„Pajacyk”

CEL OGÓLNY:

Stwarzanie sytuacji edukacyjnych motywujących dzieci do podejmowania działań matematycznych i plastycznych.

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

· nabywa umiejętność wyrażania muzyki ruchem,

· reaguje na określone sygnały,

· potrafi się zgodnie bawić. wskazać kształt określonych figur geometrycznych płaskich (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)

· sprawnie posługuje się nazwami podstawowych figur geometrycznych



· posługuje się wyrazem nie jako logicznym zaprzeczeniem określonej cechy

· wykona pajacyka zgodnie z instrukcją

METODY:

Metoda pedagogiki zabawy – „Tańce, pląsy i zabawy przy muzyce..” KLANZA

Edukacja przez ruch w połączeniu z orgiami płaskie z koła wg D. Dziamskiej

FORMY:

zbiorowa,

zespołowa,

indywidualna.

POMOCE: : zestaw różnego figur, magnetofon, plakietki ilustrujące zaprzeczenia, klej, kartki białe i kolorowe, wycięte koła z kolorowego papieru potrzebne do wykonania pajacyka.


PRZEBIEG:

1. Powitanie:

  • „Iskierka” – wędrujący uścisk. . Iskierka przyjaźni- nauczyciel wypowiada słowa: „Puszczam iskierkę w krąg- niech wróci do moich rąk”. Przyjazny uścisk wędruje po kole i wraca do nauczyciela. Jest to nasz ukryty znak, że jesteśmy do siebie przyjaźnie nastawieni.
  • „Zawiążemy koło”- taniec w kręgu na powitanie.
  • Zaśpiewanie swojego imienia w określony sposób- wesoło.

2. Część właściwa:

Przebieg zajęć:

Zabawa ruchowa Jaka to figura?
Na środku sali znajdują się rozsypane figury geometryczne. Dzieci w rytm muzyki poruszają się po sali. Na przerwę w muzyce wyszukują odpowiednie figury według polecenia nauczycielki np. podnosimy figury, które NIE są kwadratami, albo np. figury, które NIE są niebieskie itp.

– Podział na grupy. Tworzenie kompozycji z figur geometrycznych. Prezentacja wytworów na forum grupy.

Zabawa ruchowa przy muzyce: „Gimnastyka” (KLANZA wg R. Domań)

„Najpierw w górę trzy podskoki

hop, sa, sa!

Potem dwa skłony na boki,

raz i dwa.

W górę ręce, prosto nogi,

stój jak my!

I opuszczaj do podłogi, raz , dwa, trzy.

Zwrotka 2

Teraz poskocz jak pajacyk,

hop , sa, sa!

I zrób obrót dookoła,

tra,la,la.

A na koniec ręce wypad

w przód i w tył.

Ćwicz codziennie, abyś zdrów, jak ryba był!

– Odpowiedź na pytanie : Kogo naśladujemy w piosence?

Wyróżnienie z pośród innych figur – koła.

Recytacja krótkiego wiersza przez nauczyciela, przygotowanie do pracy przy stolikach.

Utrwalenie charakterystycznego wyglądu koła. Zapowiedź wykonania pracy plastycznej techniką plastyczną Origami płaskie z koła

Koło

Koło to taka dziwna figura

Bo nie wiadomo , gdzie dół a gdzie góra

Do góry głowa i na dół głową

Zawsze wygląda jednakowo

Ø Praca indywidualna i zespołowa przy stolikach.

o Rysowanie serpentyn do muzyki, na kartce przyklejonej do stolika. Kreślenie serpentyn dokoła stolika na różnych kartkach

o Rozdanie kolorowych kartek A4, wykonanie wachlarza. Składamy kartkę na pół( w książkę) oraz kolejny raz do środka (w szafę). Ścinamy narożniki z ukosa (w domek)

o Odcinamy po 2 paski i jednym wymieniamy się z koleżanką lub kolegą.

o Naklejamy paski rozpoczynając od dołu kartki.

o Oglądanie pajaca wykonanego wcześniej przez nauczycielkę. Omówienie wykonania pracy. Każde dziecko samodzielnie podkleja kolejne elementy – odpowiednio złożone koła z instruktażem nauczyciela – tworząc kolorowego pajacyka.

Zakończenie zajęć:

Podsumowanie zajęcia, omówienie zajęcia, umieszczenie prac Przedszkolnej Galerii.

Ewaluacja w kręgu: Kończenie zdań:

– Najbardziej podobało mi się..

– Nie podobało mi się…

Opracowała: mgr Agnieszka Matysiak



Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: