Mieszkańcy łąki – scenariusz zajęć otwartych dla rodziców – 5 latki

Temat: Mieszkańcy łąki-utrwalanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi
w zakresie sześciu.

Cele ogólne:

 • zapoznanie z mieszkańcami wiosennej łąki
 • aktywizowanie myślenia,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • ćwiczenie orientacji przestrzennej-utrwalanie pojęć: na, pod, obok, nad
 • rozwijanie sprawności manualnej

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • wypowiada się na temat wiosennej łąki
 • umie nazwać owady
 • potrafi z uwagą słuchać nauczyciela
 • potrafi dokonać analizy wyglądu owadów
 • potrafi przeliczać liczebnikami głównymi w zakresie 6
 • zna kolory: żółty, niebieski, czerwony, zielony

Forma pracy: indywidualna, grupowa, w parach

Metoda: pokaz, objaśnienie, rozmowa, metoda ćwiczeń i zadań

Pomoce i materiały dydaktyczne: wiersz I. Salach „Łąka”, piosenka „Kropki biedronki”
(z programu „Mama i Ja”), obrazek przedstawiający wiosenną łąkę, płyta z nagraniami muzyki klasycznej, obrazki owadów: pszczoła, motyl, biedronka, kolorowe kawałki bibuły, sylwety na patyczkach : żaba ,bocian, cykada, motyl, pszczoła, zestaw kółek dla każdego dziecka (2 czerwone, 5 czarnych), zielony liść z papieru, czarne kredki.

Przebieg zajęcia

1.Rozpoczęcie od wysłuchania fragmentu muzyki klasycznej- „Poranek” Edwarda Grieg wprowadzenie do tematu zajęć, wyciszenie dzieci.2.Słuchanie wiersz I. Salach „Łąka”

Łąka tylu ma mieszkańców
zwierząt , roślin kolorowych
Tu motylek , a tam pszczółka,
tutaj kwiatek – o różowy!
Z kopca wyszedł krecik mały
obok niego idzie mrówka
Na rumianku w krasnej sukni
przycupnęła boża krówka.
Nad tą łąką kolorową
Zapraszają wszystkie dzieci
bal wydały dziś motyle
Więc zatańczmy z nimi chwilę.

3.Rozmowa na temat wysłuchanego wiersz mająca na celu uaktywnienia myślenia dzieci, pytania kierowane do dzieci: – O kim jest wierszyk? –Wymień ich nazwy.- Gdzie mieszkają zwierzątka?

4.Oglądanie dużego obrazka przedstawiającego wiosenną łąkę i jej mieszkańców dzieci nazywają zwierzątka, przeliczają, określają  gdzie się znajdują /np. na listku, pod listkiem, obok listka itp./

5.Zabawa ruchowo-artykulacyjna

Nauczycielka zachęca dzieci do zabawy. Objaśnia że ich zadaniem będzie naśladowanie sposobu poruszania się i głosu zwierząt, które zobaczą na obrazkach. Są to zwierzęta żyjące na łące

-motyl, bocian, żaba, cykada, pszczoła.

6.Prezentacja portretów owadów- zagadki

W czarne kropeczki spódniczkę ma
siada na trawie panienka ta. /biedronka/

Lekko unoszą się nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko
mają skrzydła kolorowe i małe czułki na głowie./motyle/

Ledwie błyśnie słońce złote, słychać brzęk wesoły
to dla dzieci robią miodek pracowite…/pszczoły/

7.Analiza wyglądu wybranych owadów:

-przeliczanie odnóży, czułek , kropek
-zwrócenie uwagi na zróżnicowaną budowę : głowa, tułów, odwłok
-szukanie cech wspólnych : skrzydła , czułki, sześć odnóży
-poszukiwanie różnic: dłuższe i krótsze czułki, kolor, kształt.

8.Zabawa rozwijająca orientację przestrzenną „Gdzie jest motyl?”

Dzieci tworzą motyle z kolorowych kawałków bibuły, zwijając je pośrodku. Ustawiają motyle względem siebie według poleceń nauczyciela np. nad głową, na ramieniu , na stopie, pod kolanem.

9.Ćwiczenie oddechowe

Dzieci dmuchają na motyla na jednym wydechu jak najdłużej, ćwiczenie powtarzają kilka razy.

10.Wspólne śpiewanie piosenki „Kropki biedronki”.

N-el podczas śpiewania porusza sylwetą biedronki na tle obrazka „Wiosenna łąka”.

Krótka pogadanka na temat piosenki:

-O kim opowiada piosenka?
-Co się przydarzyło biedronce?
-W jakim była nastroju biedronka?
-Kogo spotkała na łące?
-Co zrobimy żeby biedronka była wesoła?

Dzieci wyszukują na obrazku czarne kropki biedronki, określają miejsce gdzie je zgubiła a następnie przeliczają, nauczyciel nakleja kropki.

11.Zaproszenie dzieci do wykonania pracy plastycznej „Biedronka na listku”/ składanka płaska z kół metodą orgiami /.

Dzieci otrzymują po:

-2 duże czerwone koła
-1 średnie czarne koło
-4 małe kółeczka

Nauczyciel objaśnienia dzieciom kolejne etapy pracy:

składanie koła na pół , naklejanie poszczególnych elementów biedronki na listek ,dorysowywanie czarną kredką-odnóży i czułek.

12.Podziękowanie za udział w zajęciach rodzicom i dzieciom.

13.Zorganizowanie wystawy prac.

Prowadząca: Katarzyna AdrianByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: