Odkrywamy tajemnice wody w przedszkolnym laboratorium

Konspekt zajęć

Temat: „ Odkrywamy tajemnice wody w  przedszkolnym laboratorium”- doświadczenia z wykorzystaniem wody.

Grupa: dzieci 5,6-letnie

Cele ogólne:

– budowanie aktywnej postawy w odkrywaniu tajemnic świata i  przyrody,

– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

– wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych .

Cele operacyjne:

– dziecko potrafi podać przykłady wykorzystania wody ,– dziecko potrafi powiedzieć dlaczego woda jest tak ważna,

– dziecko stosuje się do podanych przez nauczyciela instrukcji,

– dziecko nazywa zjawiska: topnienia, parowania, rozpuszczania, zamrażania,

– dziecko potrafi zwerbalizować swoje spostrzeżenia,

– dziecko uczestniczy w zabawie ruchowej,

– dziecko ostrożnie porusza się podczas zajęć,

– dziecko przestrzega zasad bezpieczeństwa „małego eksperymentatora”

Formy pracy:

indywidualna i grupowa

Metody :

 • słowne
 • oparte na działalności praktycznej uczniów

Pomoce dydaktyczne:

naczynia z wodą, sól, cukier, groch. łyżeczki, kartki, pędzel, gips, fasola, czajnik, butelka po wodzie mineralnej.

Przebieg:

 1. Wprowadzenie w tematykę zajęć wierszem „Kropla wody”.
 2. Określanie właściwości fizycznych wody: kolor, barwa, zapach, smak.
 3. Malowanie wodą na kartce papieru.
 4. „Co stało się z tymi substancjami?”- mieszanie wody z różnymi substancjami- zrozumienie zjawiska rozpuszczania. Rozróżnienie wybranych substancji na rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
 5. Zabawa ruchowa „Podróż kropli wody”
 6. „Co stało się z lodem?”- poznanie zjawiska topnienia i potrzebnych do niego warunków dzieciom istnienia stałej postaci wody- lodu.
 7. „Niezwykłe przemiany wody”- poznanie zjawiska parowania i skraplania się wody.
 8. Oglądanie kartek z namalowanymi uprzednio (wodą )– przedmiotami. Poznanie zjawiska parowania i warunków koniecznych dla tego zjawiska.
 9. „Siła kiełkowania”- podsumowanie doświadczenia z fasolą zatopioną w gipsie. Uświadomienie dzieciom ogromnego znaczenia wody w przyrodzie.
 10. Podziękowanie dzieciom za aktywny udział w zajęciach, pożegnanie przybyłych gości wierszem
 11. Karaszewskiego „Woda”.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: