Plan współpracy z rodzicami

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Nauczycielka: mgr Anita Schubert

Cele współpracy z rodzicami:

 1. Aktywizacja rodziców do uczestnictwa w „ życiu grupy i przedszkola”.
 2. Poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i nauczycielki oddziału.
 3. Zainteresowanie rodziców osiągnięciami edukacyjno-wychowawczymi dzieci.
 4. Obustronne wsparcie Rodzic-Nauczyciel-Rodzic, w oddziaływaniach edukacyjno-wychowawczych oraz niesienie pomocy rodzicom w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.
 5. Promocja placówki w środowisku lokalnym.
 6. Poszukiwanie sponsorów, ofiarodawców i partnerów.
 7. Nawiązanie przyjacielskich stosunków z członkami rodzin przedszkolaków.

Formy współpracy:

 1. Spotkania:
  • informacyjne
  • organizacyjne
  • informacyjno-integracyjne
 2. Uroczystości przedszkolne.
 3. Rozmowy indywidualne.
 4. Konsultacje.
 5. Imprezy okolicznościowe ( terenowe, kiermasze, wycieczki)
 6. Zajęcia otwarte.
 7. Ekspozycje.
 8. Gazetka przedszkolna
 9. Inne

I ZEBRANIA Z RODZICAMI:

 1. Zebranie organizacyjne.
 2. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe.
 3. Spotkanie informacyjne- podsumowujące pracę z dziećmi 4-letnimi w roku szkolnym 2009/2010.

II. Zajęcia otwarte dla rodziców.

III. Pedagogizacja rodziców.

 • Prelekcje
 • Fiszki informacyjne
 • Broszurki dla rodziców
 • Tablice dla rodziców
 • Ksero ciekawych artykułów
 • Przedruki z Internetu
 • Rozmowy i konsultacje z nauczycielem
 • Gazetka przedszkolna

IV. Ekspozycje prac dzieci.

 • Tablice pod salą
 • Korytarz
 • Szatnia
 • Kiermasze świąteczne
 • Sala zajęć
 • Wystawy w środowisku lokalnym
 • Galerie Internetowe

V. Uroczystości przedszkolne o charakterze rodzinnym. • Wieczorek wigilijny
 • Dzień Babci i Dziadka.
 • Dzień Rodziny.
 • Dzień Dziecka.
 • Festyn rodzinny

VI. Angażowanie rodziców w prace na rzecz grupy i przedszkola.

 • Pomoc w zagospodarowywaniu kącików przedszkolnych.
 • Dostarczanie materiałów potrzebnych do zajęć.
 • Pomoc w szykowaniu stroi dla dzieci na uroczystości przedszkolne, bale i inne imprezy.
 • Pomoc w organizowaniu imprez artystycznych oraz pozyskiwaniu sponsorów,
 • Czynny udział podczas wycieczek autokarowych,
 • Sponsoring.
 • Darowizny na rzecz grupy i przedszkola.
 • Drobne prace naprawcze na rzecz grupy i przedszkola.
 • Włączanie się rodziców w zbiórki, akcje charytatywne i przedsięwzięcia.
 • Przygotowywanie słodkiego poczęstunku dla dzieci.
 • Spotkania dzieci z przedstawicielami ciekawych zawodów, spośród rodziców.
 • Wideofilmowanie uroczystości przedszkolnych.
 • i inne.

VII. Wszystkie inne działania wypływające z inicjatywy rodziców, opiekunów dzieci , pomysłów nauczycielek i potrzeb placówki .Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: