“Krasnal Wesołek zostaje krawcem” – scenariusz zajęć w grupie dzieci 3, 4 letnich

Scenariusz zajęć w grupie dzieci 3, 4– letnich „Krasnale”

 

 

Temat: „Krasnal Wesołek zostaje krawcem”

Grupa: 3, 4 – latki „Krasnale”

Prowadząca: Agata Cebo

 

Obszary z podstawy programowej:

 • §         Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • §         Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku.
 • §         Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 • §         Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

 Cele (zgodnie z podstawą programową):

 • §         Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 • §         Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 • §         Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym i technicznym

 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • §         W miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych
 • §         Wie, na czym polega praca krawca/krawcowej.
 • §         Nazywa przedmioty używane przez krawca/ krawcową w ich pracy.
 • §         Samodzielnie ubiera i rozbiera wybrane części garderoby
 • §         Samodzielnie wyjmuje i wkłada ubrania do worka
 • §         Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
 • §         Reaguje ustalonym ruchem na dźwięki instrumentów perkusyjnych
 • §         Dysponuje sprawnością rąk potrzebną do wycinania, rysowania, nawlekania.
 • §         Sprawnie wycina przestrzegając zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z nożyczek.
 • §         Potrafi samodzielnie wykonać pracę plastyczną.

 

Pomoce dydaktyczne: sylweta krasnala Wesołka, nożyczki, igły, nici, kawałki materiału, worki, części garderoby, instrumenty perkusyjne (bębenek, tamburyno, grzechotka), kolorowy papier, nożyczki, klej, kredki, kolorowe elementy wycięte z papieru z otworem pośrodku, sznurki.

 

Przebieg zajęć:

 

 1. „Słoneczko jest….” – zabawa muzyczno – ruchowa na powitanie.

Wspólne śpiewanie piosenki, wykonywanie ustalonych ruchów.

 

 1. Wprowadzenie w temat zajęć z wykorzystaniem sylwety krasnala Wesołka znanej dzieciom. Przypomnienie, że Krasnal jest grzeczny, uporządkowany i dba o czystość. Poinformowanie dzieci, iż krasnal wykonuje pewien zawód. Dzieci odgadują jaki, na podstawie zgromadzonych przedmiotów (nici, nożyczki, igły, kawałki materiału).

– Wypowiedzi dzieci nt. Co robi krawiec/krawcowa, jakich sprzętów, przedmiotów używa w swojej pracy, czy ich praca jest potrzebna.

 

 1. „Przymiarka” – zabawa rozwijająca umiejętność samodzielnego ubierania i rozbierania się.

Nauczyciel informuje dzieci, iż krasnal Wesołek uszył im ubrania i umieścił je w workach dzieci. Każde dziecko rozpoznaje swój worek, zabiera go, wyjmuje i ubiera części garderoby w nim się znajdujące. Następnie samodzielnie rozbiera ubrania i wkłada do worka.

 

 1. „Co nam uszył krasnal” – zabawa ruchowa.

Nauczyciel gra na różnych instrumentach perkusyjnych, dzieci reagują na dźwięki określonych instrumentów ustalonym ruchem

– bębenek – krasnal uszył spodnie, dzieci maszerują wysoko unosząc nogi,

– tamburyno – krasnal uszył latawiec, dzieci biegają z uniesioną ręką,

– grzechotka – krasnal uszył koc, dzieci kładą się na podłodze.

 

 1. „Korale dla krasnala” – zabawa rozwijająca samodzielność i sprawności manualne.

Dyżurni rozdają każdemu dziecku kopertę, w której znajdują się kolorowe elementy wycięte z papieru oraz sznurek. Dzieci samodzielnie wyjmują zawartość koperty, a następnie nawlekają papierowe elementy z otworem pośrodku na kolorowy sznurek.

 

 1. „Jestem krawcem” – praca plastyczno – techniczna.

Każde dziecko otrzymuje kolorowy papier z konturem czapki (3 latki) lub spodni (4 latki). Dzieci wycinają elementy przestrzegając zasad bezpieczeństwa podczas wycinania. Następnie otrzymują kartkę z konturem krasnala i przyklejają wycięte elementy w odpowiednim miejscu. Po wytarciu rąk kolorują obrazek krasnala. Zwrócenie uwagi na konieczność dbania o porządek w miejscu pracy.

 

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: