Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zjawisk atmosferycznych, rozumienie ich istoty i unikanie zagrożeń

Cele ogólne:
– kształtowanie umiejętności twórczych
– rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania zjawisk atmosferycznych w różnych porach roku i zachowania się odpowiednio do pogody
Cele operacyjne: dziecko:
– maluje farbami plakatowymi za pomocą palców
– rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne
– dostosowuje ubiór do warunków atmosferycznych 

Przebieg:
1. Piosenka na powitanie „ Żabki”
ilustrowanie ruchem treści piosenki, śpiewanie piosenki.

2. Rozwiązywanie zagadek:

– zagadki słuchowe- rozpoznawanie odgłosów zjawisk atmosferycznych na CD: wiatr, wichura, deszcz, ulewa, burza
– zagadki słowne- nauczyciel czyta zagadkę, po odgadnięciu zagadki odsłania obrazek przedstawiający rozwiązanie tej zagadki ( śnieg, tęcza, błyskawica- piorun).

3. Śpiewanie piosenki „Dmucha wiatr”- ilustrowanie ruchem treści piosenki. Rozmowa z dziećmi na temat treści piosenki.

Rozmowa z dziećmi na temat właściwego ubioru do danej pogody za oknem ( gdy pada deszcz i śnieg) oraz skutków nieodpowiedniego ubioru do pogody.

–  Jak należy ubrać się, gdy pada deszcz?  Co musimy zabrać z domu, aby schronić się przed deszczem?
(  Nauczyciel pokazuje ilustrację przedstawiającą dziewczynkę na deszczu, pyta się dzieci  czy dziewczynka jest dobrze ubrana na deszcz ?  W co jest ubrana?
A następnie przypina na tablicy sylwetkę dziewczynki a dzieci pomagają w ubraniu tej dziewczynki na deszcz.)

– Jak należy ubrać się , gdy pada śnieg?
(  Nauczyciel pokazuje ilustrację przedstawiającą chłopca na dworze,  gdy pada śnieg, pyta się dzieci  czy chłopiec jest dobrze ubrany ?  W co jest ubrany?
A następnie przypina na tablicy sylwetkę chłopca a dzieci pomagają w ubraniu tego chłopca.)

–  Przed czym chroni nas ciepłe ubranie? Dlaczego musimy się ciepło ubierać?
( Nauczyciel tłumaczy dzieciom, jak ważne jest odpowiednie ubieranie się, aby zapobiegać chorobom).

4. Zabawa ruchowa „ Wiatr, burza, ulewa”– dzieci poruszają się w rytm muzyki
( A. Vivaldi – Cztery Pory Roku – Jesień część III). Gdy muzyka cichnie, na hasło:
„wiatr”- stają w małym rozkroku, unoszą w górę ręce, poruszają nimi w jedną
i drugą stronę,  mówią : szszsz,
„burza”- uderzają dłońmi o uda i mówią: bum , bum ,bum,
„ulewa”- klęczą , stukają palcami o podłogę i mówią: kap, kap, kap.5. Praca plastyczna „ Deszczowe kropelki” –  dzieci otrzymują biały karton przymocowany do stolika taśmą z przyklejonymi chmurkami. Dzieci kreślą rytmiczne kreski ( malują palcem niebieską farbą kropelki deszczu) w rytm muzyki
– D. Dziamskiej.

6 . Pochwalenie dzieci i podziękowanie im za udział w zajęciach.

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: