Konspekt zajęcia z edukacji przyrodniczej dla 5 – 6-latków

 Temat zajęć:

 “Pracowite ptaki” – poznanie ptaków zwiastujących wiosnę na podstawie wiersza

E. Szelburg- Zarembiny oraz prezentacji multimedialnej.

Cel główny:

1)    Zapoznanie z ptakami charakterystycznymi dla wiosny (bocian, jaskółka, skowronek, kukułka).

2)   Poznanie różnych rodzajów ptasich gniazd.

3)    Doskonalenie umiejętności budowania poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi.

Cele operacyjne:

Dziecko:1)    wymienia oznaki wiosny;

2)   nazywa i wskazuje na obrazku niektóre ptaki przylatujące wiosną (bocian, kukułka, jaskółka, skowronek);

3)   rozpoznaje śpiew skowronka, kukułki, jaskółki i klekot bociana;

4)   słucha z uwagą wiersza oraz zagadek przyrodniczych;

5)   potrafi określić liczbami 1-7  liczebność zbioru;

6)   posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 7;

7)   podaje rozwiązanie zagadek na podstawie ich treści;

8)   buduje poprawne gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi;

9)   potrafi wykleić kawałkami papieru kontury bociana;

10)  usprawnia aparat mowy w zabawach dźwiękonaśladowczych;

11)  właściwie reagują na umówione wcześniej sygnały dźwiękowe w zabawie ruchowej;

12) wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie;

13) czyta globalnie nazwy ptaków

14) przestrzega zasady oczekiwania na swoją kolej podczas wypowiadania się w grupie;

15) śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie;

 

Przewidywany sposób sprawdzenia, czy cele zostały osiągnięte:

  • Rozmowa na zakończenie zajęcia.
  • Rozpoznawanie ptaków na slajdzie prezentacji multimedialnej.
  • Zagadki słuchowe – rozpoznawanie śpiewu ptaków z nagrań (zabawa “Jaki to ptak?”)

 

 Formy organizacyjne:

Praca z całą grupą, indywidualna

 Metody:

podająca – wiersz, rozmowa, zagadki

czynna – praca plastyczna, zadań stawianych dziecku, zabawa ruchowa

oglądowa – ilustracje, prezentacja, rekwizyty (ptasie gniazdo, budka lęgowa )

aktywizująca – burz mózgów “Po co ptaki budują gniazda?”, rozwiązywanie

metoda pedagogiki zabawy KLANZA – zabawy integracyjne przy muzyce

 

Środki dydaktyczne:

Prezentacja “Jaki to ptak? Popatrz i posłuchaj”, Przewodnik metodyczny “Tropiciele”, ilustracje ptaków i gniazd, płyta CD, arkusz papieru, pisaki, karty pracy “Tropiciele”, papier kolorowy, klej, kserokopie dla dzieci, ołówki, kartki z nazwami ptaków, jajka plastikowe różnej wielkości i o różnym zabarwieniu.

 

Przebieg zajęcia:

 

I. Wprowadzenie do tematu :

– Zabawa integracyjna przy muzyce “Wycieczka autobusowa”

–  Zagadka słuchowa “Śpiew ptaków”.

– Nawiązanie do aktualnej pory roku.

II. Rozwinięcie:

– Wiersz “Ptaszki”.

– Rozmowa na temat treści wiersza.

– Pokaz zdjęć różnych ptasich gniazd.

– Burza mózgów “Po co ptaki budują gniazda?”

– “Jaki to ptak? Popatrz i posłuchaj” – pokaz prezentacji. Rozwiązywanie

zagadek. Poznanie bociana, kukułki, jaskółki i skowronka.

Czytanie globalne nazw ptaków ( dzieci chętne), analiza słuchowa wyrazów.

– “Ptasie opowieści”- zabawa aktywizująca z elementami logopedycznymi.

– Zabawa ruchowa “Ptaki do gniazd”

– Zadania w kartach pracy K., 21

III. Zakończenie:

– ewaluacja- rozpoznawanie i nazywanie ptaków na slajdach, dobieranie w pary

ilustracji konkretnego ptaka do gniazda,

– zabawa słuchowa “Jaki to ptak?”- rozpoznawanie ptaków na podstawie ich

śpiewu.

– Praca plastyczna – wyklejanie bociana kawałkami papieru.

– Prezentacja prac dzieci.

Opracowała : Agata StrączkowskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: