Najlepiej z rodzicami

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Dobrym Mieście
nauczycielka: Grażyna Jasińska

GRUPA: 6-latki
TEMAT: NAJLEPIEJ Z RODZICAMI
CELE OGÓLNE:

 • utrwalenie i sprawdzenie posiadanych przez dzieci wiadomości o rodzinie,
 • stworzenie rodzicom możliwości obserwacji dziecka podczas zajęcia

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • dziecko swobodnie wypowiada się na temat własnej rodziny,
 • rozumie znaczenie słowa: rodzina,
 • dziecko zna role społeczne pełnione przez członków rodziny,
 • rozpoznaje odgłosy z magnetofonu i nazywa różnorodne bczynności wykonywane w domu,
 • dziecko reaguje w umówiony sposób na sygnały wzrokowe podczas zabawy przy muzyce,
 • dziecko potrafi ułożyć cyfry od 1 do 4 wg rosnącej wartości,
 • dziecko zna litery: o, a, y, i, m, t, potrafi ułożyć z nich i odczytać proste wyrazy i sylaby,
 • dziecko układa puzzli przedstawiające sylaby,
 • dziecko współdziała w zespole, podczas wykonywania zadań,
 • dziecko segreguje obrazki przedstawiające różne czynności tak, aby pokazać które z nich najczęściej wykonuje mama, tata, a które dzieci,

FORMY: z całą grupą, zespołowa, indywidualna
METODY: czynna, słowna, oglądowa
POMOCE: sylweta dłoni na tablicę z napisami na palcach (mama, tata, ja, siostra, brat), sylwety przedstawiające członków rodziny, kartoniki z obrazkami przedstawiającymi przedmioty związane z pracami wykonywanymi w domu na rzecz rodziny (pralka, żelazko, trzepaczka, odkurzacz, konewka, siatka na zakupy, garnek, młotek, samochód, kosz na śmieci, książka, zabawki), koperty z kartonikami zawierającymi po jednej stronie cyfry, a po drugiej litery, dla każdego dziecka puzzle sylabowe, emblematy z kolorowymi cyframi, magnetofon, kaseta z piosenką „My rodzinę dobrą mamy” i wesołą muzyką do zabawy ruchowej, nagrania z odgłosami prac domowych ( np. odkurzanie, zmywanie naczyń, itd.), cyfry: 1, 2, 3, 4 na dużych kartonikach jako sygnały wzrokowe do zabawy ruchowej, klej w sztyfcie, kredki, instrumenty perkusyjne, napisy: „mama”, „tata”, „Co to jest rodzina?”, „To mama, tata i my”, cukierki.

Przebieg zajęcia :

1. „Iskierka przyjaźni”. Wspólna zabawa rodziców i dzieci w kole. Po tym zaproszenie rodziców do obejrzenia zajęcia i zachęcenie ich do aktywnego udziału podczas zabaw. Nauczycielka proponuje podchodzenie do dzieci podczas wykonywania przez nie prac (indywidualnej i w zespołach) i pomaganie im w razie potrzeby. A na początek prosi o pomoc w instrumentacji piosenki (rozdaje rodzicom instrumenty perkusyjne).

2. Wprowadzenie: „Wesoła Rodzinka”- marsz po obwodzie koła ze śpiewem piosenki. Podczas refrenów dzieci zatrzymują się, stają twarzami do środka koła i wyklaskują rytmicznie refren. W tym czasie rodzice grają na instrumentach.

3. Co to jest rodzina? Dzieci siadają w kole, n-lka zadaje dzieciom pytanie. Próby odpowiedzi przez dzieci na zadane pytanie. Pokaz sylwety dłoni, przypiętej do tablicy , symbolizującej rodzinę. Każdy palec dłoni oznacza jednego z członków rodziny. Odczytanie podpisów na palcach dłoni: ja, mama, tata, siostra, brat. Na przegubie dłoni widnieje napis – Rodzina. (dołączanie odpowiednio do każdego z palców sylwety głowy: mamy, taty, itd.). Określanie stosunków łączących poszczególnych członków rodziny, np.: Tata to mąż mamy, dziecko to syn lub córka, itd.

4. Co słychać w domu? – zagadki dźwiękowe, rozpoznawanie przez dzieci różnorodnych czynności wykonywanych w domu, po odgłosach, np.: zmywanie naczyń, odkurzanie, gotowanie wody w czajniku na herbatę, trzepanie dywanu, wbijanie gwoździ, itp.5. Obowiązki poszczególnych członków rodziny. Segregowanie przedmiotów (obrazki) symbolizujących czynności: pranie, prasowanie, robienie zakupów, gotowanie obiadów, prowadzenie samochodu, odkurzanie, trzepanie dywanów, wyrzucanie śmieci, spacer z psem, ścieranie kurzu, zmywanie naczyń, robienie drobnych napraw w domu, czytanie dziecku książek. Umieszczanie przez dzieci obrazków na tablicy obok postaci (mamy, taty , syna córki), które w ocenie dzieci najczęściej je wykonują. Przeliczanie przyporządkowanych obrazków i porównywanie ich liczebności. Udzielenie odpowiedzi na pytanie : „Kto z domowników ma najwięcej obowiązków, dzieci czy rodzice?”

6. Wesoły taniec cyferek. Taniec dzieci przy muzyce z magnetofonu. Dzieci mają na ubraniach emblematy z cyframi: 1, 2 , 3 ,4. Podczas przerwy w muzyce dzieci reagują na sygnały wzrokowe przekazywane przez n-lkę ( pokaz cyfr:1, 2, 3, 4). W zależności od pokazanej cyfry, tańczą te dzieci, które mają odpowiedni emblemat z cyfrą. Wszystkie dzieci stają w rozsypce na dywanie, a następnie kucają. Podczas muzyki tańczą między dziećmi starając się je omijać.

7. Ułóż kartoniki kolorami od 1 do 4, odczytaj powstałe wyrazy – praca w zespołach. Dzieci dobierają się wg kolorów emblematów. Każdy zespół otrzymuje kopertę z zestawem kolorowych kartoników, gdzie po jednej stronie są cyfry, a po drugiej litery. Wyrazy, które powstaną po ułożeniu cyfr i odwróceniu ich na drugą stronę to: mama, mamo, mata, tama, tata, tato, taty, mamy. Zespoły odczytują głośno powstałe wyrazy. Nauczycielka zawiesza wyrazy w słowniku obrazkowo-literowym.

8. Ułóż puzzle i odczytaj sylabę. Dzieci siadają do stolików, gdzie każde ma przygotowane trzy części układanki w formie puzzli, z których trzeba ułożyć sylabę. Nauczycielka prosi kolejno o odczytanie ułożonych sylab. Dzieci naklejają na kartki ułożoną z części sylabę i rysują przedmioty, które w nazwie zawierają tą sylabę (na początku, w środku lub na końcu).

9. Wspólna zabawa z rodzicami. Zaproszenie dzieci i rodziców do wspólnej zabawy. Nauczycielka prosi o dobranie się w pary (mama lub tata i dziecko lub dwoje rodziców i dziecko). Następnie pokazuje, na czym ma polegać zabawa. Recytuje wierszyk „Masaż” i jednocześnie ilustruje go ruchem.

Płynie sobie rzeczka,

Idzie pani na szpileczkach,

Idzie słoń, stado słoni,

Idzie koń stado koni,

Świecą dwa słoneczka,

Idzie sobie szczypaweczka,

Pada drobniutki deszczyk,

Czy czujesz dreszczyk?

Na zakończenie nauczycielka dziękuje rodzicom i dzieciom za udział w zajęciu. W nagrodę wszyscy zostaną poczęstowani cukierkami.


Opracowała i przeprowadziła: nauczycielka Przedszkola Samorządowego Nr 1
w Dobrym Mieście mgr Grażyna JasińskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: