Krótko o percepcji wzrokowej.

Percepcja wzrokowa – to umiejętność spostrzegania barwy, kształtu, skupiania wzroku, wyodrębnianie elementów z tła.

Percepcję wzrokową powinniśmy stymulować u wszystkich dzieci, gdyż im więcej będą one miały doświadczeń tym lepiej i szybciej będą się do nich odwoływały, a co za tym idzie zminimalizujemy ryzyko powstawania deficytów rozwojowych. Najintensywniejszy rozwój percepcji wzrokowej przypada na okres od 3;6 do 7,6 roku życia.

A oto kilka symptomów, które mogą wskazywać na trudności w zakresie percepcji wzrokowej w wieku przedszkolnym:

 • Niechęć do wszelkiego rodzaju układanek i historyjek obrazkowych;
 • Niechętnie układa konstrukcje z klocków wg wzoru;
 • Trudności z zapamiętywaniem kształtów liter i cyfr;
 • Niechętnie rozwiązuje zadania polegające na szukaniu różnic między obrazkami;
 • Nieprawidłowo tworzy kompozycje według wzoru, a jego rysunki są ubogie w szczegół;,
 • Ma trudności z odtwarzaniem szlaczków i figur geometrycznych;

Dzieci ze słabo rozwiniętą koordynacją wzrokowo-ruchową mają trudności między innymi:

 • podczas ubierania się
 • wycinania naklejania, rysowania
 • niezręcznie zachowują się podczas gier ruchowych ( chwytanie i łapanie piłki, rzucanie do celu)

Warto zatem zachęcać dziecko do takich zabaw jak:

 • wyszukiwanie (na czas) powiększonych elementów przedmiotu, który to przedmiot znajduje się wśród dużej ilości obrazków,
 • dobieranie par jednakowych obrazków – zabawa Memo,
 • obliczanie ilości ukrytych figur geometrycznych wśród różnych figur ułożonych na różnej płaszczyźnie względem siebie oraz nakładające się na siebie,
 • puzzle,
 • segregowanie obrazków w grypy tematyczne,
 • uzupełnianie brakujących elementów w obrazku,
 • szukanie różnic pomiędzy dwoma podobnymi obrazkami, różniącymi się kilkoma szczegółami,
 • zapamiętywanie przedmiotów – pokazujemy dziecku drobne przedmioty, zapamiętuje je, a po zasłonięciu przez nas – wymienia.
  • układanie obrazka z pociętych części.
  • układanie według podanego wzoru patyczków, klocków, wyciętych figur geometrycznych,
  • segregowanie figur ze względu na wielkość, kolor, kształt,
  • układanie historyjek obrazkowych. Dziecko  opisuje obrazki zgodnie z kolejnością zdarzeń,
  • wyszukiwanie wyrazów z jednakową literą ,
  • domina obrazkowe – szukanie pary takich samych obrazków.
  • domina literowe oraz sylabowe – szukanie pary takich samych liter/ sylab,
  • kalkowanie i rysowanie po śladzie.
  • zapamiętywanie i opowiadanie treści obrazka
  • zapamiętywanie kolejności eksponowanych przedmiotów
  • rysowanie z pamięci zapamiętanych wzorów

Powyższe ćwiczenia powinny być formą zabawy z dzieckiem. Ważna jest tu systematyczność, ale jednocześnie nie przemęczanie dziecka.

Agnieszka PliszkaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: