Pasowanie na starszaka “To Polska właśnie”

pasowanieCel główny:

– wyzwalanie radości z okazji pasowania na starszaka;

Cele szczegółowe:

 • rozumienie znaczenia uroczystości i samego tekstu ślubowania,
 • podkreślenie tożsamości narodowej poprzez recytację wiersza: „Polak mały”
 • rozwijanie umiejętności wygłaszania wiersza z zastosowaniem odpowiedniej intonacji i tempa,
 • rozumienie tekstu ślubowania jako zobowiązania wobec dzieci i dorosłych,
 • rozwijanie sprawności motorycznej przez wykonanie tańców,
 • doskonalenie aparatu artykulacji w toku recytacji: poprawa wymowy,
 • wzbogacenie słownictwa po zapoznaniu z tekstami wierszy i piosenek,
 • wdrożenie do właściwego zachowania podczas pasowania.

N: Oto nasz kraj, oto Polska.  A to jest jej historia.

 1. Wiersz „Legenda”

Wiele lat temu w pięknej krainie

żyło trzech braci, a tak mieli na imię:

pierwszy to Lech, drugi Rus ostatni zaś Czech.

Zawsze i wszędzie chodzili we trzech.

Łowili razem ryby w jeziorze,marzyli, by kiedyś zobaczyć morze.

Kiedyś trzej bracia, razem krzyknęli:

Czas nam wyruszyć z tej pustej kniei!

I wędrowali  długie tygodnie,

szukając miejsca, by móc żyć godnie.

Aż wreszcie znaleźli piękną krainę

a w niej rozległą, zieloną równinę.

Tutaj wszyscy zostaniemy,

Tutaj miasto zbudujemy.

I w tym momencie na tle czerwonego nieba

Siadł  biały orzeł na sam czubek drzewa.

“To właśnie znak od Boga naszego

Zbudujmy gród, w kształcie gniazda orlego”

Gród powstał piękny, mocny, wspaniały

A orzeł i czerwień jego symbolem się stały.

Z ziemi Lecha, państwo utworzono

A kraj, który powstał Polską nazwano.

 

 1. Wiersz „Co to jest Polska?” Czesław Janczarski

Co to jest Polska? – Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska – to wieś  i las, i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi do miasta autobus,
i samolot, co leci wysoko, na tobą.
Polska- to miasto, strumień i rzeka,
i komin fabryczny, co dymi z daleka,
a nawet obłoki, gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole? Tak – i przedszkole,
i róża w ogrodzie i książka na stole.

 

N:  Wszyscy już wiecie, że w Polsce mieszkamy

      Kraj ten nasz piękny jest i kochany.

     Chcecie zwiedzić go, poznać

     Zapraszam do pociągu, wszyscy wsiadać.

 

 1. Piosenka „Jedzie pociąg”

Jedzie pociąg z daleka,

Ani chwili nie czeka,

Konduktorze łaskawy,

Zabierz nas do Warszawy!

 

Konduktorze łaskawy,

Zabierz nas do Warszawy!

Trudno, trudno to będzie,

Dużo osób jest wszędzie.

 

Pięknie pana prosimy,

Jeszcze miejsca widzimy.

A więc prędko wsiadajcie,

Do Warszawy ruszajcie

 

 1. Wiersz „Piękna jest Warszawa”

Piękna jest Warszawa

przy zimowym słonku,

rozdzwoniona dźwiękiem

tramwajowych dzwonków.

 

Piękna jest Warszawa

zimą, wiosną, w lecie-

najpiękniejsza w Polsce

Najpiękniejsza w świecie.

 

 

N;      Stolicą Polski Warszawa od wieków

Kiedyś był Lublin, a nawet i Kraków .

A przez warszawę płynie sobie Wisła ,

To rzeka największa, która z gór wytrysła.

 

 1. Piosenka „Płynie Wisła”

Płynie Wisła, płynie
Po polskiej krainie, (bis)
Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. (bis)

Zobaczyła Kraków,
Wnet go pokochała, (bis)
A w dowód miłości wstęgą opasała. (bis)

Chociaż się schowała
W Niepołomskie lasy, (bis)
I do morza wpada, płynie jak przed czasy. (bis)

 

Płynie Wisła, płynie
Po polskiej krainie, (bis)
a dopóki płynie Polska nie zaginie

 

 

 1. Wiersz „Legenda o warszawskiej Syrence” Zbigniew Dmitroca

Piękna syrenka, Co w morzu żyła,

Raz do Warszawy Wisłą przybyła.

 

Zauważyli Ją tam rybacy,

Gdy przeszkadzała Im w ciężkiej pracy.

Rybacy dla niej Życzliwi byli,

Bo się jej pięknym Śpiewem wzruszyli.

Ale zły kupiec Złapał ją w wodzie

I potem trzymał W ciasnej zagrodzie.

Z żalu i smutku Zaczęła płakać,

Na pomoc przyszedł Jej syn rybaka.

Syrenka za to Podziękowała

I bronić miasta Przyobiecała.

Od tamtej pory I dniem, i nocą

Służy Warszawie swoją pomocą.

 

N: Teraz stary Kraków odwiedzimy

     Macie niewesołe miny,

     Nie bójcie się smoka,  już go tutaj nie ma.

    Jest Kopiec Kościuszki, Wawel i Katedra.

 

 

 1. Wiersz „Czy to Kraków” Kierat (jedno dziecko recytuje – wszystkie odpowiadają na pytania)

Z Mariackiej wieży na srebrnej trąbce,

Co to za koncert? (hejnał)

A pod Wawelem do jamy ścieżka.

Kto w jamie mieszka? (smok)

Kogut na rynku macha skrzydłami.

Kto jeździł na nim? (Pan Twardowski)

Konno z buławą, z brodą do pasa

Któż to tak hasa? (Lajkonik)

U czapki pióro i wiatr w sukmanie.

Co to za taniec? (krakowiak)

Ten Wawel, Rynek, gołębi dwieście,

W jakim to mieście? (w Krakowie)

 

 1. Taniec „Krakowiak”

 

 1. Wiersz „Wawel” Janczarski

Tu przed wiekami smok żył potężny.

Tu szewczyk Skuba smoka zwyciężył.

 

Tu przed Tatarem bronił się Kraków.

Stąd szedł Jagiełło gromić Krzyżaków.

 

Tu bije Dzwonu spiżowe serce.

Tu są pamiątki nasze najszczersze.

 

N: Teraz dalej wyruszamy

I Śląsk  Dolny odwiedzamy

Tu kopalnie węgla powstały

Żeby dzieci ciepło w domu miały.

Żeby światło było wszędzie

Bo do tego nam jest węgiel.

 

 1. Piosenka „Górnik”

Idzie górnik drogą,  piórko mu się kiwa,
wali grajek w bęben, trąbka mu przygrywa.
Pióreczka  mu z czapki, pięknie powiewają.
Złote na  mundurze guziki błyskają.

 

Grajże mi trębaczu, grajże mi kapelo,

Niechże dziś górnicy wszyscy się weselą.

 

 1. Wiersz „Na dzień  górnika”  Janczarski

W głębi kopalni co dzień od świtu
Słychać donośny  głos dynamitu.

Dzwonią kilofy  w  ciemnych chodnikach,
To kruszy węgiel   praca górnika.

 

 1. Taniec „Trojak”

 

N: A ze Śląska, prosto nad morze

Każdy tam się wybrać może

Poopalać się , popływać

Nawet statkiem podróżować

Morze – to Bałtyk, tam Gdańsk i Gdynia

Tu historia  Polski,  nowa się zaczyna.

Lecz pora wracać,  do domu z daleka

Do  Urzędowa, gdzie mama czeka.

 

 1. Wiersz „Moja mała Ojczyzna”   Joanna Białobrzeska

Jest na mapie mała kropka,
ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz.
Jest ciekawie i wesoło
w moim świecie naokoło.

Na podwórku trzy kałuże,
położyły się przy murze,
trzepak bardzo dziś kaprysi –
duży dywan na nim wisi.

Słońce z cieniem gra tu w berka,
pan kominiarz z dachu zerka,
teraz chyba każdy przyzna,
że jest piękna ma Ojczyzna!

 

 1. Taniec „Walczyk Lubelski”

Świeć miesiączku  w okno moje

wyjdź Marysiu serce moje

Ona wyszła i wyjrzała,

siwe oczęta zapłakała.

 

Czego płaczesz i tak dumasz

czyli do mnie serca nie masz.

Nie wydumasz nic inaczej

tylko co Ci  sam Bóg przeznaczy.

 

W niebie wyrok  zapisany

kto do kogo przeznaczony.

Bóg zaczyna i Bóg kończy

i kochających ze sobą łączy

 

 

N: To jeszcze nie koniec, bo wspomnieć wypada …

Gdzie się podziała ojczysta flaga ? (wchodzi chłopiec z flagą)

 1. Wiersz „Powiewa flaga” Janczarski

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,

A na tej fladze, jest biel i czerwień,

Czerwień to miłość, biel serce czyste,

Piękne są nasze barwy ojczyste.

 

N:    Na koniec egzamin, dziś każdy zdaje

       Bez tego nie ważne jest pasowanie.

 

 1. Wiersz „Kto ty jesteś” Władysław Bełza

Kto ty jesteś?  Polak mały.

Jaki znak twój?  Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz?  Między swemi.

W jakim kraju?  W polskiej ziemi.

Czym ta ziemia? Mą ojczyzną.

Czym zdobyta?  Krwią i blizną.

Czy ją kochasz?  Kocham szczerze.

A w co wierzysz?  W Polskę wierzę.

 1. Pasowanie :

Panią dyrektor do nas prosimy
do pasowania już przystąpimy

 

Pani Dyrektor :

Niech nauka i wiedza w Waszych sercach zagości.

Proszę o powstanie naszych szanownych gości.

Ta chwila w naszej pamięci niech na długo zostanie,

bo teraz się odbędzie –  ślubowanie.

 

Czy ślubujecie:
— Być dobrymi kolegami.
— Oraz super przedszkolakami ?        dzieci odpowiadają: ślubujemy !

 

— Dawać przykład innym swoim zachowaniem ?

— Dbać o zabawki, plac zabaw i sale ?    dzieci odpowiadają: ślubujemy !
— Nie zrywać kwiatów, nie deptać trawników.
— Zawsze chodzić po chodniku.?          dzieci odpowiadają: ślubujemy !
— O dobrych manierach pamiętać
— Dbać o rośliny i zwierzęta ?   dzieci odpowiadają: ślubujemy !
— Pomagać słabszym, dzielić się  z nimi
— Być zawsze uśmiechniętymi ?    dzieci odpowiadają: ślubujemy !
— Czarodziejskich słów używać

— Prosić, przepraszać, dziękować ?    dzieci odpowiadają: ślubujemy !

 

Dzieci spełniły wszystkie zadania

Nadszedł więc czas pasowania:      dzieci odpowiadają: ślubujemy !

 

 

Pasuję cię na starszaka ( kolejno do każdego dziecka)

 

ŚLUBOWANIE- dzieci powtarzają po Pani Dyrektor tekst ślubowania:

Chcę dziś zostać starszakiem,

prawdziwym przedszkolakiem. Wiem, co czynić mi wypada,

więc dziś przyrzeczenie składam:

Będę się pilnie uczył i grzecznie bawił,

bym nikomu kłopotu nie sprawił.

Radość i dumę Rodzicom przyniosę,

bo dobroć i miłość w sercu noszę

 

Piosenka „Jedzie pociąg” 

 

Jedzie pociąg z daleka,

Ani chwili nie czeka,

Konduktorze łaskawy,

Zabierz nas do Warszawy!

 

Konduktorze łaskawy,

Zabierz nas do Warszawy!

Trudno, trudno to będzie,

Dużo osób jest wszędzie.

 

Pięknie pana prosimy,

Jeszcze miejsca widzimy.

A więc prędko wsiadajcie,

Do Warszawy ruszajcie

Płynie Wisła, płynie

Po polskiej krainie, (bis)

Zobaczyła Kraków,

pewnie go nie minie. (bis)

 

Zobaczyła Kraków,

Wnet go pokochała, (bis)

A w dowód miłości

wstęgą opasała. (bis)

 

Chociaż się schowała

W Niepołomskie lasy, (bis)

I do morza wpada,

płynie jak przed czasy. (bis)

 

Płynie Wisła, płynie

Po polskiej krainie, (bis)

a dopóki płynie

Polska nie zaginie

 Piosenka „Górnik”

 

Idzie górnik drogą,

piórko mu się kiwa,

wali grajek w bęben,

trąbka mu przygrywa.

 

Pióreczka  mu z czapki,

pięknie powiewają.

Złote na  mundurze

guziki błyskają.

 

Grajże mi trębaczu,

grajże mi kapelo,

Niechże dziś górnicy

wszyscy się weselą.

Piosenka „Jedzie pociąg” 

 

Jedzie pociąg z daleka,

Ani chwili nie czeka,

Konduktorze łaskawy,

Zabierz nas do Warszawy!

 

Konduktorze łaskawy,

Zabierz nas do Warszawy!

Trudno, trudno to będzie,

Dużo osób jest wszędzie.

 

Pięknie pana prosimy,

Jeszcze miejsca widzimy.

A więc prędko wsiadajcie,

Do Warszawy ruszajcie

Płynie Wisła, płynie

Po polskiej krainie, (bis)

Zobaczyła Kraków,

pewnie go nie minie. (bis)

 

Zobaczyła Kraków,

Wnet go pokochała, (bis)

A w dowód miłości

wstęgą opasała. (bis)

 

Chociaż się schowała

W Niepołomskie lasy, (bis)

I do morza wpada,

płynie jak przed czasy. (bis)

 

Płynie Wisła, płynie

Po polskiej krainie, (bis)

a dopóki płynie

Polska nie zaginie

Piosenka „Górnik”

 

Idzie górnik drogą,

piórko mu się kiwa,

wali grajek w bęben,

trąbka mu przygrywa.

 

Pióreczka  mu z czapki,

pięknie powiewają.

Złote na  mundurze

guziki błyskają.

 

Grajże mi trębaczu,

grajże mi kapelo,

Niechże dziś górnicy

wszyscy się weselą.

 

Piosenka „Jedzie pociąg” 

 

Jedzie pociąg z daleka,

Ani chwili nie czeka,

Konduktorze łaskawy,

Zabierz nas do Warszawy!

 

Konduktorze łaskawy,

Zabierz nas do Warszawy!

Trudno, trudno to będzie,

Dużo osób jest wszędzie.

 

Pięknie pana prosimy,

Jeszcze miejsca widzimy.

A więc prędko wsiadajcie,

Do Warszawy ruszajcie

 

Płynie Wisła, płynie

Po polskiej krainie, (bis)

Zobaczyła Kraków,

pewnie go nie minie. (bis)

 

Zobaczyła Kraków,

Wnet go pokochała, (bis)

A w dowód miłości

wstęgą opasała. (bis)

 

Chociaż się schowała

W Niepołomskie lasy, (bis)

I do morza wpada,

płynie jak przed czasy. (bis)

 

Płynie Wisła, płynie

Po polskiej krainie, (bis)

a dopóki płynie

Polska nie zaginie

 

 

Piosenka „Górnik”

 

Idzie górnik drogą,

piórko mu się kiwa,

wali grajek w bęben,

trąbka mu przygrywa.

 

Pióreczka  mu z czapki,

pięknie powiewają.

Złote na  mundurze

guziki błyskają.

 

Grajże mi trębaczu,

grajże mi kapelo,

Niechże dziś górnicy

wszyscy się weselą.

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: