Muzyczne spacery – zabawy z rodzicami.

autor publikacji: Elżbieta Machul

Cele:

– wzbogacenie wzajemnych kontaktów poprzez radość bycia ze sobą;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania wybranych instrumentów muzycznych po usłyszeniu ich brzmienia;

– rozwijanie wrażliwości słuchowej oraz umiejętności reagowania na słyszany dźwięk i muzykę.

Metody: podająca, poszukująca, ekspresyjna, praktyczna.

Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: nagrania magnetofonowe z kaset i płyt CD, kolorowe identyfikatory,

pałeczka dyrygenta, dzwonek, kolorowe balony.Przebieg zajęcia:

1. “Jestem sobie przedszkolaczek”. Marsz po kole z jednoczesnym śpiewaniem piosenki.

2. “Witaj mamo, tato“(na Mel .Panie Janie). Dzieci witają rodziców, ilustrując ruchem tekst piosenki.

Witaj Mamo, Tato (2x)

jak się masz (2x)

wszyscy Cie witamy, wszyscy cię kochamy,

bądź wśród nas (2x)

3. “Witaj córko, synku”. Następnie rodzice witają swoje dzieci w ten sam sposób.

4. “Taniec na dzień dobry”.

Przy akompaniamencie muzyki, wszyscy uczestnicy poruszają się po sali. Podają sobie ręce i przekazują uścisk, każdy każdemu.

5. “My jesteśmy kotki dwa”- zabawa integracyjna.

Ustawienie w kole. Ochotnicy śpiewają początek  piosenki, dodają własne określenia. Pozostali powtarzają, naśladując gesty danej osoby.

My jesteśmy kotki dwa, każdy z nas pazurki ma.

My jesteśmy kotki dwa, każdy z nas futerko ma.

My jesteśmy kotki dwa, każdy z nas miseczkę ma.

My jesteśmy kotki dwa, każdy z nas brzuszek ma. itd

6. “Gość” – zabawa ze śpiewem, połączona z ilustracją ruchową.

Mama Kasi przyszła do nas, dała dzieciom znak. Jeśli chcecie się zabawić , no to zróbcie tak. A jak?

Wybrana osoba chodzi po kole machając ręką do uczestników. Następnie pokazuje wymyślony przez siebie gest lub ruch. Pozostali uczestnicy rytmicznie go naśladują.

Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.

7. “Zgadnij kto to?” – ćwiczenie słuchowe.

Dzieci i rodzice siedzą tyłem do siebie oddaleni kilka metrów. Po usłyszeniu pozdrowienia: “dzień dobry”, rodzice odgadują imię dziecka. Identyczne zadanie wykonują dzieci.

8. “Kraina czarodziejskich pląsów”.

Uczestnicy tańczą dowolnie w rytm muzyki. Kiedy prowadząca wyłącza muzykę, jedno z dzieci losuje karteczkę z poleceniem. Rodzic odczytuje; np.:

– tańczymy, jak motyle;

– tańczymy, jak roboty;

– tańczymy na placach; itd…

Po odczytaniu danego polecenia  tańczący wykonują je i zabawa trwa dalej.

9. “Kraina instrumentów”.

Po wysłuchaniu z kasety brzmienia danego instrumentu, rodzice ruchem lub gestem naśladują sposób grania na nim. Dzieci odgadują jego nazwę.

10. “Jeśli jesteś wesoły” – pląs przy muzyce.

Wszyscy uczestnicy śpiewają piosenkę, jednocześnie ilustrując jej treść:

Jeśli jesteś wesoły, śpiewaj jak my…

Jeśli jesteś wesoły, skacz tak jak my…

Jeśli jesteś wesoły, klaszcz tak jak my… itd.

11. “Dyrygent w krainie zwierząt”.

Uczestnicy siedzą w czterech grupach, według kolorów identyfikatorów. Każda grupa przyjmuje nazwę jakiegoś zwierzęcia i prezentuje charakterystyczne dla niego odgłosy, na wybraną melodię. Kiedy dyrygent (prowadząca) wskaże daną grupę, “chór zwierząt” śpiewa piosenkę w swoim języku.

Następnie wszyscy uczestnicy zamieniają się np.: “w pieski”. Każdy z chórów śpiewa tę samą piosenkę w różnych tonacjach i w różnym tempie.

12. “Kraina wesołych balonów”.

Taniec w parach z jednoczesnym trzymaniem balonów między:

– brzuchami,

– czołami,

– plecami, itd.

Na koniec odlatujemy do następnej krainy, robiąc wielkie “BUUUM!!!”.

13. “Kołysanka dla misia”.

Dzieci siadają wygodnie na kolanach rodziców, mocno się do nich przytulając, przy zgaszonym świetle i zapalonym lampionie, słuchając kołysanki.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: