Mały przyjaciel lasu

W akcji ,,Mały przyjaciel lasu” wzięła grupa starszaków. We  wrześniu 2011 roku nasze przedszkole otrzymało zaproszenie do udziału w VII edycji akcji „ Mały przyjaciel lasu”.
Akcję tą zorganizowało Nadleśnictwo w Sławnie.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest szerzenie wiedzy o lesie i otaczającej nas przyrodzie, kształtowanie kultury ekologicznej i umacnianie więzi ze środowiskiem.
Do tej akcji zostali zaangażowani rodzice, którzy zostali poinformowani o wszystkich przedsięwzięciach, które przyczynią się do uzyskania Certyfikatu Przyjaciela Lasu. Aby uzyskać Certyfikat braliśmy
udział w działaniach związanych z poznawaniem lasu i jego mieszkańców, z opieką nad zwierzętami i sprzątaniem lasu.

 

W ramach akcji realizowaliśmy następujące działania:

  1. Sadzenie drzew.
  2. Opieka nad zwierzętami.
  3. Nasze drzewa.
  4. Las i jego mieszkańcy.
  5. Sprzątanie lasu.

 

W ramach  pierwszego zadania pt. „Sadzenie drzew” dzieci sadziły drzewa
na terenie przedszkola.

Już po raz trzeci obchodziliśmy w naszym przedszkolu Święto Drzewa . Dzieci z grupy starszaków wzięły udział w zabawie zorganizowanej w przedszkolu oraz w konkursie plastycznym.

Podczas całej akcji  „Mały Przyjaciel Lasu” wielokrotnie organizowane były wycieczki
i spacery do pobliskiego lasu, podczas których dzieci rozpoznawały  i nazywały napotkane drzewa.

Realizując drugie zadanie „Opieka na zwierzętami” odbył się cykl zajęć z zakresu przyrody nt. pomagamy zwierzętom, dzięki której mogliśmy stworzyć ptasią stołówkę. Karmniki zostały umieszczone
na drzewach i podczas zimy dzieci przynosiły pokarm dla zimujących u nas ptaków. W przedszkolu została zorganizowana ponadto zbiórka pokarmów i innych rzeczy potrzebnych zwierzętom w schronisku.
Wszystkie zebrane dary zostały przekazane do schroniska w Koszalinie. Poprzez zajęcia i akcje u dzieci został ukształtowany pozytywny stosunek do zwierząt , w tym poczucie potrzeby dbania o nie.

Dzieci zorganizowały tez wystawę zwierząt hodowanych w domu. Chętnie opowiadały
o upodobaniach swoich pupili, jak należy o nie dbać i jak karmić.

W ramach zadania „Nasze drzewa” odbył się cykl zajęć i zabaw, podczas których dzieci rozpoznawały gatunki drzew, owoce i rodzaje liści, takich jak: brzoza, klon, dąb, kasztanowiec, świerk sosna i modrzew.
Dzieci wykonywały przeróżne prace plastyczne
z zastosowaniem rozmaitych materiałów przyrodniczych i plastycznych przedstawiające las. Wszystkie prace wyeksponowane były na wystawie. Podczas spacerów do lasu obserwowały zmiany zachodzące w wyglądzie drzew podczas kolejnych pór roku.
Został także zorganizowany konkurs dla dzieci i ich rodziców pt. „Najpiękniejsze drzewo”. Ponadto odbyła się wycieczka do wioski indiańskiej, gdzie dzieci naocznie mogły zaobserwować  różne gatunki drzew.W ramach działań związanych ze sprzątaniem lasu nawiązaliśmy współpracę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Koszalinie. Ponadto realizując wymienione powyżej zadanie dzieci brały udział w akcji „Sprzątanie świata”.  Ekologiczny festyn zorganizowany przez PGK odbył się z udziałem wielu przedszkoli. W tym dniu poszliśmy
do lasu, gdzie dzieci sprzątały wyznaczony im teren. W ramach dbania o ekologię odbyły się pogadanki na temat ochrony środowiska, oraz  segregacji śmieci w PGK w Koszalinie. Kolejną czynnością podjętą
w ramach ww. zadania był udział dzieci w ogólno przedszkolnej zabawie „Dzień Ziemi”. W trakcie tej zabawy starsze dzieci dzieliły się zdobytymi wiadomościami
z dziećmi z młodszych grup. W miesiącu kwietniu grupa starszaków wzięła udział
w ekologicznym pokazie mody oraz korowodzie ekologicznym.

Wpływ podjętych działań:

– włączenie dzieci do realizacji działań,

– szerzenie wiedzy ekologicznej,

– szerzenie wiedzy o lesie i otaczającej nas przyrodzie,

– poznanie znaczenia lasu,

– kształtowanie kultury ekologicznej u dzieci,

– wzmacnianie więzi ze środowiskiem.

 

Oprócz zadań zaproponowanych w ramach akcji „Mały przyjaciel lasu” rozszerzyłyśmy działania przyrodniczo – ekologiczne :

– zorganizowanie międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego pt. ,,Wiosenny
krajobraz”

– zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców „Bajkowa kukiełka
z warzyw” z wykorzystaniem tworzywa przyrodniczego

– zorganizowanie  balu sów quizu, konkursu „Co wiemy o lesie” dla grupy 6-latków.

 

Efekty podjętych działań:

 

– obcowanie z przyrodą w różnych porach roku oraz kształtowanie pozytywnego
stosunku do przyrody,

– gromadzenie karmy dla zwierząt,

– poznanie roli leśniczego,

– kształtowanie nawyku dbania o środowisko.

Barbara Rakowska

 

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: