Planowanie i organizacja nadzoru pedagogicznego w przedszkolu w roku szkolnym 2010/2011

Nowe rozporządzenia, które 1 września wchodzą w życie, zobowiążą dyrektorów do przeorganizowania dotychczasowej pracy w przedszkolu. Do obowiązku zaplanowania pracy w oparciu o aktualne kierunki polityki oświatowej MEN dojdą nowe zadania wynikające z reformy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz konieczność dostosowania dokumentacji do aktualnych przepisów prawa.

Aby w natłoku tak wielu zmian pomóc Państwu sprawnie zorganizować całą pracę Redakcja „Doradcy Dyrektora Przedszkola” ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję szkoleniową, w czasie której nasi prelegenci przedstawią szczegółowe wytyczne do zaplanowania zadań w oparciu o aktualne przepisy oraz pomogą przygotować się do kontroli zewnętrznej w oparciu o niezbędną dokumentację i konkretne doświadczenia dyrektorów przedszkoli.

Planowanie i organizacja nadzoru pedagogicznego w przedszkolu w roku szkolnym 2010/2011 w oparciu o aktualne zmiany w prawie

Program konferencji szkoleniowej:

 • Obowiązki dyrektora przedszkola wobec aktualnych zmian w prawie
  – Jakie zadania dla przedszkoli wynikają z obowiązujących po 1 września 2010 r. zmian w rozporządzeniach – listy kontrolne
  – Wykaz działań, które powinien wykonać dyrektor w obszarze prawa pracy, finansów, zapewnienia bezpieczeństwa – kalendarz zadań na rok 2010/2011
 • Plan nadzoru pedagogicznego na rok 2010/2011 – nowe wymagania
  – Co należy zawrzeć w planie nadzoru w oparciu o bieżące wymagania MEN i KO– procedura przygotowania planu metodą „krok po kroku”
  – Szczegółowy harmonogram prac dyrektora w ramach ewaluacji, kontroli i wspomagania w nowym roku szkolnym – obowiązki i lista zadań
 • Organizacja prac zespołu ds. ewaluacji
  – Podpowiedzi w jaki sposób zorganizować pracę zespołu w nowym roku szkolnym – analiza wymagań
  – Opracowanie projektów ewaluacyjnych w oparciu o przykładowe dokumenty, sprawozdania, arkusze
 • Przygotowanie placówki do kontroli w roku 2010/2011
  – Zalecenia pokontrolne – wskazówki dla dyrektorów po kontrolach w roku szkolnym 2009/2010
  – Obowiązkowa dokumentacja, sprawozdania, raporty – co należy przedstawiać podczas kontroli

UWAGA! WARSZTATY
W odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa propozycje zorganizowania części warsztatowej szkolenia, od tego roku uruchamiamy specjalny panel warsztatowy z tworzenia planów nadzoru oraz planowania ewaluacji wewnętrznej!

W czasie 4-godzinnych warsztatów nasi prelegenci z każdym z dyrektorów:

 • zweryfikują już przygotowane plany nadzoru lub pomogą przygotować nowe plany od podstaw,
 • wskażą co warto poprawić w Państwa projektach ewaluacyjnych,
 • ocenią opracowane na potrzeby placówki narzędzia do ewaluacji wewnętrznej,
 • podpowiedzą w jaki sposób wykorzystać wyniki nadzoru z roku 2009/2010,
 • odpowiedzą na wszystkie indywidualne pytania związane z ewaluacją wewnętrzną i kontrolami.

Udział w małych maksymalnie 20-osobowych grupach zadaniowych daje możliwość konsultacji z prelegentem wszystkich problematycznych i ważnych dla Państwa spraw!

Warsztat odbędzie się 11 września 2010 r. w godz. 9:00-13:00.
Więcej informacji na stronie www.centrumkompetencji.plByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: