Owadzi świat – scenariusz zajęć z dziećmi 5 i 6 – letnimi

Owadzi świat – scenariusz zajęć dla grupy 5 i 6 – Latków

Data: 20.05.2014r.
Prowadzący: Beata Czynsz

Cele główne:

• stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia
• bogacenie słownika czynnego
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – znajomość owadów
• kształtowanie umiejętności czytania globalnego
• kształtowanie poczucia własnego ciała, znajomości stosunków przestrzennych oraz odróżniania prawej i lewej strony.

Cele szczegółowe – dziecko:

– wie, jakie zwierzęta zamieszkują ekosystem łąki,
– wypowiada się na temat roli owadów w przyrodzie,
– zna cykl rozwojowy motyla
– wie, jak zachować się w stosunku do roślin i zwierząt,
– umie skupić uwagę na ilustracjach i słuchanym utworze,
– potrafi wypowiedzieć się na temat określony,
– kształci ekspresję ruchową

Metody:

Słowne: wiersz, rozmowa
Percepcyjne: oglądowe, słuchowe
Czynne: ćwiczeniowe, zadaniowe

• samodzielnych doświadczeń,
• kierowania własną działalnością dziecka,
• zadań stawianych dziecku,
• ćwiczeń,
• objaśnienie ilustracje, rozmowa,
• obserwacja, pokaz, przykład.Formy:

Indywidualna,
Z całą grupą

Pomoce:
Obrazki przedstawiające owady i łąkę, napisy, historyjka obrazkowa, obręcze, sylwety kwiatów, motyli, słomki, album, płyta CD, wiersz,

Postawa:
– zgłaszanie chęci odpowiedzi poprzez podniesienie ręki,
– kształtowanie przyjaznej postawy wobec środowiska naturalnego.

Przebieg:

1. Zabawa „Witam tych, którzy:”
– lubią wiosnę,
– są dziś w dobrym humorze,
– lubią przyrodę.
Dzieci siedzą w kręgu, te, które czują się powitane, kiwają do innych ręką mówiąc „hej”.

2. Rozwiązanie zagadki słuchowej „Gdzie jesteśmy?” (owady na łące).
3. Wysłuchanie wiersza pt „Łąka” I. Salach

Łąka tylu ma mieszkańców
Zwierząt, roślin kolorowych.
Tu motylek, a tam pszczółka, (ważka)
Tutaj kwiatek-O! Różowy!

Z kopca wyszedł krecik mały
Obok niego idzie mrówka
Na rumianku w krasnej sukni
Przycupnęła Boża Krówka.

Nad tą łąką kolorową
Bal wydały dziś motyle,
Zapraszają wszystkie dzieci
Więc zatańczmy z nimi chwilę.

4. Rozmowa na temat treści wiersza, mieszkańców łąki, wyjaśnienie trudnych słów z wiersza (Boża Krówka, krasna suknia). Zwrócenie uwagi na sposób zgłaszania chęci odpowiedzi poprzez podniesienie ręki, na cierpliwe oczekiwanie na swoją kolej, nieprzerywanie innym.
N. pyta dzieci:
– O czym był wiersz? Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu? Kto zamieszkuje łąkę?;

5. Rozmowa z dziećmi nt. „Jakie znacie owady?” Komu potrzebne są owady (np. pszczoły,osy motyle, trzmiele – zapylanie kwiatów, rozmnażanie roślin; biedronki – zjadają mszyce, szkodniki roślin; mrówki – budując mrowiska przenoszą nasiona różnych roślin)? Skąd możemy czerpać informacje o owadach?
6. Co jest na zdjęciu? – dzieci oglądają fragmenty fotografii, próbują odgadnąć , co znajduje się na zdjęciu.
7. Dzieci dokonują analizy słuchowej nazw owadów i opowiadają co robi dany owad, dobieranie napisu do obrazka przez czytające dzieci
8. Nauczycielka w oparciu o ilustrację pokazuje dzieciom budowę owada ( 2 pary skrzydeł, 3 pary odnóży (6 odnóży)czułki, ciało składa się z głowy, tułowia i odwłoku, są różnice: sposób lokomocji, zdobywanie pożywienia (czym się żywią?), kolorystyka ).
9. Zabawa ruchowa „Taniec motyli”
10. Ćwiczenia aspiracji powietrza – przekazywanie sobie w kole sylwet motyli za pomocą słomki (przypomina to pobieranie nektaru przez owady)
11. Zabawa rozwijająca orientację przestrzenną „Gdzie jest motyl?” – dzieci ustawiają motyle względem siebie według poleceń nauczyciela: przed sobą, za sobą, nad głową, na stopie , pod kolanem, z lewej strony, po prawej stronie
12. Omówienie cyklu rozwojowego motyla. N. na tablicy przypina 4 obrazki przedstawiające cykl rozwojowy motyla. Zadaniem dzieci jest omówienie i ustalenie odpowiedniej kolejności obrazków (jaja, gąsienica, poczwarka, motyl). Nauczyciel odsłania na tablicy kolejno obrazki przedstawiające: jajka na liściu (nauczyciel opowiada: mama motyl złożyła na liściu jajeczka), gąsienice na wyjedzonych liściach, poczwarki w oprzędzie z nitek, motyla na kwiatku
13. Oglądanie różnych gatunków motyli
14. Zabawa “Prawda czy fałsz”. Nauczycielka mówi zdania o łące a dzieci określają ich logiczność:

– Na łące rośnie trawa, a w niej są biedronki, koniki polne, motyle.
– Motyle zbierają nektar z kwiatów
– Gąsienica przeobraża się w biedronkę
– Owady mają 10 odnóży

15. Zabawa ruchowa „Kto mieszka na łące?”
Dzieci poruszają się w następujący sposób: maszerujące mrówki – ustawiają się w kolei maszerują zgodnie z rytmem muzyki, fruwające motyle – stojąc w miejscu powoli poruszają wyciągniętymi do boku wyprostowanymi w łokciach rękami, bzyczące pszczoły – bzyczą i biegają na palcach po całej sali poruszając rękami. Sygnałem do zabawy jest gra na tamburynie i pokazanie odpowiedniego napisu

16. Praca plastyczna – dzieci zapoznają się z możliwościami wykonania prac plastycznych:
 kolorowanie rysunku motyla
 malowanie farbami konturów biedronki
 sklejanie modelu biedronki z gotowych elementów
Każde dziecko podejmuje decyzję jaka pracę wykona, zgodnie ze swoimi preferencjami i zainteresowaniami.

17. Przygotowanie do spaceru – obserwacja przyrody w środowisku naturalnym
„Co przyda sie, żeby obserwować owady?” „Jak zwabić owady?” (dojrzałe owoce, dżem, miód, kostki cukru, wykałaczki, patyczki – „stołówka dla owadów”)Przypomnieć o owadach żądlących – trzeba zachować ostrożność i obserwować z pewnej odległości, pokaz w książce eksperymentu z mrówkamiByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: