„Maki dla mamy i taty” – działanie wielozmysłowe z wykorzystaniem metody D. Dziamskiej „Kinezjologiczny system kształcenia i terapii. Edukacja przez ruch.

Scenariusz zajęć

Nauczyciel prowadzący: mgr Justyna Skrzyp

Grupa wiekowa: 5, 6 – latki.

Kierunek edukacji: Poznawcza, artystyczna, ruchowa, językowa, matematyczna.

Temat kompleksowy: „Kochamy naszych rodziców” lub „Pamiętamy o naszych dziadkach”.

Temat zajęcia: „Maki dla mamy i taty” lub „Maki dla babci i dziadka” – działanie wielozmysłowe z wykorzystaniem metody D. Dziamskiej „Kinezjologiczny system kształcenia i terapii. Edukacja przez ruch.

Podstawa programowa: 1.2; 3.3; 5.4; 8.1; 9.2; 13.1; 14.3.

Cele ogólne:

– uruchomienie wielu zmysłów: wzroku , słuchu, dotyku i ruchu;– rozwijanie koordynacji ruchowej, słuchowej, wzrokowej, usprawnienie motoryki,

Cele szczegółowe:

– rytmiczne kreślenie kresek;

– wydzieranie papieru wg wzoru w takt melodii;

– klasyfikowanie elementów wg wielkości;

– przeliczanie elementów;

– doświadczenie radości i przyjemności z wykonanego zadania.

Metody nauczania:

– czynna: ćwiczenia i zadania stawiane dziecku poprzez samodzielne doświadczenie;

– słowna: objaśnienia i instrukcje, rozmowa;

– oglądowa: pokaz.

Formy pracy z dzieckiem:

– indywidualna;

– zbiorowa.

Środki dydaktyczne: płyta z muzyką („Zbieram, poszukuję, badam” cz. I, II D. Dziamska), kredki pastelowe, kolorowe kartki z bloku, białe kartki z bloku, taśma klejąca, kleje, papier kolorowy – czerwień.

Przebieg zajęć:

1. Zaproszenie dzieci do wysłuchania wiersza pt. „Na ziarnie maku” Józefa Ratajczaka:

„Na ziarnie maku” Józef Ratajczak

Na ziarnie maku

wszystko jest makowe:

domek z ogródkiem,

poduszka pod głowę…

Można tu nawet

wieść makowe życie,

małe słońce z maku

wywołać o świcie.

Tylko uważać

trzeba na swe kroki,

by nie spaść z ziarna

w makowe obłoki.

2. Rozmowa n/t wiersza:

– O kim była mowa w wierszu?

– Co w wierszu jest makowe?

– Jaki nastrój panuje w wierszu?

– Na co trzeba uważać?

– Co może oznaczać stwierdzenie „makowe życie”?

3. Zaproszenie do stoliczków

Ćwiczenia grafomotoryczne – rytmiczne kreślenie łuków oburącz, od lewej strony do prawej.

Prowadzący demonstruje wychowankom, w jaki sposób należy kreślić łuki, tzn. od lewego górnego rogu do dolnego prawego oraz od prawego górnego do lewego dolnego – na przemian. Następnie dzieci zajmują swoje miejsca przy stolikach. Przed każdym leży biała kartka z bloku. Jest ona przymocowana do stoliczka taśmą. Dzieci kreślą rytmiczne łuki na całej powierzchni kartki w rytm melodii (powinna być ona raczej spokojna, relaksacyjna). Zabawa trwa tak długo, aż dzieci nie zapełnią powierzchni kartki. Następnie kreślą tzw. zawijasy, które wcześniej także demonstruje prowadzący.

4. Zabawa ruchowa z opowieścią pt. „Siała baba mak”; M. Bogdanowicz „W co się bawić z dziećmi”:

„Siała baba mak”

Siała baba mak,

Nie wiedziała jak?

Dziadek wiedział,

Nie powiedział,

A to było tak!

Dzieci pozostawiają zapełnione kartki i tworzą koło na dywanie. Ruchami ciała obrazują tekst śpiewanej piosenki: sieje mak – szerokie wymachy ramion, nie wiedziała jak – unoszą wysoko ramiona, dziadek wie – wskazują sąsiada po prawej stronie, nie powie – kręcą głową, a to było tak – każde dziecko demonstruje własny sposób siania maku.

5. „Maki dla mamy i taty”- ćwiczenie swobodnego działania

Dzieci wracają do stolików, na których znajdują się różnego koloru kartki formatu A4 oraz białe zapełnione przez dzieci. W takt skocznej muzyki wychowankowie chwytem pensetkowym „obdzierają” asymetrycznie brzegi białej kartki. Po czym przyklejają ją klejem na kolorową (wcześniej przygotowaną kartkę). Kolejnym zadaniem jest, podobnie jak wcześniej – chwytem pensetkowym, wydzieranie z papieru kolorowego (czerwonego) kółek różnej wielkości i liczbie. Dzieci określają ich poszczególną wielkość: małe, duże, średnie, tej samej wielkości itp. Na zakończenie przyklejają kółeczka (jedno na drugie – rozpoczynając od największego do najmniejszego). Może to być cztery lub pięć maków na kartce. Na powstałych kwiatach umieszczają kropki.

7. Wykończenie prac

Dzieci układają swoje prace na dywanie, gdzie następuje ich krótkie omówienie oraz umieszczenie w kąciku dla rodziców, po czym prowadzący podziękuje za udział w zabawie i ćwiczeniach. Na zakończenie dzieci rytmicznie klaszczą w rytm wyliczanki:

„Mak”

Lubię kiedy wiosną,

Mak na łące płynie.

Jest piękny, pachnący,

Cudownie kwitnący.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: