Lodowa kraina – scenariusz zajęć

Prowadzący: Ewelina Żak

Grupa: 0 „B”

Krąg tematyczny:  Moje zainteresowania

Temat zajęć:  Lodowa kraina

Cele ogólne :
• Budzenie zainteresowań przyrodą i życiem ludzi i na Dalekiej Północy .

Cele szczegółowe :
• dziecko poznaje wygląd i niektóre zwyczaje Eskimosów ,
• opisuje i nazywa zwierzęta żyjące na Grenlandii,
• dostrzega piękno zimowej aury,
• rozwiązuje zagadki o zwierzętach z lodowej krainy
• poznaje wyrazy do globalnego czytania
•utrwala obraz graficzny poznanych liter
•przelicza elementy
•dzieli wyrazy na sylaby, wysłuchuje głoski w wyrazach, tworzy zdania z podanym wyrazem
•potrafi sprawnie ustawić się w parze,

Metody pracy :
• słowna – opowiadanie , wierszyk , zagadki, pogadanka;
• oglądowa- obrazki ;
• czynna – działania dzieci ;
• zajęcia praktyczne;

Formy pracy : zbiorowa, indywidualna , grupowa

Środki dydaktyczne :
ilustracje: Eskimosa, igloo, zwierząt żyjących na Dalekiej Północy, ilustracje roślinności z Grenlandii,  zagadki o zwierzętach z Dalekiej Północy, obrazki kojarzące się z zimą, zabawa muzyczno-ruchowa Reniferowe zaprzęgi” „Pingwinek”, Karty pracy cz.2, kolorowanki o Zimowej krainiePrzebieg zajęć :

1. Wprowadzenie do tematu zajęć
Dzisiaj na zajęciach będziemy mówić o takiej krainie , gdzie prawie przez cały rok panuje jedna pora roku .

• Obejrzyjcie obrazki, co na nich widzicie?
• Z jaką porą roku kojarzą wam się te obrazki?

2. Wygląd i mieszkanie Eskimosa

W krainie tej zima trwa niemal przez cały rok. Nie ma tam drzew , a jedynie małe krzaczki , które zielenią się tylko przez kilka tygodni.

• Jak myślicie , czy da się tam mieszkać w takim strasznym zimnie?
Co jest potrzebne aby wytrzymać w zimnie ?
Bardzo ciepłe ubranie , czapka , rękawice , buty

Popatrzcie to tak wygląda człowiek , który mieszka w zimnych krajach . To Eskimos.

Nauczycielka zawiesza ilustrację Eskimosa.

• Powtórzcie –Eskimos .
• Jak wygląda Eskimos ?

Globalne czytanie wyrazu „Eskimos”. Kurtka Eskimosa jest bardzo ciepła , żeby była cieplejsza nie zapina się jej tylko wkłada przez głowę. Wysokie buty jak i całe ubranie obszyte są futrem .Futro też mają pod butami na podeszwie , aby się nie ślizgać i szybko poruszać .

Mamy eskimoskie mają olbrzymie kaptury , większe niż tatusiowie – po to by nosić tam swoje malutkie dzieci . Nie wożą w wózkach ani sankach , tylko noszą w kapturach .

• Kto wie gdzie mieszka Eskimos ? –igloo

Nauczycielka zawiesza a tablicy igloo.

Globalnie czytanie wyrazu „Iglo”. Popatrzcie jak wygląda dom Eskimosa .To igloo. Zrobiony jest z bloków lodu . Wejście do niego jest bardzo malutkie . W środku jest jeden pokój . Na stole stoi lampka , ale nie taka żarówką , Tylko oliwna , pali się w niej foczy tłuszcz. . Lampka daje nie tylko światło , ale można się przy niej ogrzać .

• Jak myślicie , w tej krainie jest bardzo dużo śniegu ,to czym poruszają się Eskimosi ?
•Jakie zwierzęta ciągną sanie ?  psy

3. Zabawa muzyczno-ruchowa : „Reniferowe zaprzęgi” –dzieci dobierają się parami , podczas gdy muzyka gra zaprzęgi jadą , na brak muzyki zaprzęgi stają w bezruchu .
4. W lodowej krainie mieszkają jeszcze inne zwierzęta – ZAGADKI z podziałem wyrazów na sylaby, głoski, budowanie zdań z podanymi wyrazami.
5. „Gdzie spotkamy pingwiny” –rozmowa kierowana połączona z wykonaniem ćwiczenia w kartach pracy
6. „Pingwinek” – zabawa ruchowa z utrwaleniem kierunków prawo-lewoByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: