Plan zajęć kółka badawczego Ciekawy Przedszkolak

 

Kółko badawcze „Ciekawy przedszkolak”

 

Program zabaw dydaktycznych warsztatów badawczych

dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

Odkrywanie świata poprzez zabawy badawcze i zabawy dydaktyczne o charakterze badawczym są najlepszą formą, jaką dorośli mogą zaoferować dziecku dla zaspokojenia jego naturalnej ciekawości.

 
CELE GŁÓWNE


Aktywizowanie wewnętrznej motywacji dziecka do podejmowania wysiłku umysłowego.

  1. Budzenie pasji samodzielnego aktualizowania wyobrażeń.
  2. Podsycanie ciekawości, zdziwienia i ochoty poznawania.
  3. Dostarczanie okazji do radości odkrywania i rodzenia się ambicji.

CELE SZCZEGÓŁOWE


W sferze rozwoju społecznego i emocjonalnego

·          dziecko doświadczy potrzeby współpracy w różnych dziedzinach życia;

·          sformułuje i wyrazi swoje opinie, poglądy i oceny;

·         uszanuje odmienną opinię innych;

·         podejmie współpracę w zespole;

·          skorzysta z doświadczeń innych.


W sferze rozwoju intelektualnego

·         podejmie liczne próby formułowania problemu;

·         dokona wnikliwej analizy postawionego problemu;

·         podejmie liczne próby formułowania wniosków;

·          poszerzy wachlarz swoich zainteresowań w oparciu o własne doświadczenia, eksperymenty i zabawy o charakterze badawczym;

·          pogłębi swoją wiedzę w zakresie przyrody nieożywionej i w obszarze edukacji technicznej;

·         dostrzeże konieczność pragmatycznego zbadania teorii opartych na własnych wyobrażeniach;

·         dostrzeże i sformułuje zależności pomiędzy przyczynami a skutkami zdarzeń;

·         poznając nowe pojęcia nabędzie i udoskonali kompetencje językowe.


W sferze rozwoju fizycznego

·         podejmując czynności o charakterze badawczym świadomie zastosuje się do zasad bezpieczeństwa;

·          podejmując czynności kulinarne świadomie zastosuje się do zasad higieny;

·          usprawni czynności manipulacyjne.

 

Formy pracy
— indywidualna jednolita
— indywidualna zróżnicowana
— zespołowa

— grupowa


Metody pracy
— podające (pogadanka, opis)
— praktyczne (pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem_
— aktywizujące (zabawa dydaktyczna z elementami eksperymentu, doświadczenia, burza mózgów)
— waloryzujące (prezentacja folderów ilustrowanych i prezentacji komputerowych)

 

HARMONOGRAM DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW BADAWCZYCH:

 

 

Lp.

 

Temat kompleksowy

 

 

Termin

realizacji

 

Zadania

 

1.

 

Czysta woda zdrowia doda, czyli budujemy oczyszczalnię ścieków

 

 

 

WRZSIEŃ

 

 

 

— definiowanie do czego potrzebna jest woda

— określanie co zanieczyszcza wodę

— określanie w jakich zakładach oczyszcza się wodę

— budowanie oczyszczalni ścieków

 

 

2.

 

Skąpani w powietrzu

 

 

PAZDZIERNIK

 

— na różne sposoby spowoduje ruch powietrza
— dostrzeże, że powietrze może poruszać przedmioty
— wywnioskuje, że ciepłe powietrze unosi się do góry

— określanie jak są rodzaje wiatru

— określanie jak wieje wiatr, budowanie wiatrowskazu

— poznanie i próba wskazania kierunków geograficznych

 

 

3.

 

Zmysły – nasza łączność ze światem (dotyk, równowaga, wzrok, słuch, węch)

 

LISTOPAD

 

— badanie zmysłu równowagi

— poznanie, który z narządów odpowiedzialny jest za zmysł równowagi

— określanie, po co jest dwoje oczu, wykona zagadki wzrokowe

— określanie, czy uszy służą tylko do słuchania

— „coś dla smakosza” – test języka, czyli czy trudno jest rozpoznać smaki

 

 

4.

 

Jak się nie przewrócić czyli co to jest środek ciężkości

 

GRUDZIEŃ

 

— określanie, gdzie znajduje się środek ciężkości

— próby odnalezienia w przedmiotach środka ciężkości

— marsz do linie

— zabawa w detektywa

 

 

5.

 

Magiczny śnieg

 

STYCZEŃ

 

— definiowanie jak postaje śnieg

— dostrzeganie, jak szybko topi się śnieg

doświadczanie i zwerbalizowanie doznania fizyczne po zanurzeniu rąk w wodzie ciepłej i zimnej oraz bardzo zimnej (z lodem) i zimnej (bez lodu);

— obserwacja parowania wody i jej osiadania bądź wchłaniania się przez różne przedmioty;
— obserwacja skraplania się pary wodnej– efekt deszczu;

poznanie różnych stanów skupienia wody, procesu zmiany płynu w ciało stałe i gaz (topnienie lodu i skraplanie wody)

— rozpuszczanie różnych substancji w wodzie

— zjawisko pływania i topienia się przedmiotów

— definiowanie dlaczego zimą posypujemy drogę solą

 

 

6.

 

Niezniszczalna energia

 

LUTY

 

— „nieustanna przemiana”  czyli poznanie co to jest energia

— poznanie jak wykorzystywano energię dawniej a jak w dzisiejszych czasach

— dośw

 

7.

 

Produkcja dwutlenku węgla czyli jak nadmuchać balonik bez dmuchania

 

 

MARZEC

 

— poznanie co to jest dwutlenek węgla  i gdzie się znajduje, jakim ma kolor, zapach, czy jest łatwopalny

  poznanie zasad produkcji dwutlenku węgla

— „lżejszy czy cięższy od powietrza?” – poznanie właściwości dwutlenku węgla

 

 

8.

 

Budujemy silnik odrzutowy

 

 

KWIECIEŃ

 

— poznanie co łączy strzał z armaty i lot odrzutowcem

— doświadczenie co nazywamy prawem akcji i reakcji

— balon – rakieta, budowa prostego silnika odrzutowego

 

 

9.

 

Zdrowe żywienie

 

MAJ

 

—poznanie wpływu powietrza i kwasów na żywność
— piramida żywności i przyczyny nadwagi
— obecność tłuszczów w artykułach spożywczych

— bakterie na usługach ludzi

 

 

10.

 

Elektryczność statyczna i magnetyzm

 

 

CZERWIEC

 

— zbadanie siły przyciągania statycznego
— wykonanie eksperymentu sprawdzający możliwości przyciągania statycznego poprzez warstwę powietrza

— wykonanie licznych ćwiczeń sprawdzających działanie magnesu — przyciąganie przedmiotów metalowych, wzajemne odpychanie się magnesów: w wodzie, przez szkło, przez gruby karton

 

Harmonogram wdrażania programu jest przykładowy i może podlegać modyfikacjom. Kolejność treści można korelować z planem wychowawczo-dydaktycznym i wprowadzać, bądź to zgodnie z porami roku, bądź z indywidualnymi potrzebami nauczyciela.

 

 

 

Bibliografia

1.      Bednarek E., Nowopolski K., Mały inżynier. Nauka i zabawa, Grupa Wydawnicza Publicyt S.A., Poznań.

2.      Czerwińska E., Plany pracy dla przedszkola. Materiały do realizacji super zajęć. Grupy starsze, Wydawnictwo Dr Josef Raabe, Warszawa 2002.

3.      Gierek E., Zając I., Pakiet edukacyjny: Woda, Powietrze, Ziemia, Ogień, Fundacja Wspieranie Inicjatyw Ekologicznych, 2010.

4.      Giertych M., Środoń M., Moja pierwsza księga techniki, Wydawnictwo Lektor sp. z. o. o.

5.      Kolowca- Chmura K., Wielkie odkrycia świata. Elektryczność i magnetyzm, Wydawnictwo Zielona Sowa, Zielona Góra 2010.

6.      Parker S., Młody naukowiec – woda. Eksperymenty i doświadczenia z parą i roztworami wodnymi, Przedsiębiorstwo Wydawniczo – Handlowe ARTI, 2005.

7.      Parker S., Młody naukowiec – powietrze. Eksperymenty i doświadczenia dotyczące sił i maszyn, Przedsiębiorstwo Wydawniczo – Handlowe ARTI, 2005.

8.      Parker S., Młody naukowiec – elektryczność i magnetyzm. Projekty i doświadczenia dotyczące elektryczności i magnetyzmu, Przedsiębiorstwo Wydawniczo – Handlowe ARTI, 2005.

 

 

 

 

 

 

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: