„Nasze żabki”

SCENARIUSZ ZAJĘCIA

  1.  Osoba prowadząca: Marta Nowajczyk- Piela
  2.  Grupa: II Misie”.
  3.  Miejsce: sala przedszkolna, Przedszkole nr 61 w Warszawie.
  4.  Temat kompleksowy: Cykl” Kolorowy świat”- „ Kolor zielony”.
  5.  Temat zajęcia: „Nasze żabki”
  6.  Metody pracy: słowna, poglądowa, praktycznego działania, plastyczna, improwizacji ruchowej
  7.  Formy pracy zajęcia z całą grupą ,praca indywidualna dzieci
  8.  Cele: zajęcia:

– Utrwalenie wiadomości na temat różnych żab, ich wyglądu, sposobu odżywiania się,

charakterystycznego głosu.

– Rozwijanie sprawności manualnych – lepienie z masy solnej,

– Wrażanie do pracy wg. instrukcji, używania podkładki i doprowadzenia pracy do końca.

–  Wprowadzenie nowej formy zabawowej – wyliczanki.

–  Przećwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: „ re, re, kum, rech, kle”.

– Przestrzeganie zawartych umów.

9.      Pomoce dydaktyczne: zdjęcia i ilustracje różnych żab, czapka „ bociana”, czapki żabek, masa solna dla każdego dziecka, guziki do zrobienia oczu żabki.10.  Przebieg zajęcia:

– Odśpiewanie przez nauczycielkę piosenki pt „ Była sobie żabka mała”. Zachęcanie dzieci do wspólnego śpiewania ( akcentowanie zgłosek: re, re, kum).

– Rozmowa przy tablicy tematycznej, utrwalająca poznane wiadomości na temat wyglądu i sposobu odżywiania się żab,

– Nauczycielka proponuje dzieciom przebranie się za żabki ( rozdanie czapeczek- żabek ).

– Wspólne zaśpiewanie piosenki: „ Jestem małą żabką”( głośne i wyraźne akcentowanie zgłosek: kum, kum),

– ćwiczenia buzi i języka „Żabie miny” ( rozszerzanie warg w uśmiechu i ściąganie ich, ściąganie ust w prawo, w lewo, wysuwanie języka do przodu i cofanie go, w pozycji prostej unoszenie języka do góry, na dół, na prawo, na lewo, oblizywanie warg),

– Zapoznanie dzieci z nowa formą wybierania do zabawy- wyliczanka (wybór bociana).

– zabawa ruchowa „ Bocian i żaby”.

– Pokazanie dzieciom żabki wykonanej z masy solnej. Rozmowy na temat : Co jest potrzebne, aby zrobić taką żabkę/Nauczycielka prezentuje dzieciom jak taką żabkę się robi- omówienie kolejnych czynności i zachęcenie  do zrobienia takich samych żabek.

– Zaproszenie dzieci do stolików i rozpoczęcie samodzielnej pracy.

– Po skończonej pracy, umyciu rąk dzieci mówią jak nazwały swoje żabki i częstują się ciastkami- muszkami.

 Marta Nowajczyk-Piela

Przedszkole nr 61 w Warszawie.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: