Moje spotkanie z drzewem

Temat zajęcia – „ Moje spotkanie z drzewem”

– zajęcie z zakresu edukacji ekologicznej
– wiek dzieci – 5-latki

CELE

– kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, uwrażliwienie na jej piękno i konieczność jej poszanowania,
– wielozmysłowe poznawanie drzewa,
– rozbudzanie ciekawości poznawczej i zachęcenie do aktywności badawczej,
– poszerzanie wiedzy ekologicznej,
– dostrzeganie piękna przyrody wiosną,
– wzbogacanie słownictwa,
– budzenie radości podczas zabawy,
– kształcenie szybkiej reakcji na sygnały dźwiękowe,
– rozwijanie inwencji twórczej dziecka.

METODY

– czynne – samodzielnych doświadczeń,
– oglądowe – obserwacja i pokaz,
– słowne – objaśnienia instrukcje,

FORMY PRACY – z całą grupą i indywidualna

POMOCE – lupy, rolki po papierze toaletowym, aparat fotograficzny, koperty z zagadkami o tematyce przyrodniczej, kreda;

PRZEBIEG ZAJĘCIA1. Wyjście do ogrodu przedszkolnego.

2. Zabawa – „Pochód drzew”

Dzieci – drzewa maszerują po obwodzie koła w rytm akompaniamentu. Idą na palcach , z ramionami wysoko uniesionymi w górę – to są wysokie , smukłe topole. Następnie idą pochylone do przodu, z opuszczonymi rękoma – to są wierzby płaczące. Gdy akompaniament cichnie – dzieci zatrzymują się i stoją w bezruchu.

3. „Przywitaj się z powietrzem” – dzieci stoją w kregu, wdychają i wydychają powietrze, wykonują kilka skłonów, przysiadów, podskoków i wymachów.

4. Krótka rozmowa na temat pogody ( dzieci ruchem pokazują, jaką mamy pogodę ).

5. Zabawy dydaktyczno – badawcze :

· „Poszukaj wśród drzew swojego przyjaciela”- każde dziecko wybiera sobie drzewo . Zapoznaje się z nim za pomocą dotyku, węchu i wzroku ( przytula się, obejmuje, wącha korę, przygląda się gałązkom i pąkom. Zwraca uwagę na barwy, odszukuje takich samych kolorów na własnym ubraniu (wypowiedzi dzieci). Do obserwacji można wykorzystać lupę.
· „Co mówi moje drzewo?” – każde dziecko zapoznaje się z drzewem za pomocą słuchu. Przykłada do pnia najpierw ucho, a potem rolkę po papierze toaletowym ( wypowiedzi dzieci).
· „Moje drzewo nazywa się…” – każde dziecko po obserwacji nadaje własne imię drzewu, opowiada o swoim drzewie.

Po zakończeniu wypowiedzi nauczyciel fotografuje dzieci na tle drzew.

Zdjęcie drzewa wykonane wiosną pozwoli na dostrzeżenie zmian i różnic w jego wyglądzie latem, jesienią i zimą.

Analiza słuchowa wyrazu – „drzewo” ( wyodrębnianie głoski w nagłosie, wygłosie, podział wyrazu na głoski i sylaby – przeliczanie głosek i sylab.

6. Zabawa ruchowa – „ Dzieci i drzewa” – dzieci łączą się w pary, jedno dziecko jest drzewem (stoi nieruchomo), drugie biega; na hasło „ukryj się”- kuca za swoim drzewem;

Następnie wszystkie dzieci „zamieniają się” w drzewa i stojąc w małym rozkroku, unoszą do góry ręce naśladując szum wiatru ( lekkiego i silnego ).

7. Rozwiązywanie zagadek o drzewach. Zagadki znajdują się w kopertach, oznaczonych kolorami (dzieci odszukują daną kopertę ukrytą w ogrodzie, rozwiązują zagadkę).

ZAGADKI:

· Ani wiosną, ani latem igieł na nich nie zabraknie.
Także zimą i jesienią igły na nich się zielenią. ( drzewa iglaste)

· Zieloną nosi koronę, przed skwarem daje ochron. (drzewo)

· Pod jakim drzewem na pewno dzik i wiewiórka znajdzie małe żołędzie? (dąb)

· Jak się to drzewo nazywa, które się białą korą okrywa? ( brzoza )

· Ma we swej koronie chyba dla igraszki, przedziwne nasiona skrzydlate jak ptaszki. ( klon )

8. Nazwy drzew – wypowiedzi dzieci ( podział na drzewa owocowe, iglaste i liściaste ).

9. „Czy drzewa należy szanować?” – wypowiedzi dzieci.

( nie zrywać liści , nie niszczyć kory, nie łamać gałęzi )

10. Zabawa ruchowa „Domki wokół drzewa”- dookoła drzewa są narysowane kredą koła – domki; Dzieci wchodzą do domków ( jedno dziecko nie ma domku), na sygnał wybiegają i podskakują dookoła drzewa, na hasło „dzieci do domków” szukają dowolnego domku.

Następnie dzieci spacerują wokół swoich domków, zatrzymują się i nasłuchują odgłosów przyrody. Potem naśladują głos kukułki: ku-ku, ku-ku, oraz dzięcioła: puk-puk, puk-puk.

11. „ Narysuj drzewo” – każde dziecko otrzymuje kredę i na betonie rysuje dowolne drzewo.

12. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciu. Powrót do przedszkola.


Agnieszka Woźniak Przedszkole nr 11 WarszawaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: