Plan współpracy z Rodzicami na rok szkolny 2016/2017. w grupie dzieci 4-5 letnich ,,Skrzaty”w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Ostródzie.

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI na rok szkolny 2016/2017.w grupie dzieci 4-5 letnich ,,Skrzaty” w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Ostródzie.
Opracowanie planu: mgr Ewa Lodd

ZADANIA oraz SPOSÓB REALIZACJI:

# ORGANIZACJA SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

* Zebranie organizacyjne; zapoznanie rodziców z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu oraz z program realizowanym w bieżącym roku szkolnym.
Omówienie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wprowadzonych zmian ustawowych do podstawy programu.
Zapoznanie z sylwetką osobowościową rozwoju psycho-fizycznego dziecka 4-5 letniego.
Uzyskanie pisemnej zgody rodziców na uczestniczenie dziecka w lekcjach religii, badaniach logopedycznych
lub udział w zajęciach korekcyjnych terapii wad postawy, na podst. dostarczonego zaświadczenia lekarskiego.
Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.
* Zajęcia otwarte dla rodziców z udziałem dzieci.
* Zebrania grupowe: śródsemestralne i semestralne.
* Spotkania indywidualne i konsultacje z nauczycielami grupy, prowadzone w przedszkolu raz w miesiącu.

# PEDAGOGIZACJA RODZICÓW:
* Eksponowanie prac plastycznych grupy oraz wszelkich wytworów dziecięcej twórczości w sali oraz w galerii w przedszkolu.
* Informowanie rodziców o postępach dziecka w rozwoju,w nauce i zachowaniu. Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych.
* Informowanie rodziców o sposobie prowadzenia diagnozy potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci
oraz badanie gotowości dojrzałości szkolnej 5-6 latka.
Przekazanie rodzicom semestralnych wyników diagnozy rozwojowej dzieci 4-5 letnich.
* Prowadzenie zajęć otwartych, obserwacja dzieci przez rodziców na tle grupy rówieśniczej.
* Spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin w celu wzbogacenia wiedzy i kompetencji rodziców.

# WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:
* Prowadzenie kącika informacji dla rodziców, zamieszczanie artykułów wychowawczych i porad
oraz zagadnień z metodyki nauczania; prezentacja nauczanych treści dydaktyczno- wychowawczych
z realizowanej tematyki kompleksowej w danym miesiącu.
* Angażowanie rodziców w prace społeczne i akcje charytatywne na rzecz przedszkola,grupy
oraz osób potrzebujących pomocy i wsparcia w środowisku lokalnym.
* Pomoc w gromadzeniu materiałów i rekwizytów do kącików tematycznych, organizowanych w sali oraz
pomoc rodziców w przygotowaniu uroczystości grupowych i przedszkolnych.

# HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH I GRUPOWYCH:
* Zapoznanie rodziców z planem uroczystości w grupie:
,,Dzień Chłopaka (m-c wrzesień),
,,Andrzejki” (m-c listopad),
,,Spotkanie Wigilijne (m-c grudzień),
,,Dzień Babci i Dziadka (m-c styczeń),
,,Dzień Dziewczynek” (8 marca),
,,Dzień Rodziny” ( m-c maj),
,,Dzień Dziecka” (m-c czerwiec).Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: