Kraina gdzie zawsze jest biało

Cele ogólne:

– rozwijanie wyobraźni

– utrwalanie kolorów

– tworzenie zbiorów i porównywanie ich liczebności

– doskonalenie sprawności ruchowej

– utrwalanie analizy i syntezy wybranych wyrazów

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

– uważnie słucha, analizuje, wyciąga wnioski,– dokonuje porównania dwóch ilustracji

– porównuje liczebność zbiorów

– chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych

– wykonuje zadania ściśle ze wskazówkami nauczyciela

– wyraża radość z uczestnictwa w zadaniach twórczych

 

Obszary podstawy programowej: 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 14-5; 14-6;1-1; 1-2; 6-5; 12-3;13-1;13-3;13-6;1-1; 9-2; 14-3; 8-1; 8-2;5-3; 5-4;

 

Metody: słowna, oglądowa, praktycznego działania, Klanza, pedagogika zabawy,

 

Formy: praca zbiorowa, praca indywidualna

 

Środki dydaktyczne:

List Eskimosa Nandu do dzieci i mapa Antarktydy z zadaniami, globus, nagranie „Lot samolotem”, dwie ilustracje ze wskazaniem różnic, kosz i kulki z papieru (śnieżki), ilustracje: sanek, nart, łyżew, bałwana, prezentów i Św. Mikołaja, sylwety czapek, rękawiczek, szalików i kurtek (4 sztuki w czterech kolorach), tunel, folia bąbelkowa, 4 obręcze, 3 szarfy, pachołek, podziękowanie za uratowanie przyjaciół dal każdego dziecka.

 

Przebieg:

 

Wstęp: Powitanie przy akompaniamencie “Piosenki powitalnej” (Wszyscy są, witam Was, zaczynamy już czas…).

 

  1. Przeczytanie dzieciom listu od dalekiego przyjaciela, nauczycielka pyta dzieci czy pomogą Nandu odnaleźć przyjaciół. Nauczycielka pyta dzieci czy wiedzą gdzie znajduje się kraina w której mieszka Nandu. Podaje dzieciom globus w celu odszukania miejsca. Nauczycielka zaprasza dzieci w podróż do zimowej krainy. Proponuje dzieciom założenie ciepłych ubrań.

 

  1. Nauczycielka nastawia melodię „Lot samolotem” i zaprasza wszystkie dzieci do wspólnej podróży – zabawa ruchowa z muzyką – po wylądowaniu dzieci docierają na wyznaczone miejsce.

 

  1. Nauczycielka przedstawia dzieciom miejsce w którym mieszka Nandu – Antarktydę i jej mieszkańców. Następnie wyruszają zgodnie z trasą na mapie do pierwszego zadania.

 

  1. Zadanie 1. Przed dziećmi ustawione są dwie ilustracje różniące się kilkoma elementami. Zadaniem dzieci jest odnaleźć różnice. Wykonując poprawnie zadanie dzieci uwalniają pierwszego przyjaciela Nandu – fokę.

 

Zadanie 2. Na dywanie znajdują się rozsypane kule zgniecionego papieru (śniegowe kule). Zadaniem dzieci jest wrzucenie wszystkich kul w wyznaczone miejsce z ustalonej odległości. Wykonując poprawnie zdanie dzieci uwalniają drugiego przyjaciela Nandu – niedźwiedzia polarnego.

 

Zadanie 3. Przed dziećmi znajduje się duży napis „ZIMA”. Obok napisu znajdują się odwrócone ilustracje: narty, sanki, łyżwy, bałwan, prezenty, Św. Mikołaj. Wybrane dziecko odkrywa jeden obrazek, identyfikuje go, dzieli go na sylaby i głoski. Pozostałe dzieci liczą ile głosek i sylab znajduje się w wyrazie. Czynność powtarza się do odkrycia ostatniego obrazka. Wykonując poprawnie zadanie dzieci uwalniają trzeciego przyjaciela Nandu – pingwin.

 

Zadanie 4. Przed dziećmi znajduje się koszyk z sylwetami rękawiczek, szalików, czapek i kurtek w czterech kolorach (czerwony, niebieski, zielony i żółty). Zadaniem dzieci jest uporządkowanie zimowej garderoby pod względem jednej lub dwóch cech. Porównują liczebność zbiorów. Wykonując poprawnie zadanie dzieci uwalniają czwartego przyjaciela Nandu – morsa.

 

Zadanie 5. W sali ustawiony jest tor przeszkód: tunel, folia bąbelkowa, obręcze, szarfy i pachołek. Każde dziecko pokonuje kolejno tor przeszkód ustawiając się w odpowiednim miejscu. Wykonując poprawnie zadanie dzieci uwalniają piątego przyjaciela Nandu – renifera.

 

 

  1. Wszystkich uwolnionych przyjaciół dzieci odprowadzają do Nandu (postać małego Eskimosa znajdująca się na tablicy).

 

  1. Na stolikach są przygotowane dla każdego dziecka kartoniki z niebieskiego papieru, biała kartka formatu A4 oraz klej. Zadaniem dziecka jest wykonanie domu w którym mieszka Nandu – iglo.

 

  1. Podziękowanie wszystkim dzieciom za udział w zajęciach i wręczenie dowodów wdzięczności od Nandu za pomoc w uratowaniu jego przyjaciół.

 

 

Opracowała: Małgorzata LampkowskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: