Moje miasto

Projekt Edukacyjny

MOJE MIASTO KOSZALIN

Prowadzący: Mirosława Majorek, Małgorzata Piwowarska

Miejsce realizacji: Przedszkole nr 7

Termin i czas trwania projektu: wrzesień-listopad 2012

Warunki wyjściowe:

1. Zainteresowanie dzieci „murami z czerwonej” cegły w parku miejskim.

2. Częste rozmowy dzieci o budynkach znajdujących się przy miejscu zamieszkania i Przedszkolu.

Cele projektu:
-budzenie przywiązania do rodzinnego miasta
-poznanie jego historii, charakterystycznych budowli i zabytków
-zapoznanie z regionemCele szczegółowe:
– Znają herb miasta i legendę jego powstania
– Znają charakterystyczne budowle (pałac młynarzy, kaplicę św. Gertrudy, kościół św. Józefa
– Wiedzą, że ulice nazywały się inaczej potrafią wymienić niektóre z nich
– Nazywają pomnik marszałka Piłsudskiego, Piastów, Jana Pawła II, Ptaki
– Wiedzą jak nazywa się główna ulica
– Wiedzą jak nazywa się rzeka przepływająca przez Koszalin
– Wiedzą w jakim regionie Polski leży ich miasto
– Potrafią wymienić i wskazać podczas wycieczki okoliczne miejsca spędzania czasu wolnego przez Koszalinian (park, park linowy, kina, teatr, filharmonia )
– Rozpoznają budynek Biblioteki Miejskiej i Dziecięcej
– Wiedzą przy jakiej ulicy znajduje się przedszkole
– Znają legendę „O zbójcach z góry Chełmskiej i mosiężnym rogu”
– Wiedzą jak żyli ludzie dawnym Koszalinie i jaka jest geneza nazwy miasta
– Potrafią wskazać miejsce w którym znajdował się zamek książęcy i mury miejskie

Rodzaje aktywności:
– społeczno-przyrodnicza: wycieczki, spacery
– językowa: rozmowy z obrazkiem i fotografią, opowiadania, legendy
– artystyczna: przestrzenne i płaskie prace plastyczne, taniec regionalny
– zdrowotna: miejsca wypoczynku i spędzania czasu wolnego w Koszalinie
– logiczno-matematyczna: tworzenie planu najbliższej okolicy (podwórka, ogrodu przedszkolnego, placu przed ratuszem, planu miasta

Możliwości wyboru:

1. Tworzenie planu najbliższej okolicy.
2. Tworzenie wizji przyszłości dotyczącej zagospodarowania placu przed ratuszem „Chcielibyśmy aby w naszym mieście…”

Przebieg:

1. Spacery ulicami Koszalina: oglądanie dzielnicy willowej i secesyjnych kamienic
stare miasto: katedra, kościół św. Józefa,
z XIII w. domek kata, mury miejskie, teatr, kaplica św.
Gertrudy, budynki Straży Granicznej
2. Wycieczki: Góra Chełmska, wieża widokowa, latarnia w Gąskach, most zwodzony w
Darłówku
3. Zajęcia muzealne: historia miasta, makieta Koszalina, zwiedzanie wystaw
artystów koszalińskich, życie pierwszych osadników-chata
jamieńska, stroje regionalne,
4. Konkursy: udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Moja przygoda w
Muzeum”
5. Spotkania z ciekawymi ludźmi: Stowarzyszenie Miłośników Kolejki Wąskotorowej
Towarzystwo Przyjaciół Koszalina
6. Zajęcia artystyczne: wykonanie pracy plastycznej we współpracy z rodzicami „Moje miasto-moja ojczyzna, tworzenie planu najbliższej okolicy

7. Zorganizowanie wystawy „Moje miasto wczoraj, dziś i jutro”- pokaz umiejętności dzieci które wystąpią w roli kustoszy wystawy.

Środki i pomoce:
– album starych fotografii
– plany miasta
– pocztówki z Koszalina
-zajęcia muzealne
-bilety autobusowe,
-pacynki do legendy „O zbójcach z góry Chełmskiej”

Osoby i instytucje współuczestniczące:
-dyrektor Przedszkola
-muzeum okręgowe,
-rodzice,
-Towarzystwo Przyjaciół Koszalina

Literatura:
Merytoryczna: Koszalin; M. Czajkowski; wyd. Tekst: Koszalin 1996
Koszalin w starych fotografiach; K. Sypniewska; wyd. Kadr 1995
Mój magiczny Koszalin; P. Polechoński; wyd „Alta Press” 2006
Wikipedia: strony o Koszalinie

Metodyczna: Mali badacze;j. Haris Helm, L. G. Katz wyd. CODN Warszawa 2003

Dziecięca: Księga morza; Ė. Beaumont; wyd Paweł Skokowski: Lublin 1995
Wróżba Swantewita; G. Bojar-Fijałkowski

Ewaluacja

Projekt Moje Miasto Koszalin
Umiejętności dzieci
Przed realizacją projektu Po zrealizowaniu projektu ?
Znają nazwę miasta w którym mieszkają
Znają swój adres
Rozpoznają ratusz katedrę i budynek poczty głównej
Rozmawiają o swojej miejscowości
Wymieniaja się wiadomościami
Poszukują informacji w przewodnikach i albumach
Wiedzą od czego pochodzi nazwa miasta
Znają zabytki; kapliczkę św. Gertrudy, katedrę, chrzcielnicę domek kata, XIII w kamienice, budynek Straży Pożarnej, wieżę ciśnień, pocztę
Znaja miejsca wypoczynku
Rozpoznaja na starych fotografiach Rynek miejski, ratusz, parki
Znaja legendy koszalińskiego pisarza,
Widzą różnice charakteryzujące stare budownictwo i nowe
Wiedzą kto urzeduje w ratuszu
Wiedzą że Koszalin był miastem żołnierzy. Potrafia wskazać budynki w których mieści się Straż Graniczna, Wojska Obrony Przeciwlotniczej
Znajdują swoje miasto na mapie Polski

Podsumowanie projektu;

1. Wystawa prac dziecięcych wykonanych z pomocą rodziców dla wszystkich dzieci z przedszkola i rodziców.
2. Dzieci prezentują wiedzę o swoim mieście pełniąc rolę „kustosza” wystawy.
3. Teatrzyk w wykonaniu dzieci z pacynkami uszytymi przez rodziców.

Opracowała: Mirosława Majorek
nauczycielka Przedszkola nr 7 w KoszalinieByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: