“Odkurzanie – wielkie sprzątanie” – stwarzanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych zachęcających dzieci do samodzielności.

odkurzaczScenariusz opracowała: Anna Aleksandrowicz
Grupa wiekowa: 5-latki

CELE OGÓLNE:
1) Rozwijanie samodzielności dzieci, zachęcenie do dbania o porządek w przedszkolu i w domu.
2) Poznanie wyglądu i zastosowania wybranych urządzeń technicznych.
3) Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać przy obsłudze urządzeń elektrycznych.

CELE OPERACYJNE: (dziecko)
– wie, jak należy umiejętnie i bezpiecznie korzystać z urządzeń technicznych znajdujących się w gospodarstwie domowym,
– zna zasady bezpieczeństwa dotyczące obsługi różnych urządzeń elektrycznych
– wypowiada się na podany temat
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej
– współpracuje w zespole
– rozwija sprawność manualną i wyobraźnię twórczą
– porównuje długość

METODY:
słowna, praktycznego działania

FORMY PRACY:
praca z całą grupą, praca w zespole, praca indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
odkurzacz, zmiotka i szufelka, okruchy (drobne ziarna np. kaszy), rolki po papierze toaletowym (przynajmniej 20 szt. na jeden zespół), podkład muzyczny

PRZEBIEG:
1) Zagadka słuchowa (odkurzacz)
2) Odczytanie wiersza W. Chotomskiej “Odkurzacz”
3) Prezentacja odkurzacza, próby samodzielnego używania sprzętu pod opieką nauczycielki przez chętne dzieci poprzedzone przypomnieniem zasad bezpieczeństwa dotyczących pracy urządzeń elektrycznych (zakaz samodzielnego podłączania do prądu – konieczna obecność osoby dorosłej, wyłączanie urządzenia po skończonej pracy itp.)
4) Postawienie problemu: Jak ludzie radzili sobie zanim wynaleziono odkurzacz? (miotła) próby samodzielnego zamiatania rozsypanych okruchów. Porównywanie efektywności i nakładu pracy potrzebnej podczas sprzątania z wykorzystaniem odkurzacza i miotły.
5) “Rura od odkurzacza” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem rolek po papierze toaletowym. Zadaniem dzieci podzielonych na kilka zespołów jest nawlekanie rolek wysypanych na środku sali na sznurek. Zbieranie rolek trwa tak długo, jak długo gra muzyka.
6) “Czyja rura dłuższa?” – zabawa dydaktyczna. Porównywanie długości rur poszczególnych zespołów.
7) Zabawy ruchowe z wykorzystaniem utworzonych rur np.: przeskakiwanie nad rurą położoną na dywanie, przechodzenie pod rurą trzymaną przez dzieci, chodzenie “na krzyż” ponad przeszkodą, układanie labiryntu (korytarza) itp.
8) Zachęcenie dzieci do pomocy przy porządkach w przedszkolu i w domu, wymienianie czynności, które dzieci są w stanie wykonać samodzielnie – odwołanie się do doświadczeń dzieci.

LITERATURA:
Odkurzacz W. Chotomska
Dzień dobry! –
odkurzacz się kłania.
– Jeszcze nie jadłem
śniadania.
Z głodu mi burczy
w brzuchu,
dajcie mi garść
okruchów.
Dajcie mi trochę
kurzu,
to będzie moje
śniadanie.
– Czy chcesz
przy stole usiąść?
– Dziękuję,
zjem na dywanie.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: