówienie i ocena poprawności wykonania zadań. Pochwała, wręczenie dzieciom nagrody- naklejki ,,Korony Mistrza”.

– Na zakończenie zajęcia pytanie n-lki : Jak myślicie dzieci, kto był tą wróżką, która przygotowała dla was zadania na dzisiejszym zajęciu ?Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: