Plan współpracy z biblioteką dla przedszkola

PLAN WSPÓŁPRACY

Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W KALISZU

W ROKU SZKOLNYM 2010/11

Książka to najlepszy przyjaciel człowieka a biblioteka to świątynia jego myśli. CYCERON

CEL OGÓLNY:

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczychCELE SZCZEGÓŁOWE:

 • poznawanie biblioteki jako instytucji użyteczności publicznej (społecznej),
 • zapoznanie z pracą bibliotekarza
 • poznawanie twórczości ulubionych poetów i pisarzy,
 • poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych, poznawczych, oraz

zawierających elementy humoru i fantazji,

 • nabywanie umiejętności inscenizowania utworów literackich
 • zdobywanie wiedzy o autorach książek dla dzieci,
 • rozwijanie postaw twórczych dzieci w połączeniu z wszechstronną aktywnością
 • nawiązywanie więzi rodzinnych podczas czytania książek przez rodziców

TREŚCI DO REALIZACJI:

 • Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych, poznawczych, kształcących oraz zawierających elementy fantazji i humoru
 • Oglądanie książek z małą ilością tekstu, książeczek składanych harmonijkowych i z elementami ruchomymi
 • Wyszukiwanie w czasopismach i książkach ilustracji związanych z określonym tematem lub obrazków przedstawiających określone postacie, przedmioty, rzeczy.
 • Opowiadanie „Co się dzieje na obrazku?” interpretowanie treści z zauważeniem wzajemnych związków pomiędzy kolejnymi ilustracjami określanie cech, właściwości, stanów i czynności zauważonych na ilustracjach
 • Korzystanie z książek do kolorowania: rysunki konturowe bez wychodzenia poza linie
 • Kalkowanie z książek obrazków przez kalkę- zapełnianie konturów barwą i tworzenie z nich obrazków
 • Wykorzystywanie fragmentów wierszy do ćwiczeń ortofonicznych
 • Poznawanie zawodów związanych z powstawaniem książki: autor, ilustrator (grafik, rysownik), redaktor, drukarz, introligator
 • Poznawanie autorów literatury polskiej i obcej
 • Używanie zakładek do książek.
 • Udział w inscenizacjach, przedstawieniach teatralnych (małe formy sceniczne), tworzenie własnych inscenizacji na podstawie utworów literackich,
 • Inscenizowanie wierszy zawierających dialogi.
 • Uczestniczenie w naprawianiu książek z kącika książki- rozmowy na temat dbałości o książki, szanowanie ich.
 • Tworzenie własnych książek: rysowanie, malowanie kolejnych scen znanego opowiadania, bajki, wiersza lub wymyślonej przez siebie historii.
 • Przynoszenie i dzielenie się z innymi dziećmi własnymi książkami (wymiana na dzień, dwa)


SPOSÓB REALIZACJI:

JESIEŃ
 1. Mój Przyjaciel Miś”- udział w obchodach „Światowego Dnia Pluszowego Misia”,- spotkanie czytelnicze w bibliotece; zabawy z misiem, quizy, konkursy, zorganizowanie wystawy prac plastycznych „Mój przyjaciel miś”
 2. Książka czeka” (wiersz H. Łochockiej) pogadanki z dziećmi na temat książek ich znaczenia w życiu każdego z nas, zwrócenie uwagi na konieczność dbania o książki, szanowanie ich.
 3. Organizacja „Kącika Książki” w każdej sali
 4. Poranek z książką-, słuchanie bajek, baśni, oglądanie książeczek opowiadań, opowiadanie ilustracji, wyszukiwanie ilustracji na określony temat: poznawanie zawodów związanych z powstawaniem książki: autor, ilustrator (grafik lub rysownik)
 5. Kolorowanki- kolorowanie rysunków konturowych (przypomnienie, że malujemy tylko w książeczkach do tego przeznaczonych)
 6. Udział w konkursie recytatorskim „Zabawa z poezją” organizowanym przez MDK Kalisz.
 7. Założenie „Klubu Czytających Rodziców” i „Księgi Czytających Rodziców” -spotkania czytelnicze z udziałem rodziców.
 8. Poznawanie twórczości J. Tuwima, J. Brzechwy, W. Chotomskiej
 9. Współorganizowanie wystawy prac plastycznych w holu biblioteki miejskiej (tematyka do uzgodnienia)
ZIMA
 1. W bibliotece”- wizyta w Bibliotece Miejskiej Oddział Dziecięcy w Kaliszu:
 • poznanie pracy bibliotekarza
 • rozmowa o warunkach korzystania z biblioteki oraz o zasadach zachowania się w bibliotece

prezentacja zbioru bibliotecznego; zwrócenie uwagi na oznakowania, okładki, znaczenie karty książki i karty czytelnika

 1. Droga książki od autora do czytelnika”- historyjka obrazkowa połączona z pogadanką:
 • poznawanie etapów powstawania książki oraz zawodów związanych z jej powstawaniem: autor, r ilustrator (grafik, rysownik), redaktor, drukarz, introligator
 • utworzenie książki „Od autora do czytelnika” prezentacja w holu biblioteki
 1. Poznawanie twórczości D. Wawiłow, D. Gellner
 2. Konkurs recytatorski „Mój ulubiony wierszyk” – prezentacja wierszy przygotowanych przez dzieci i rodziców (w domu)
 • zaproszenie do jury przedstawicielki Oddziału Dziecięcego Biblioteki Miejskiej w Kaliszu oraz przedstawiciela Rady Rodziców.
 1. Projektowanie i wykonanie zakładek do książki dowolną techniką plastyczną, umieszczenie zakładek w kąciku książki.
 2. Na balu”, „Zabawy zimowe” – tworzenie książek według własnego pomysłu i własnej historii; możliwość tworzenia krótkiego tekstu (z pomocą nauczycielki lub dzieci umiejących pisać) rysowanie, malowanie ilustracji, wykonanie strony tytułowej, ponumerowanie stron, połączenie okładki i kartek; prezentowanie swoich książeczek w holu biblioteki.
 3. Popołudnie z bajką- słuchanie utworów (bajek, baśni) literatury obcej np. Braci Grimm, J. Ch. Andersena; spotkania czytelnicze z rodzicami i zaproszonymi gośćmi
WIOSNA
 1. Przynoszenie przez dzieci do przedszkola swoich ulubionych książeczek; utworzenie małej biblioteki, wypożyczanie swoich książek kolegom, koleżankom (założenie kart wypożyczeń- sposób zaznaczania ustalony z dziećmi np. symbole)
 2. Zabawy i ćwiczenia ortofoniczne z wykorzystaniem wierszy (zbiór wierszy do ćwiczeń ortofonicznych)
 3. Wierszowane teatrzyki”- prezentacja wierszy znanych autorów lub własnych tekstów z wykorzystaniem lalek, kukiełek, pacynek itp.
 4. Poznawanie twórczości M. Konopnickiej, Stanisława Jachowicza, Władysława Bełzy
 5. Tworzenie własnych książeczek o dowolnej tematyce; prezentacja w przedszkolu i holu biblioteki
 6. W bibliotece”- wizyta w bibliotece, obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (08.05)
 7. Spotkania czytelnicze- swoje ulubione bajki, wiersze czytają pracownicy przedszkola i rodzice.
 8. Współorganizowanie wystawy prac plastycznych w holu biblioteki miejskiej (tematyka do uzgodnienia)
LATO
 1. Kiermasz książki – zorganizowanie kiermaszu w przedszkolu we współpracy z Księgarnią „Żak”
 2. Poznawanie twórczości Aleksandra Fredry, Ludwika Jerzego Kerna, Ireny Suchorzewskiej,
 3. W księgarni”- wycieczka; zakup nowych książek do przedszkolnej biblioteki, dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy księgarnią a biblioteką.
 4. Współorganizowanie wystawy prac plastycznych w holu biblioteki miejskiej (tematyka do uzgodnienia)
 5. Pasowanie na czytelnika biblioteki- uroczyste spotkanie w bibliotece.
 6. Wielki skarb”- porządkowanie biblioteki przedszkolnej; uczestniczenie w naprawianiu książek.

Opracowała Sylwia Przybylska

Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: