Opracowanie piosenki pt. “Ślimak” Metodą Dobrego Startu

Violetta Juskowiak
Grupa wiekowa 4 latki

Blok integralny: Opracowanie piosenki pt. „ Ślimak” metodą dobrego startu

Cele operacyjne – dziecko powinno:

– Interpretować ruchem słyszaną muzykę
– Prowadzić rozmowy w formie dyskusji, wypowiadać (śmiało) własne zdanie, sądy , pomysły i skojarzenia
– Uważnie słuchać wypowiedzi kolegów i nauczyciela
– Okazać powściągliwość w oczekiwaniu na swoją kolej wypowiedzi
– Odpowiadać na pytania słowami lub zdaniami z piosenki
– Rysować wzór z zachowaniem kierunku
– Rozwijać myślenie metaforyczne
– Odczuć radość i satysfakcję ze wspólnej zabawy i własnej pracy twórczej

Forma zajęcia – piosenka do rysowania – zajęcie z połową grupy

Pomoce:

– kartki papieru formatu A3 z przyklejonymi dwoma chmurkami dla każdego dziecka i dla nauczyciela, plansza ze wzorem graficznym
– opaska z sylwetką ślimaka dla każdego dziecka, grube pędzle, czarna farba, kredki świecowe, farby akwarelowe, pędzle, wycięte – kwiatki, trawki itp. z kolorowego papieru
– frotka dla każdego dziecka,

Przebieg zajęć

I. Część wstępna1. Marsz po obwodzie koła przy akompaniamencie pianina
2. Przywitanie się dzieci w kole ( każde dziecko na lewej ręce ma frotkę )

– przywitanie lewej ręki z prawym kolanem
– przywitanie prawej ręki z lewym kolanem
– przywitanie lewej ręki z prawym uchem
– przywitanie prawej ręki z lewym uchem
– przywitanie palców ręki lewej z palcami ręki prawej przed sobą oraz nad głową bez kontroli wzroku
– przywitanie się z sobą przez podanie prawej ręki osobie stojącej po prawej i po lewej stronie
– przywitanie się przez przekazanie „ Iskierki dobrej zabawy”

( dzieci trzymając się za ręce przekazują sobie uścisk )

1. Słuchanie piosenki pt. „ Ślimak” śpiewanej przez nauczyciela – krótka rozmowa na temat jej głównej postaci
2. Zabawa „Łańcuszek skojarzeń”

– dzieci wymieniają skojarzenia związane ze słowami : ślimak, łąka , wiosna

1. Opowieść muzyczno – ruchowa „ Wiosenna łąka” – każde dziecko otrzymuje opaskę z sylwetką ślimaka

Nauczyciel mówi:

Teraz zamienimy się w ślimaki. Ślimaki mieszkaj a na łące. Rano , gdy słońce jeszcze spało, spały także w swoich muszelkach ślimaki. Wschodzi słońce, ciepłe promienie ogrzewają mieszkania ślimaków i je budzą. Ślimaki wystawiają swoje różki, to są ich oczy ( dzieci wznoszą do góry ramiona ze ściśniętymi pięściami i obracają nimi w różne strony ). Ślimaki są głodne wyruszają w poszukiwaniu soczystej trawy ( dzieci wolno poruszają się w różnych kierunkach ). Ślimaki jedzą młode źdźbła trawy ( skłony i wyprost tułowia ). Zbliża się niebezpieczeństwo, nadchodzi bocian, ślimaki chowają się w swoich skorupkach. Bocian odleciał, ślimaki idą dalej poszukując młodej zielonej trawy. Nadszedł wieczór. Ślimaki zasypiają w swoich muszelkach ( dzieci zwijają się w kłębek ).

1. Ćwiczenia oddechowe

– dzieci otrzymują zieloną bibułę „Źdźbło trawy”
– wdech wciąganie powietrza nosem
– wydech dmuchanie na pasek bibuły – wydmuchiwanie ustami

1. Ćwiczenia słuchowe – wyklaskiwanie prostych rytmów

– nauczyciel wyklaskuje proste rytmy – dzieci słuchają i powtarzają

II. Część główna

1. Nauczyciel śpiewa piosenkę pt. „ Ślimak”
2. Omówienie treści piosenki

– Co ma zrobić ślimak ?
– Co damy ślimakowi, gdy pokaże rogi ?
– A zamiast sera to co damy ślimakowi ?
– Jaki ślimak będzie od kapusty?
– Czy ślimak je pierogi ?
– A kto je pierogi?

1. Zabawa w dziecięce filozofowanie „ Co by było, gdyby ślimak najadł się pierogów?, gdyby te pierogi były zaczarowane?

– dzieci podejmują dyskusję, wypowiadają własne sądy, myśli, wyobrażenia, łączą własne wypowiedzi z wypowiedziami kolegów
– dzieci naśladują ruchem postacie, w które zamieniły się ślimaki

1. Wspólne zaśpiewanie piosenki pt. Ślimak”
2. Nauczyciel demonstruje planszę ze wzorem – graficznym rysunkiem piosenki

– omówienie wyglądu wzoru
– przedstawienie skojarzeń ze wzorem
– śpiew piosenki przez nauczyciela z jednoczesnym wodzeniem palcem po wzorze, wskazanie kierunku rysowania

1. Wspólne odtwarzanie wzoru

– dzieci rysują wzór na stojąco w powietrzu do rytmu piosenki śpiewanej przez nauczyciela
– dzieci powtarzają rysowanie wzoru w pozycji siedzącej na dywanie

1. Nauczyciel demonstruje dzieciom na tablicy obrazek z naklejonymi dwiema chmurkami. Nawiązuje do treści piosenki i maluje grubym pędzlem z czarną farbą – przeliczenie ilości ślimaków namalowanych na rysunku.
2. Dzieci przechodzą do stolików, nauczycielka rozdaje kartki z przyklejonymi chmurkami oraz pędzle z farbą.
3. Nauczycielka wolno śpiewa piosenkę, dzieci malują wzór.
4. Dzieci siadają przed tablicą – nauczycielka pyta czego brakuje na obrazku? Gdzie żyją ślimaki?. Nauczycielka zdradza dzieciom sekret „ nasze ślimaki najadły się pierogów z serem i zamieniły się w różne zwierzęta żyjące na łące”. Zachęca dzieci do dokonania przemiany ślimaków w swojej pracy plastycznej
5. Dzieci samodzielnie wykonują pracę – mając do dyspozycji farby, kredki świecowe, różne elementy wycięte z kolorowego papieru np. kwiatki
6. Wspólna ocena prac – dzieci ustawione w pociąg oglądają swoje prace rozłożone na dywanie i patrzą w co zamieniły się ślimaki.

III. Część końcowa

Zabawa ruchowa przy piosence pt. Ślimak”

– dzieci dobierają się parami, śpiewając zwrotkę piosenki klaszczą w dłonie partnera i o własne kolana, śpiewając refren obracają się w kółeczkach.

Literatura:
1. Limont W., Synektyka a zdolności twórcze
2. Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu
3. Elwich B., Łagodzka A., Filozofia dociekania z dziećmi i młodzieżąByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: