Konspekt zajęcia otwartego dla rodziców (4-latki) “Wiosenne dni.”

Temat kompleksowy:
Poznajemy cztery pory roku.

Temat zajęcia:
Wiosenne dni.

Cele ogólne:

–        próby określania pory roku na podstawie opisu słownego, oraz oglądanych ilustracji,
–        rozpoznawanie pór roku na podstawie charakterystycznych cech np.: jesień – kolorowe liście,
–        wdrażanie do pracy w małych zespołach,
–        zachęcenie rodziców do wspólnej zabawy dziećmi,
–         wzmacnianie więzi emocjonalnej dzieci z rodzicami i nauczycielem,

Cele operacyjne:

–        dziecko wykazuje dużą wiedzę na temat wiosny,
–        chętnie odpowiada na pytania zadawane przez nauczycielkę (wypowiada się całymi zdaniami),
–        dziecka prawidłowo wykonuje czynności związane z określonym hasłem, sygnałem,
–        ćwiczy analizę i syntezę wzrokową,
–        rozwija umiejętność rytmicznego poruszania się,
–        potrafi posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 5,
–        potrafi współpracować w grupie.

Formy pracy:

Indywidualna, zespołowa, praca z całą grupą.

Metody pracy:Słowna, oglądowa, czynna.

Pomoce:
„Dni wiosenne” – wiersz ( słowa A. A. Milne / Irena Tuwim ), ilustracje z odpowiednimi słowami do wiersza, piosenka „Maszeruje wiosna”, magnetofon, kwiat z bibuły, symbole pór roku na ilustracjach, ilustracje przedstawiające cztery pory roku, kwiaty z różną ilością płatków, sylwety motyli, emblematy cyfr 1-5, pocięty obrazek (29 sztuk), kartki papieru, farby, pojemniki z woda, ściereczki do wycierania.

Przebieg zajęcia:

1. Powitanie dzieci i rodziców – zabawa na rozpoczęcie.
,,W kole wszyscy już stoimy
Każdy czyjąś rękę trzyma
I dzień dobry już mówimy
Tak zabawa się zaczyna.”

2. „Dni wiosenne” – wiersz ( słowa A. A. Milne / Irena Tuwim ).

Ach, motylki już fruwają,
dni wiosenne przybywają,
rybki w stawie się pluskają
plim i plum i plim i plum
Turkaweczka w lesie grucha,
brzęczy pszczółka,
bzyka mucha

Kumka żaba i ropucha
kum, kum, kum, kum
Wystrzeliły kwiatów pąki.
Ćwirlą pliszki i skowronki.
Wiosna dzwoni w leśne dzwonki
din, din, din, din.

Świat się śmieje
razem z Misiem,
pachną kwiatki, łąk strojnisie,
i chrabąszcze zleciały się
z prawie wszystkich świata stron.

traw wyjrzały już pierwiosnki,
w gaju śpiewa
wdzięczne piosnki
muzykalny i beztroski,
muzykalny słowik – zuch.
Aż z radości krowa grucha,
ryczy pszczoła, kumka mucha,
a Puchatek w słońcu pucha,
puch, puch, puch.

Rozmowa kierowana na temat treści wiersza.

Nauczycielka – Powiedzcie proszę, po czym poznajecie, że zbliża się wiosna? Jakie są jej charakterystyczne cechy?

Ø  „Słucham mojego słowa”- zabawa dydaktyczna.

Zabawa ćwiczy uważne słuchanie i refleks. Wielkość grupy zależy od długości wybranego tekstu.

Nauczyciel wybiera tekst do czytania. Każde dziecko i rodzic otrzymuje swoje słowo na przydzielonej karteczce (jeśli dzieci nie potrafią czytać, nauczyciel daje odpowiednią ilustrację).

Nauczyciel czyta tekst wiersza a dzieci słuchają uważnie. Jeśli dziecko usłyszy przydzielone mu “jego słowo” (ilustrację), szybko podskakuje razem z rodzicem. Po przeczytaniu całego tekstu wszystkie dzieci i rodzice powinni przynajmniej raz skoczyć.

Ø  „Czego nam brakuje?” – zabawa dydaktyczna.

Plan sytuacyjny:

–        dzieci i rodzice siedzą półkolem na dywanie,
–        nauczycielka recytuje im wiersz i prosi, aby wybrane dzieci położyły odpowiednie ilustracje na środku dywanu,
–        prosi, by dzieci przyjrzały się tym ilustracjom,
–        wybiera chętne dziecko, które staje tyłem do ilustracji,
–        po minucie zasłania ilustrację (lub robi to inne chętne dziecko) i prosi o odwrócenie się przodem do ilustracji,
–        pyta dziecko: Czego nie ma? Jakiej ilustracji brakuje?
–        następnie poleca: Poszukajcie w sali przedmiotów, które widzieliście na obrazku.

3. Rytmiczny marsz po obwodzie koła przy piosence wiosennej. Dzieci i rodzice inscenizują ruchem treść piosenki.

Wybrane dziecko jest „wiosną”. Chodzi wokoło dzieci i rodziców (którzy kucają) z kwiatem trzymanym w dłoni. Kogo dotknie kwiatem ten „rozkwita”.

MASZERUJE WIOSNA

Tam daleko gdzie wysoka sosna, maszeruje drogą mała wiosna
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki i jeden warkoczyk krótki.
Ref. Maszeruje wiosna i ptaki wokoło lecą i świergocą głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat gdy go w górę wznosi zielenieje świat.
Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu mała torebeczkę
Chętnie żuje gumę i robi balony a z nich każdy jest zielony
Ref. Maszeruje …..
Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas, każda trawka chce być już zielona
Gdybyś zapomniała inną droga poszła , zima by została mroźna.
Ref.  Maszeruje………………

4. „Pory roku” – zabawa dydaktyczna.

–        dzieci i rodzice siadają w kole. Na środku dywanu rozsypane są różne symbole pór roku oraz cztery ilustracje przedstawiające cztery pory roku,
–        nauczycielka dzieli dzieci i rodziców na cztery zespoły,
–        zadaniem poszczególnych zespołów jest odnalezienie konkretnych symboli pory roku, którą przydzieliła im nauczycielka i umieszczenie ich obok ilustracji pór roku,
–        dzieci, po zakończeniu zadania, mówią jakie symbole wybrały i dlaczego i sylabizują każdy z nich.

Ø  „Wyskacz wyraz” – zabawa dydaktyczna.

–        pełna ruchu zabawa pozwala ćwiczyć wiele umiejętności językowych, np. literowanie, sylabizowanie, ortografię,
–        reguły zabawy są bardzo proste i wymagają krótkiego tylko przygotowania. W zależności od tego, jaką umiejętność chcemy z dziećmi ćwiczyć można się bawić i wyskakiwać:
– litery
– sylaby (pasujących do przygotowanych wyrazów)
– trudności ortograficzne (np. z u-ó, rz-ż, h-ch, ń-ni, itp.),

–        w tej wersji zabawy nauczyciel prosi dzieci o rytmiczne wyskakiwanie (sylabizowanie) wybranych wyrazów – ilustracji.

  1. Zabawa muzyczno – ruchowa „ Wiosenna Wycieczka”.

–        zadaniem dzieci jest reagowanie ruchem na muzykę i polecenia nauczyciela.

  1. Zabawa matematyczna „ Kwiaty i motyle”.

–        nauczyciel rozdaje dzieciom kwiaty z różną liczba płatków, dzieci układają kwiaty z części i liczą liczbę płatków. Po przeliczeniu dobierają sylwetki motyli, tak aby było ich tyle samo co płatków. Następnie dobierają odpowiednia cyfrę.

  1. Zabawa ruchowa z elementami skoku „ Żabie skoki”.

–        dzieci – Żabki stoją po jednej stronie sali, ich zadaniem będzie skakać jak najdalej, aż do wyznaczonego miejsca.

  1. Zabawa „ Puzzle”.

–        nauczyciel rozdaje każdemu dziecku pocięty obrazek, jego zadaniem jest złożenie go w całość.

 

  1. Zabawa ruchowo – naśladowcza „ Banga”.
  1. Praca plastyczna „ Nasz motyl”.

–        Nauczyciel zaprasza rodziców wraz z dziećmi do wykonania motyla.

–        Zadaniem będzie odbić do narysowanego tułowia swoje ręce zaznaczając, iż maja to być ręce i dziecka i rodzica.

Opracowała:
Joanna Gawron,
Iwona Stefaniuk,
Przedszkole Niepubliczne „Tęczowy Zakątek” w Legnicy.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały:

  • Wrocławskie wróbleWrocławskie wróble Podstawa programowa - budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczenie radości odkrywania Cele […]
  • Wpływ reklam telewizyjnych na postawy dzieckaWpływ reklam telewizyjnych na postawy dziecka Wpływ reklam telewizyjnych na postawy dziecka.   Mówiąc o skuteczności reklamy ma się na myśli efekt, jaki dany przekaz wywołał na […]
  • Mierzenie jakości pracy przedszkolaMierzenie jakości pracy przedszkola autor: mgr Joanna Auguścik-Lipka „Od pierwszych kroków na drodze ku doskonałości…, do jego szczytu, prowadzi długa droga…”[1]. Moja […]
  • Zimowy wiatr – wywoływanie głoski szZimowy wiatr – wywoływanie głoski sz SCENARIUSZ ZAJĘĆ HOSPITOWANYCH     Data: 14.01.2011 Imię i nazwisko nauczyciela: Beata Czynsz Rodzaj zajęć: zajęcia […]